+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda osmanlı devletinde tarih yazıcılığında temel amaç nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  osmanlı devletinde tarih yazıcılığında temel amaç nedir
  Osmanlı devletinde tarih yazıcılığında kısaca temel amaçlar nelerdir ? 2. Asel
  Bayan Üye

  Osmanlı devletinde tarih yazıcılığında amacı hakkında bilgi


  Osmanlı Devleti’nde Tarih Yazıcılığı, Devlet Politakasi Doğrultusunda Yöneticilerin Hayatları, Siyasi Ve Askeri Olayların Anlatılması Şeklinde Bir Gelişme Gösterilmiştir. Osmanlı Tarıh Yazıcılığındaki Temel Amaç, Devletin Başlarının Gelecek Nesillere Aktarılmasıdır. Bununla Birlikte Devletin Uygulamalarına Yönelik, Sonradan Ortaya Çıkabilecek İddia Ve Taleplere Karşı Bir Kanıt Oluşturmaktadır.
  osmanl-devletinde-tarih-yaz-c-l-nda-amac-hakk-nda
  Osmanlı Devleti XVII. Yüzyılda, İdari Ve Siyasi, Toplumsal Alanlarda Olduğu Gibi Tarih Felsefesi Ve Yazıcılığı Konusunda’da Avrupudan Etkilenmiştir. Bunun Sonucunda Osmanlı Tarih Yazıcılığının En Önemli Unsurlarından Biri Olan Vakanüvisler, XVII. Yüzyılın Başlarından İtibaren Ön Plana Çıkmıştır. Osmanlı Merkez Teşkilatında Devlet Tarihçesi
  Olan Vakanüvisler, Kendilerinden Önce Yazılan Olayları Derlemişler Ve Görevli Buldukları Dönemin Olaylarını Kaydetmiştir. Osmanlı Devletinde Vakanüvislerden Önce Olayların Kaydını ” Şehnameci” Adı Verilen Görevliler Tutmuştur.

  İlk Vakanüvis Halepli Mustafa Naima Efendidir. Naima Efendi, Tarihin Sadece Olaylar Dizisinden İbaret Olmadığını Belirterek Belgelerin Dışında Sosyolojik Yorumlara Yer Verilmesini Savunan Bir Tarihçilik Anlayış Benimsemiştir

  Vakanüvislerin Eserleri Dışında Yazılmış, Hoca Sadeddin Efendi, Aşık Paşazade, Oruç Bey, Behişt, Selaniki Ve Önemli Bir Devlet Adamı Olan Ahmet Cevdet Paşa’nın Tarihleri Vardır.

  Alakadar Yazılar:
  1.Tarih Nedir? Tarih Olaylarin Özellikleri Nelerdir Tarih Nedir? Tarih İnsanlarin Geçmişte Yaşadıkları Siyasi, Sosyal, Kültürel, Ekonomik
  2.Tarih Öncesi Çağlar İnsanlik Tarihi Yazının Bulunmasıyla Başlamıştır. Yazının Bulunmasında Önceki Döneme Tarih
  3.Atatürkün Tarihle ilgili Sözleri Tarihe Büyük İlgi Duyan Mustafa Kemal Atatürk ” Eğer Bir
  4.Ahilik Nedir? Ahilik Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır? Ahilik Nedir? Bir Görüşe Göre Ahilik, Arapça ” Kardeşim ”
  5.Talas Savaşı – 751 Abbasiler Döneminde, Çin’in Orta Asya Türkleri Üzerindeki Baskıları Artınca Türkler,
 3. Eleman
  Devamlı Üye
  Osmanlılarda tarih yazıcılığı hem padişahların yaşayış şekilleri, başarılarını başka nesillere aktarmak amacı ile yazılmış hemde çıkabilecek problemlere kanıt niteliği ile de önem kazanmıştır.
+ Yorum Gönder


osmanlı tarih yazıcılığının temel amacı nedir,  osmanlı tarih yazıcılığının amacı nedir,  osmanlı tarih yazıcılığındaki temel amaç nedir,  osmanli tarih yaziciliginin amaclari