+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda selçuklu devleti ordusu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  selçuklu devleti ordusu
  selçuklu devleti ordusu hakkında bana kısaca bilgi verir misin? Selçuklu devleti ordusu nasıldı selçuklu ordusu kurulurken hangi devlet örnek alınmıştır bana bu konuda bilgi verebilirseniz çok memnun okurum. 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  selçuklu devleti ordusu

  selçuklu devleti ordusu.gif
  Büyük Selçuklu Devletinde ordu, Hassa ordusu ve timarlı sipahilerden meydana geliyordu.
  Sarayda özel olarak yetiştirilip, doğrudan sultana bağlı olan Gulamân-ı saray askerleri çeşitli milletlerden seçilirdi. Bunlar senede dört defa maaş alırlardı. Hassa ordusu; melik, vali, vezir ve diğer yüksek rütbeli devlet memurlarının emri altında, her an harekete hazır askerler olup maaşlıydılar.
  Sipahiler; süvari kuvvetleriydi. Sipahi ordusu mensuplarından her biri, ülkenin çeşitli bölgelerinde kendilerine tahsis edilen toprakların (ikta=dirlik) gelirlerinden geçimlerini sağlıyordu. Selçuklular, askerî iktalar sayesinde, maaş ödemeden bir orduyu beslemiş, mühim bir Türkmen nüfusunu toprağa ve devlete bağlayarak iskân etmişti. Bu sayede üretimin artmasını, halk ile hükümet arasında yeni askerî ve idarî bir kadronun kurulmasını temin etmişti. Bin süvariden fazla asker besleyen ikta sahipleri vardı.
  Büyük Selçuklularda ordu mevcudu, 400.000'e kadar çıktı. Bunun 46.000'i merkezde, geri kalanı devletin diğer bölgelerine dağılmış durumdaydı. İkta sistemiyle, ülke menfaatlerini âhenkleştirip, kudretli askerî ve idarî teşkilata sahip oldular. Aynı sistem, Osmanlılar'ı da etkiledi. Halk arasından Haşer denilen ücretli askerler de alınırdı. Ayrıca gönüllü Gâziyân ve çeşitli askerî sınıflar da vardı.
  Selçuklu Ordusunun gezici hastaneleri ve Çerge denilen hamamları vardı. Orduda hafif silah olarak ok, yay, kılıç, kalkan, mızrak, harbe, sökü, bozdoğan da denilen topuz, gürz, balta, nacak, çekre, zemberek, pala, cevşen (zırh) ve çokal kullanılırdı. Ordunun silahları ülke içinden, en iyi malzeme kullanılarak, sanatında pek mahir ustalar tarafından imal edilirdi. Büyük Selçuklularda deniz kuvvetleri olmamasına rağmen, bağlı devletlerde vardı. Ordunun ihtiyacının karşılanması ve meselelerin halline Dîvanü'l-ceyş bakardı.
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Selçuklu devleti güçlü bir orduya sahiptir. Selçuklu devleti ordusu tımarlı sıpahilerden ve hassalardan oluşuyordu. Selçuklu devletinin ordusu devletin temeli niteliğindeydi. Selçuklu devleti ordu yapılanmasında gaznelileri örnek almıştır.
+ Yorum Gönder