+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Atık Kağıdın Kullanım Alanları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Güneş Hoca
  Devamlı Üye

  Atık Kağıdın Kullanım Alanları
  Atık Kağıdın Kullanım Alanları nerelerdir, atık kağıt nerelerde kullanıldığını bana yazar mısınız, lütfen çok kısa olmasın anliyacağım dilde olsun Atık kağıtlar nasıl değerlendirebilirim evde bulunan artık kağıtları nasıl değerlendirebilirim bana bu konuda bilgi verebilir misiniz. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Atık Kağıdın Kullanım Alanları ve geçmişi

  Günümüzde kağıt çokça kullanılmaktadır boşa da kullanan kişiler var fazla israf ediyoruz günde milyonlarca ağaç kesilmekte kağıt yapmak için atık kağıtları değerlendirmek lazımdır atık kağıtlar değerlendirilip tekrar kağıt haline getirilebilir.
  at-k-ka-d-n-kullan-m-alanlar-ve-ge
  Hergün tonlarca kağıt harcanıyor ve bunun büyük kısmı kullanıldıktan sonra çöpe gidiyor. Bu böyle devam ederken bir yandan da hergün tonlarca ağaç kesiliyor ve kağıt haline dönüştürülüyor. Bu süreç böyle işlerken biz ormanlarımızın yok olmaması için hiçbir şey yapmıyoruz. Geri dönüşümü tam yapıyor muyuz? -Hayır. Peki kestiğimiz ağaçların yerine ağaç dikiyor muyuz? -Hayır.

  Durum böyle vahim bir hale gelmişken ben de üzerime düşeni yapmak istedim ve burdan tüm okuyuculara seslenmek istedim. Atık kağıtlarınızı çöpe atmayın. Aslında biraz daha geriye dönersek kağıtlarınızı verimli kullanın. Her iki tarafını da kullanın mesela. Sorunla baş etmenin yolu problemin köküne inmektir. İlla bu kağıt denen şeyi kullanacaksak, yapabileceğimizin en iyisini yapalım ve verimli kullanalım. Sonra işimiz bitince çöpe atmayalım. Bunları biriktirelim ve geri dönüşüm noktalarına teslim edelim.

  Geriye dönüp baktığımda aslında çevre bilincinin ve geri dönüşüm kavramının insalarımıza hiç yerleşmediğini hatta bu inancın gerilediğinin farkına vardım. Çocukluğumda TEMA vakfının daha çok gönüllüsü vardı mesela. Ya da başka ve daha ilgili bir örnek vereyim. Ben orta okuldayken ilçemizde atık kağıt toplama kampanyası düzenlenmiş ve en çok atık kağıt getirenler tatile yollanmıştı. O zaman küçük ilçemizde tonlarca kağıt toplanmış, en azından bir kaç ağacın kesilmesine engel olunmuştu. Şimdi ise herşey daha güzel olması gerekirken, aslında daha kötü.

  Eskiden bu konuda bilgi alabileceğiniz yerler kısıtlıydı ve geri dönüşüm noktası çok azdı. Şimdi ise şehirlerde her yerde geri dönüşüm kutuları var.

  Peki Şimdi Ne Olacak?

  Öncelikle bu konuda biraz daha bilgilenelim.

  Atık Kağıt Nedir?

  Atık kâğıt herhangi bir kullanım alanında fonksiyonunu tamamlayan ve atılan her türlü kâğıt, karton ve mukavvalara atık kâğıt denilmektedir. Bu kapsamda, her ne kadar son kullanım yerine gönderilmemiş olsa da, kâğıt fabrikalarından çıkan kopuk kâğıtlar, dönüşüm sırasında çıkan kırpıntı kâğıtlar ve gazete basan matbaalardan çıkan hatalı gazete baskıları ve baskı fazlası gazete kâğıtları da atık kâğıt kabul edilmektedir. Buna karşılık, tek kullanımlık olarak tasarlanmış ve kullanıldıktan sonra atılan her türlü emici kâğıtlar ve temizlik kâğıtları hijyen ve sağlık nedenleri ile geri dönüştürülemediğinden ticari anlamda atık olarak bir ekonomik değere sahip değildir. Atık kâğıtlar geri dönüştürülebilen ve birçok kâğıt türünün imalinde kullanılabilecek tarzda ekonomik değere sahip, kendi çapında alım-satım pazarı olan bir hammaddedir.(wikipedia)  Atık kağıdın çevre bilincinin geliştirilerek, ÇÖPE ATILMASININ ÖNLENMESİ, öncelikle katı atıkları taşımak ve bertaraf etmek için yapılan masrafları azaltmakta ve bu bertaraf etme işleminin temininden önce çöplüklerde çalışan insanların sağlığı açısından önem taşımaktadır. Ayrıca, çöpleri bertaraf edecek sistemlerinde doğaya zarar verdiği ayrı bir gerçektir.

