+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Düşünce, Kanaat ve İfade Özgürlüğü Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Güneş Hoca
  Devamlı Üye

  Düşünce, Kanaat ve İfade Özgürlüğü Nedir
  Çok uzun olmayacak şekilde bana Düşünce, Kanaat ve İfade Özgürlüğünü anlatan bir metin paylaşır mısın? Düşünce özgürlü ne demektir. Kanaat ve düşünce konusunda bilgiye ihtiyacım var bana yardımcı olursanız sevinirim. 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Düşünce, Kanaat ve İfade Özgürlüğü Nedir

  Demokrasinin esası düşünce ve ifade özgürlüğüdür; düşünce ve ifade etme özgürlüğü ile örgütlenme hakkı, demokrasinin olmazsa olmaz koşuludur. Düşünce ve ifade özgürlüğü, düşüncelerinden dolayı rahatsız edilmemek, düşün Dernek, vakıf, sendika, oda ya da siyasi parti şeklinde örgütlenme hakkı ile toplantı ve gösteri hakkı düşünce ve ifade özgürlüğünün bir parçasıdır.
  Düşünce, Kanaat ve İfade Özgürlüğü Nedir.JPG
  Bu nedenle Saadet Partisi, sivil toplum kuruluşlarını ve siyasi partileri, demokrasinin vazgeçilmez unsurları olarak kabul etmektedir. Yalan haberi, iftirayı, hakareti ve şiddet içeren beyanları ifade özgürlüğü olarak tanımıyoruz.

  Bize göre, düşünce, ifade ve örgütlenme hakkının tek sınırlaması şiddet ve terördür; hiçbir düşünce ve onun ifadesi, şiddet ve terör içermedikçe kamu güvenliği ve düzenini tehdit etmez.

  Demokratik sistemlerin vazgeçilmez unsurları olan siyasi partiler farklı görüşlere sahiptirler. Tek tip düşüncenin farklı adlarla örgütlenmesini demokrasi sayan anlayışı reddediyoruz. Farklı düşüncelere ve siyasi partiler üzerinde baskı ve kısıtlamaları, demokratik anlayışa aykırı, gerici bir zihniyetin ürünü olarak görürüz.

  Bu nedenle Saadet Partisi olarak, düşünceyi ifade ve örgütlenme hakkı ile sivil siyasetin önündeki tüm engellerin kaldırması, öncelikli hedefimiz olacaktır.

  İktidarımızda, habere ulaşma hakkı, yorum ve eleştiri hakkı ve yayınlama hakkı tam olarak korunacaktır. Bu haklar, basının bilgilendirme ve denetim rolünü aşıp kamusal ve siyasal alana ait işleri görmesi ve kişi hak ve özgürlüklerini ihlal etmesi şeklinde anlaşılmamalıdır.

  Elbette hak ve özgürlüklerin genel bir sınırlaması da vardır; o da başkasının hak ve özgürlüklerine tecavüz edilmesidir. Saadet Partisi, Türkiye’de hiç kimsenin haklarının başkalarının haklarını, özgürlüklerinin başkalarının özgürlüklerini, mutluluğunun başkalarının mutluluğunu ortadan kaldırma üzerine kurulamayacağını savunmaktadır. Bundan dolayı özgürlükler çatıştığı zaman sınırların adaletle çizilmesi gerektiğine inanıyoruz.

  Devletin ve doğal olarak bu yapı içerisinde yer alan yasama, yürütme ve yargı erklerinin en temel görevi, en geniş anlamda insan hakları ve özgürlükleri korumak ve adaleti temin etmektir. Düşünce ve bilgileri her vasıta ile aramak, elde etmek, yararlanmak ve yaymak hakkını gerektirir. 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Düşünce ve ifade özgürlüğü demokrasinin şartlarının başında gelmektedir. İnsanlar istediklerini düşünme ve bunu dile getirme özgürlüğüne sahip oldukları zaman demokrasiden söz edilebilir. Kanaatte istediğimize inanmak anlamında kullanılmaktadır. İnsanın istediğine inanma özgürlüğü bulunmaktadır.
+ Yorum Gönder