+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda osmanlı devletinde uygulanan tımar sistemi nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  osmanlı devletinde uygulanan tımar sistemi nedir
  osmanlı devletinde uygulanan tımar sistemi nedir 2. Asel
  Bayan Üye

  Osmanlı devletinde uygulanan tımar sistemi hakkında bilgi

  Osmanlı İmparatorluğunun adlı düzeni icabı, herhangi bir cezanın tatbiki için bütün suçların kadı mahkemeleri önünde usulü vechiyle tespit edilerek hükme bağlanmış bulunması lazımdır. Ne kadar kudretli kisiler olurlarsa olsunlar, tımar sahipleri reayanın hukuk ve ceza davalarına bakmak ve onlara ceza tayin etmek yetkisine sahip değildi.


  Osmanlı Devleti önceki İslam devletlerinde değişik isim ve şekillerde görülen bu sistemi Selçuklulardan alarak geliştirmiş ve ''tımar sistemi '' adıyla uygulamıştır.I.Murat zamanında gerçek anlamı ile uygulanan tımar sistemi devletin sınırlarının genişlemesiyle orantılı olarak yaygınlaşmış ve gelişmiştir.Osmanlı Devleti tımar sistemi ile bazı topraklarının gelirlerini hizmet karşılığı olarak askerlerine memurlarına vermiştir


  Devlet tarafından gelir miktarlarına göre ayrılmış hizmet karşılığı devlet görevlilerine verilen topraklara dirlik denilirdi.Dirlik devlete ait miri arazinin en büyük bölümüydü.Bu bölüm belli bir toprağı ve işleyiş tarzını ifade ederdi.Bu toprakları ekip biçenler aynı zamanda tımarlı sipahi adındaki askerlerden yetiştirmek zorundaydı.Bu toprakların en büyük 2 iyi yanı hem üretimde devamlılık sağlanırdı hem de ordunun hazır askeri bulunurdu.
  Has:Padişaha hanedan üyelerine sadrazama beylerbeyine sancak beyleri ve üst düzey görevlilere verilen topraklardır. Yüz bin akçeden fazla geliri olan bu topraklar
  emrine verilen görevli görevinden ayrılana kadar aynı kişi de kalırdı.
  Zeamet:Eyalet merkezlerinde oturan üst düzey yöneticilere verilirdi.Gelirleri yirmi bin ile yüz bin akçe arasında olan topraklardır.Zeamet sahipleri görevde kaldıkları sürede zematlerini kullanırlardı.
  Tımarenelik gelirleri yirmi bin akçeye kadar olan dirlik topraklarına tımar adı verilirdi.Osmanlı Devleti ne hizmeti olan bir kısım asker ve memurlara verilirdi.Tımar sahibi bu kişiler tımarın gelirlerine göre üç bin akçe ''kılç hakkı'' alırlardı.Kalan her 3bin akçe için bir cebelu beslerlerdi.Aynı işi yapacağı koşuluyla bu topraklar miras olarak bırakılabilirdi
  İltizam:Fatih döneminde tımar sistemi dışında kalan toprakların vergilerini toplamak için getirilen bir düzenlemedir.Bu uygulama 17.yy da tamamen yaygınlaşmıştır.İltizamların açık artırma yolu ile verildiği kişilere mültezim denir.Mültemzimler aynı zamanda iltizamlarının üzerinde insanları ve bölgeyi yönetirlerdi.Osmanlı otoritesi sarsılınca mültezimler vergiyi artırdılar ve derebey gibi olmaya başladılar.
 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Tımar sistemi nedir

  Tımar, Osmanlı İmparatorluğu'nda kamu arazisi (miri) dahilinde, yönetimi sipahiye bırakılmış olan verimli topraklara verilen addır. Tımar sistemi 1839'da Tanzimat Fermanı'yla kaldırılmıştırtımar sistemi

+ Yorum Gönder


osmanlı devletinde tımar sistemi nedir,  osmanlı devletinde tımar sistemi hakkında bilgi,  osmanlı devletindeki tımar sistemi nedir,  Osmanlı Devletinde uygulanan tımar sisteminin faydaları nelerdir