  Türkiye’de kullanılan kağıdın ortalama olarak ancak %43’ü toplanabilmektedir. Ancak toplama işlemi modern bir sisteme dayanarak yapılmadığından toplanan kağıdın bir kısmı bazı kişilerce çöplerin ayıklanması suretiyle gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde toplanan kağıdın iki bakımdan mahzurları vardır. Birincisi çöpe karışan kağıdın evsafı kötüleşmekte, ikincisi bu kağıtların ayıklanması sırasında ortalığa saçılan çöplerin toplum sağlığı açısından tehdit oluşturması ve çevreyi kirletmesidir. Bu nedenlerden ilk olarak sistematik bir toplama sisteminin devreye sokulması gerekmektedir.

  Atık kağıdın geri dönüş yüzdesini arttırmak için;

  Halkın eğitimine önem verilmeli, ilkokul eğitim programı içersinde KAĞIT-ORMAN , ATIK-KAĞIT ilişkisi anlatılmalı ve küçük yaştan itibaren bu terbiyenin verilmesine çalışılmalıdır.  Ayrıca; Kullanıcıların bilinçlendirilerek kağıtların çöpe karıştırılmadan münferit olarak ayrı bir yerde biriktirmesi ve kağıt gibi geri dönüşebilen diğer atıklarında (şişe, cam, metal, demir, kumaş,naylon) yine çöpe atılmadan ayrı olarak toplanma imkanlarının sağlanması gerekmektedir.  Yazılı ve görsel basın yolu ile de, atık kağıdın yeniden değerlendirilmesine yönelik daha etkili ve ciddi çalışmalar yapılmalıdır. Yapılacak yayınlarda;

  Ø Kağıdın yakılmaması gerektiği,

  Ø Hangi tip kağıtların geriye kazanabileceği,

  Ø Orman-Atık İlişkileri,

  Ø Evlerde atık kağıtların ne şekilde biriktirileceği,

  Ø Mağazalarda atıkların nasıl toplanacağı,

  Ø Biriktirilen atık kağıdın maddi sağladığı kazanç,

  Ø Atık kağıdın toplanan alan, bölgeler ve taşıma sistemleri

  Belediyelerin kampanyalara ne şekilde ve hangi ölçüde katkıda bulunabilecekleri anlatılmalıdır.

  Ø Kağıt kullanma kültürü geliştirilip, her çöpe atılan kağıdın ülke ekonomisine, doğasına ve insan gücüne verdiği kayıplar anlatılmalıdır.

  Ø Devlet ve Özel Sektördeki Kağıt Fabrikaları bu yönde gerekli olan teknoloji ile uyumlu hale getirilmelidir.

  Ø Okullarda, Özel ve Resmi dairelerde yeniden değerlendirilmiş kağıttan yapılmış mamullerin kullanılması konusunda çalışmalar yapılmalıdır.

  Bastırılacak her kitabın başına veya sonuna, okuyucuya kağıdın önemini ve neler harcanarak üretildiğini belirten mesajlar, Kültür Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca konma zorunluluğu getirilmelidir.  Atık Kağıt Kullanım Alanları  ATIK KAĞIT İLE YAPILAN ÜRETİMLER

  Yurdumuzda toplanan atık kağıtlarla yapılan üretimler;

  Ø Fluting ve Test Liner (Oluklu mukavva sektörü – Dış
  Ambalaj Kutuları / Buzdolabı, T.V. v.b.)

  Ø Kromo Karton (İlaç+Deterjan ve diğer ambalaj kutuları)

  Ø Temizlik kağıtları (Peçete+Mendil+Tuvalet kağıdı v.b.)

