+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda kızılay ne zaman kurulmuştur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  kızılay ne zaman kurulmuştur
  kızılay ne zaman kurulmuştur. Kızılay hangi amaç ile kurulmuştur. Kızılay hangi tarihte kuruldu ve kızılay adını nasıl almıştır. Kızılayın verdiği hizmetler nelerdir bana bu konuda çok acil bilgi gerekiyor bana bu konuda çok acil bilgi verebilirseniz çok memnun olurum. 2. Asel
  Bayan Üye

  Kızılay kuruluşu hakkında bilgi


  1867 yılında Paris’te açılan sağlık sergisi münasebetiyle milletlerarası bir Kızılhaç Sıhhiye Konferansı toplandı. Osmanlı Hükümeti bu konferansa Mekteb-i Tıbbiye Tatbikat Muallimi Miralay Dr. Abdullah Beyi göndermişti. Dr. Abdullah Bey, konferans dönüşü Cenevre Mukavelenamesinin Türkiye tarafından da tatbik edilmesini istedi. Girişimleri sonucu Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa’nın emirleriyle ve Tıbbiye Nazırı Marko Paşa ile Kırımlı Dr. Aziz Bey’in teşebbüsleriyle 66 azadan oluşan Mecruhin ve Marday-ı Askeriye İmdat ve Muavenet Cemiyeti (Asker, Hasta ve Yaralılara İmdat ve Yardım Derneği) ’ni 11 Haziran 1868 yılında kurdular. Böylece geçici başkanlığa Marko Paşa’nın, Genel Sekreterliğine Dr. Abdullah Bey’in getirildiği Kızılay’ın kuruluşu tamamlanmış oldu.

  KIZILAY, SAVAŞ ALANINDA YARALANAN YA DA HASTALANAN ASKERLERE HİÇBİR AYRIM GÖZETMEKSİZİN YARDIM ETMEK ARZUSUNDAN DOĞMUŞTUR.

  11 Haziran 1868 tarihinde “Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti” adıyla kurulan Kızılay,
  1877′de “Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti”,
  1923′de “Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti”,
  1935′te “Türkiye Kızılay Cemiyeti” ve
  1947′de “Türkiye Kızılay Derneği” adını almıştır. Kuruluşa “KIZILAY” adını büyük önder Atatürk vermiştir.

  *Dr. Marko Paşa
  -1869-

  *Hüseyin Hilmi Paşa
  4.5.1328
  28.3.1336

  *Tevfik Paşa
  28.3.1336
  19.2.1340

  *Abdurrahman Şeref Bey
  19.2.1340
  18.2.1341

  *Dr. Refik Saydam
  22.8.1341
  25.4.1939

  Kızılay’ın alameti, beyaz zemin üzerinde karşıdan bakarken sola doğru açık kırmızı “ay” dır. Yalnız Kızılay bayrağında “ay”ın açık yüzü bayrak direğinin tersine doğrudur.

  Kızılay alameti, Devletler Hukuku’nun ilgi hükümleri gereğince, savaş zamanında silahlı kuvvetlerin sağlık servisleri ile o hükümlerin belirlediği kişi ve kuruluşlar için “koruyucu ve belirtici işaret” olarak kabul edilmiştir. Bunlar dışında kalan hiçbir kişi, kurul ve kurum, savaşta tarafsızlık ve dokunulmazlık timsali olan bu işareti kullanamaz.

  Kızılay, 1876 Osmanlı- Rus Savaşı’ndan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na kadar geçen süre içinde, Türkiye’nin taraf olduğu tüm savaşlarda, cephe gerisinde kurduğu seyyar ve sabit hastaneler,hasta taşıma servisleri,donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılar aracılığıyla savaş alanında yaralanan ya da hastalanan on binlerce Mehmetçik’in dost ve düşman askerinin bakım ve tedavisine yardımcı olmuş, Türk olsun düşman olsun savaş esirlerine gereken insancıl yardımları yapmış; savaştan etkilenen sivil halkın bakımı ve korunması için çaba göstermiş; I Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul’da görülen büyük kolera salgınından bu yana yurdumuzda ortaya çıkan doğal afetlerde felaketzedelerin bakımını, barınağı ve beslenmelerini sağlamış, uluslararası yardım faaliyetlerine katılmış; hemşirelik eğitimi, ilkyardım ve kanla ilgili hizmetler alanında öncülük yapmış, korunmaya gereksinen pek çok vatandaşımıza gereken sosyal yardım ve hizmetleri sunmuştur.

  Kızılay’ın amacı, her nerede görülür ise , hiçbir ayrım yapmaksızın insanın acısını önlemeye veya hafifletmeye çalışmak, insanın hayatını ve sağlığını korumak, onun kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu saygıyı, işbirliğini ve sürekli barışı getirmeye uğraşmaktır. Kızılay ihtiyaç anında dayanışmanın,ıstırap anında eşitliğin, savaşın en kızgın anında insancıllığın, tarafsızlığın ve barışın simgesidir.

  Kızılay, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Topluluğu’nun temel ilkelerini paylaşır. Bunlar; insanlık,ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık,hayır kurumu niteliği, birlik ve evrensellik ilkeleridir.

  Kızılay, tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi, kâr amacı gütmeyen, yardım ve hizmetleri karşılıksız olan ve kamu yararına çalışan bir gönüllü sosyal hizmet kuruluşudur.

  Kızılay’ın teşkilatı, Genel merkez ve şubelerden oluşur. Kızılay’ın Genel Müdürlük teşkilatı dışında kalan bütün kademelerindeki görevler fahridir.
 3. Ziyaretçi
  türk kızılayı 1868 yılında kurulmustur kendisi sıcak aş ve bataniye vb yardımlarda bulunmaktadır
 4. Gülşen
  Devamlı Üye
  Kızılay savaşta yaralanan osmanlı askerlerinin tedavisi ve ihtiyaçlarını sağlamak için kurulmuştur. 11 Haziran 1868 yılında osmanlılar tarafından hasta ve yaralı askerlerin tedavi edilmesi amacı ile kurulmuştur. Kızılay derneğinin adı zamanlar çok değişmişse de en son kızılay adını atatürk vermiştir. Savaşlarda seyyar hastaneler kurmuş ve askerlere yardım etmiştir. Günümüzde ise kızılay pek çok alanda yardım yapmaktadır.

+ Yorum Gönder


kızılay nerede kurulmuştur,  kızılay ne zaman kurulmuştur