+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda osmanlı devletinde uygulanan iskan politikası Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  osmanlı devletinde uygulanan iskan politikası
  osmanlı devletinde uygulanan iskan politikasına kısaca bilgi verebilir misin? Osmanlılar iskan politikasını neden uygulamaktadırlar iskan politikası uygulamalarının nedeni nedir bana bu konuda bilgi verebilir misiniz? 2. Asel
  Bayan Üye

  Osmanlı devletinde uygulanan iskan politikası


  İskan; beşeri yerleşim anlamına gelmektedir. İskan politikasının amacı fethedilen yerlerin Türkleşmesini sağlamaktır. Bu amaç hem fetihlerin sağlam ve kalıcı olmasını hem de fethedilen yerlerin siyasi, askeri ve sosyal yönden güvenliğini sağlamaktır. İskan politikası fethedilen yerlerde sorun çıkma ihtimali olan ailelerin Anadolu’ya göç ettirilmesini sağlayarak karışıklık çıkma ihtimalini azaltmak için kurulmuştur.
  Osmanlı devletinde uygulanan iskan politikası.jpg
  18.yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nun iskan politikası, boş ve harap yerlerin şenlendirilmesi ve ziraate açılması istikametinde yürütülmüştür. Bu hedefe varmak için ortaya çıkan problemlerin başında yerleşik halkın üzerinde büyük bir baskı unsuru olan göçmenlerin güç meselesi gelmektedir ki, bunun için de, özellikle güç unsurlarının ortadan kaldırılarak güvenli bir ortam hazırlanması, devletin politikasının gerçekleşmesinde önemli bir menzil olacaktı. Nitekim bu hususun önemi anlaşılmış olmalıdır ki, bu kabil grupların, Anadolu’daki iskan mahallelerinden uzak tutulması için Rakka ve Kıbrıs bir sürgün bölgesi olarak seçilmiştir.

  İskan politikası göçebelerin iskanlarına teşebbüs ettiği gibi bu sayede de hem gelirleri arttırmak, hem de idari aksaklıkların bir sonucu olarak ortaya çıkan güçlükleri ortadan kaldırmayı hedef almıştır.

  Osmanlı devleti bu yüzyılda toprak kaybına uğraması, onunla birlikte, Müslüman-Türk halkının da iç kısımlara göçe başlamasına sebep olmuştur. Meydana gelen bu nüfus hareketleri, devletin ekonomik düzenini bozduğu gibi, emniyetini de büyük ölçüde etkilemiştir. Nitekim birçok mahalle ve köy harap olup boşaldığı gibi yine birçok mamur tarla, bağ, bahçe terk edilerek zirai gelirin önemli miktarda azalmasına yol açmıştır. Bu durum karşısında devlet, bu harap olmuş ve boşalmış sahalara başı-boş bir hayat yaşayan göçebelerin veya eski haklarını yerleştirme işlerine girişmiştir.

  18, yüzyılın iskan politikası olarak çıkan,"´harap ve sahipsiz yerlere oymakların yerleştirilerek yeniden ziraate açılması şeklinde içe dönük iskan siyaseti, bu yüzyılın varılmak istenen başlıca hedefi olmuştur.

  Ayrıca iskan politikası fethedilen bölgelere Anadolu’dan getirilen Türkmen aşiretlerinin yerleştirilmesiyle gerçekleştirilmesidir. Özellikle anlaşmazlık bulunan aşiretlerin birini yerleştirilmesi, Anadolu’daki çatışmaları önlemiştir. Yerleştirilen Türkmenlerden bir süre vergi alınmaz ve geri dönmelerine izin verilmezdi.

  KAYNAKLAR
  1. Osmanlı İmparatorluğunda aşiretleri iskan teşebbüsü (Dr.Cengiz ORHONLU)
  2. XVIII.YÜZYILDA Osmanlı İmparatorluğu’nun iskan siyaseti ve aşiretlerin yerleştirilmesi
  (Prof.Dr.Yusuf HALAÇOĞLU)
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Osmanlı devleti türk topraklarına kattığı yerlerin türkleşmesi ve türk halkının fethedilen yerlerde yaşamasını istediği için birde sorun çıkaran yada birileri ile arasında husumet bulunan sıkıntı yaşaması muhtemel olan aileleri yeni fethedilen yerlere göndererek sorun çıkmasının önüne geçmeye çalışmıştır.
+ Yorum Gönder