  Ø Yazı Kağıtları (Defter ve kitap)

  Ø Yumurta kartonları

  Ø Çatı Kaplamaları ( Ondüline)

  şeklinde sıralanmaktadır.

  Üretimde kağıt kullanan sanayi kuruluşları devamlı olarak “hamur hazırlama” kısımlarına yatırım yapmakta olup, mümkün olduğunca atık kağıt kullanma gayreti içersindedir.  Bunları Biliyormuydunuz?

  Bugün dünyada, her yıl 16 milyon hektar orman alanı yitirilmektedir.

  Bir ton kağıdın geri kazanımı; selüloz-kağıt ithalatı nedeniyle 700-1000 doların ülkemizde kalması anlamına gelmektedir. Yalnızca İstanbul’da bir yılda tüketilen 450.000 ton kağıt geri kazanılsa, Türkiye’de yılda 38 km2 ağaçlık alan korunabilir.

  Avrupa’da atık kağıt, tüm kağıt üretiminin %65′ini karşılamaktadır.

  %100 geri dönüşümlü kağıttan üretilmiş bir ton kağıt, ağaç, 400 kws

  enerji, yaklaşık 26,5m3 su tasarruf edilmesi demektir.

  Bir ton atık kağıdın yeniden değerlendirilmesi 17 ağacın kurtarılması

  demektir.

  Atık Kağıtların Toplanması
  Ülkemizde atık kağıt toplama işlemini sınıflandırmak gerekirse şu şekilde sınıflandırabiliriz: toplayıcılar, küçük depolar, seyyar toptancılar, toptancılar, büyük toptancılar ve fabrikaların alım tesisleri.
  Toplayıcılar: Bu grup toplama aracına sahip bireylerden oluşur. Çoğunlukla depo sahibi olan toptancılara mal satarlar. Topladıkları atık kağıtlar büyük ölçüde evsel atıklardır. Küçük depolar: Depo sahibidirler. Hem toplayıcılardan atıl kağıt alırlar hem de kendi araçlarıyla toplayıcılık yaparlar. Bazı depolar sadece kağıt alımı yaparken bazıları değişik atık ürünlerde alabilmektedir.
  Seyyar Toptancılar: Kendi araçlarıyla depolardan, nadien fabrika ve işyerlerinden alım yaparlar. Aldıkları atık kağıtları fabrikaların alım tesislerine ya da daha büyük toptancılara satarlar.
  Toptancılar: Depoları, toplama araçları, presleri ve diğer ekipmanları vardır. Aldıkları malı fabrikalara ve fabrika alım tesislerine gönderler.
  Büyük toptancılar: Toptancıların tüm özelliklerine sahiptirler. Yüksek kapasiteli makine ve ekipmanla çalışırlar. Diğer toptancılardan, depoculardan, fabrika ve işyerlerinden mal alımı yaparlar.
  Fabrikaların alım tesisleri: sektördeki en gelişmiş makine ve ekipmana sahip tesislerdir. Toptancılardan, depoculardan, fabrika ve işyerlerinden alım yaparlar.

 3. Eleman
  Devamlı Üye
  Atık kağıtların tekrardan kullanılması için atık kağıtların geri dönüşüme yollanması gerekir. Ne yazık ki ülkemizde atık kağıtların sadece %43 geri dönüşüme kazandırılmaktadır. Geri dönüşüme giden kağıtların çoğu çöplerden toplanmakta toplanmaları esnada etrafa çöp dağılmakta ve halkın sağlığı zarar görmektedir. Kağıtları çöpe atmadan önce geri dönüşüme kazandırılmaya dikkat edilmesi doğanın korunması açısından çok önemlidir.
 4. Gülşen
  Devamlı Üye
  Atık kağıtların sadece %43 ü değerlendirilmektedir.Atık kağıtların çoğu yakılıp yok edilmektedir. Artık kağıtları çöpe atmak yerine evde biriktirerek geri dönüşüme kazandırabilirsiniz. Artık kağıtları evde de değerlendirebilirsiniz. Çocuklarınız ile evde bulunan artık kağıtları origami gibi konularda değerlendirebilirsiniz. Artık kağıtları toplayarak çocuklarınıza geri dönüşümü öğretebilir ve çocuklarınız ile beraber kağıtları geri dönüşüme kazandırabilirsiniz.

+ Yorum Gönder