+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda osmanlı devletinde yenileşme hareketleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  osmanlı devletinde yenileşme hareketleri
  osmanlı devletinde yenileşme hareketleri nelerdir lütfen biraz açıklayıcı olsun? Osmanlı devletinde nasıl kararlar alındı ve yenileşme hareketleri ne gibi değişiklikler getirdi açıklayıcı olacak şekilde bilgi verebilir misiniz? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Sebepleri:

  * Ayanların haklarını yasal güvence altına almak.
  * Ayanların idareye ve padişaha karşı hareketlerini kısıtlamak.
  * Ayanları devlet kontrolü altına almak.

  Padişah ile ayanlar arasındaki sözleşme.
  osmanlı devletinde yenileşme hareketleri.jpg
  Özellikleri:

  * Padişahın yetkileri ilk kez
  kısıtlandı.
  * ilk kez kanun üstünlüğüne
  geçiş.
  * Demokratikleşme yolunda ilk
  adım.
  * Anayasal belge değildir.
  * Ayanlar resmiyet kazanmıştır.
  * Ayanlar, padişahın otoritesini kabul etmiştir.
  * Ayanların devletin yanında yer alması sağlanıştır.

  TANZİMAT FERMANI (1839)

  Yöneten: ABDÜLMECİT


  Sebepleri:

  * Osmanlı? yıkılmaktan kurtarmak.
  * Azınlıkların ayrılıkçı hareketlerini engellemek.
  * Osmanlı?nın iç işlerine karışılmasını engellemek.
  * Mısır isyanında, Avrupa?nın desteğini almak.

  Tüm Osmanlı halkıyla ilgili (OSMANCILIK)

  Özellikleri:

  * Halkın İsteği yok.
  * Kanun üstünlüğü var.
  * Batı etkisi var.
  * Anayasal ilk belge (Ancak
  anayasa değildir.)
  * İnsan Haklarıyla ilgili ilk belde.
  * Padişahın yetkisi kısıtlandı.
  * İlk kez Osmanlı halkı arasında eşitlik ön görüldü.

  Sonuç: Avrupa, Osmanlının iç işlerine karışmaya devam etti. Azınlık isyanları devam etti.

  ISLAHAT FERMANI (1856)

  Yöneten: ABDÜLMECİT

  Sebepleri:

  * Osmanlı? yı yıkılmaktan kurtarmak.
  * Azınlıkların ayrılıkçı hareketlerini engellemek.
  * Osmanlı?nın iç işlerine karışılmasını engellemek Paris Barış Konferansı?nda Avrupa?nın baskısı.

  Sadece Gayrimüslimlerle (Azınlıklarla) ilgili (OSMANCILIK)

  Özellikleri:

  * Halkın isteği yok.
  * Kanun üstünlüğü.
  * Batı baskısı var.
  * Anayasal belge.
  * Padişahın yetkisi kısıtlandı.
  * Osmanlı halkı arasında eşitlik ön görüldü.

  Sonuç:


  * Avrupa, Osmanlının iç işlerine daha fazla karışmaya devam etti.
  * Azınlık isyanları artarak devam etti.
  * Eşitlik sağlanmaya çalışıldıysa da iki tarafın gözünde bu eşitlik sağlanamadı.
  * Devletin dağılması hızlandı.

  l. MEŞRUTİYET (1876)

  Yöneten: Genç Osmanlılar II. ABDÜLHAMİT

  Sebepleri:

  * Daha demokratik bir rejim ile Osmanlı? yi yıkılmaktan kurtarmak.
  * Azınlıkların ayrılıkçı hareketlerini engellemek.
  * Osmanlı?nın iç işlerine karışılmasını engellemek.
  * 1876 istanbul (Tersane) Konferansı?nda Avrupalıları etkilemek.

  Tüm Osmanlı halkıyla ilgili (OSMANCILIK)

  Özellikleri:

  * Halkın isteği yok.
  * Aydın hareketi.
  * Kanun üstünlüğü.
  * Batı etkisi var.
  * Kanun-i Esasi, İlk Osmanlı Anayasası.
  * Anayasalı devlet düzenine ilk kez geçiş.
  * Padişahın yetkisi ilk defa halkın temsil edildiği meclis ile kısıtlandı.
  * Ancak bazı maddelerde padişahın otoritesi korunur.
  * Halk ilk kez yönetimde söz sahibi.
  * İlk kez yönetim şekli değişti.
  * Mutlakıyete indirilmiş ilk darbe.
  * ilk kez meclis (Parlamento) açıldı.

  Sonuç:

  * II. Abdülhamit, Osmanlı-Rus savaşı bahanesiyle meclisi feshedip meşrutiyeti
  kaldırdı.
  * İstibdat dönemi başladı.
  * II. Abdülhamit İslamcılık (Panislamizim) düşüncesini savunmaya başladı.
  * Halifeliği siyasi güç olarak kullanmaya başladı.
  * İstibdat devrinde Tunus, Kıbrıs, Mısır kaybedildi.

  II. MEŞRUTİYET (1808)

  Yöneten: İttihat ve Terraki II. ABDÜLHAMİT

  Sebepleri:

  * Osmanlı?yı yıkılmaktan kurtarmak.
  * Azınlıkların ayrılıkçı hareketlerini engellemek.
  * Osmanlı?nın iç işlerine karışılmasını engellemek.
  * Reval görüşmelerinin etkisi.

  Tüm Osmanlı halkıyla ilgili (OSMANCILIK)

  Özellikleri:

  * Halkın isteği yok.
  * Aydın hareketi.
  * Kanun üstünlüğü.
  * Batı etkisi var.
  * Kanun-ı Esasi, tekrar yürürlüğe girdi.
  * İlk kez çok partili yaşam başladı.
  * 31 Mart Olayından sonra padişahın yetkileri daha da
  kısıtlandı.

  Sonuç:

  * Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti.
  * Girit, Yunanistan?a bağlandığını açıkladı.
  * Avusturya -Macaristan Bosna-Hersek? i işgal etti.
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Osmanlı devleti pek çok yenilik hareketleri yapmıştır. Osmanlılar zamanında genellikle halkın görüşleri önemsenmezdi. Osmanlılar yenileşme hareketleri yaparken genellikle batıyı örnek almıştır. Osmanlının sonuna doğru partili yönetime geçilmiştir.
+ Yorum Gönder