+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda İzcilik Nasıl ve Ne Zaman Ortaya Çıktı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Güneş Hoca
  Devamlı Üye

  İzcilik Nasıl ve Ne Zaman Ortaya Çıktı
  İzcilik Nasıl ve Ne Zaman Ortaya Çıktı ve hakkında kısaca bilgi veriniz? İzcilik ne amaç ile yapılmaktadır. İzcilik ilk defa ne zaman yapılmaya başlandı bana bu konuda bilgi verebilir misiniz? 2. Şemsihan
  Devamlı Üye


  İzcilik Nasıl ve Ne Zaman Ortaya Çıktı hakkında bilgi
  zcilik-nas-l-ve-ne-zaman-ortaya-kt-.jpg

  İzciliğin kurucusu,doğa aşığı, Hindistan ve Güney Afrikada bulunmuş ve buralarda üstün başarılar göstermiş olan Sir Robert Baden Powell isimli İngiliz generalidir.
  Afrikada,1889 yılında Boerleri 217 gün süren zorlu bir savaştan sonra yenmiş, bu başarısı onu generalliğe yükseltirken ünü vatanına ulaşmış,toplumun sevgi ve saygısını kazandırmıştır.1901 yılında İngiltereye döndüğünde bir kahraman gibi karşılanır.
  Ülkesindeki gençlerin pek çok sorunları olduğunu,bunların çözümü için de kimsenin ilgilenmediğini görünce özellikle gençler için yeni bir şeyler yapması gerektiğine karar verir.
  Bu fikre daha çok yerli çocukların savaş sırasında göstermiş oldukları başarı;doğaya uyumları sessiz,cesur ve atak oluşları sonucu varmıştır.Yerli gençlerin,kendi ülkesindeki gençlerden daha sağlıklı, kendi kendine yeten,iş yapan,yetenekli ve becerikli olduklarını görüyor.Bunun sebebini ; doğada yaşamın kent yaşamına göre daha sağlıklı olmasında görüyor. Kendi ülkesindeki gençlerin ilgisini bu yöne çek-meyi ve doğayla bütünleşerek yaşamayı öğrenmelerini sağlayacak ilk İzcilik esintilerine ulaşıyor.
  Bu amaçla askerler için( İZCİLİĞE YARDIM) adlı ilk kitabını yayınlamıştır. Bu kitap,okullarda ders kitabı olarak yoğun bir ilgi ile okutulmuştur. Yalnızca İzcilik çalışmalarıyla uğraşmak için ordudan ayrılır. 1907 yılında Brown Sea adasında, Londranın değişik kesimlerinden , farklı yapıda ailelerin çocuklarından oluşan 24
  gençle bir kamp yapar. Kampa katılan bu gençlere( BOY SCOUT)adını verir.Bunlara özel giysiler yaptırır. Bu olay birçok genci ve aileyi etkiler.İnsanların izciliğe ilgi duymalarını sağlar.Kampta,kamp hayatını yaşayan gençlerde oluşan olumlu
  gelişmeleri görür Bu gelişme ile
  ilgili görüşlerini basın yoluyla halka duyurur. 1908 yılında (ERKEK ÇOCUKLAR İÇİN İZCİLİK)isimli kitabı yayınlayarak izciliğin kurallarını,yaşam felsefesini tüm dünyaya duyurur.Bu yıllarda İngilterenin değişik kesimlerinde izci elbisesi giymiş pek çok gence rastlanır. İzcilik fikri bir anda tüm dünyada büyük bir ilgi toplayarak özellikle gençler arasında yayıldı. Doğa sevgisi,soy,ırk,inanç farkı gözetmemesi kısa zamanda birçok ülkede İzcilik çalışmalarının başlamasını sağlamıştır.

  TÜRKİYE'DE İZCİLİĞİN KURULUŞU İzcilik, İngiltere'de kuruluşundan kısa bir süre sonra, memleketimizde de Keşşaflık adı altında görülmeye başlanır. Memleketimizde izciliğin ilk kurucuları hakkında çesitli görüş ve fikirler mevcuttur.
  1) Darüşşafaka Beden öğretmeni ve Oymakbeyi B.Sami Karayel'in 1914 tarihli "İzci Rehberi" isimli izci kitabında Türkiye'de izciliğin ilk kurucuları Nafi Aıif Kansu ve Ethem Nejat olarak görülür. İlk izci üniteleri Darüşşafaka, Galatasaray ve İstanbul Liselerinde kurulmuştur.
  1968 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nca kapsamlı olarak Türkiye İzcileri Yönetmeliği hazırlanarak yürürlüğe konmuştur.
  2) İstanbul il İzci Kurulu Başkanlarından Rıza Bediz, 1955 yılında yayınladığı "İzcilik ve İzci Kampları" adlı kitabında Türkiye'de izciliğin 1909 yılında İstanbul'da Galatasaray ve Kabataş Liseleri'nde Beden Terbiyesi öğretmenleri Ahmet ve Abdurrahman Robenson kardeşler tarafindan başlatıldığını belirtilmişdir.
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  İzcilik ilk defa Hindistanlılar ve Güney Afrika ya hayranlık duyan ingiliz bir general tarafından yapılmıştır.İngiliz General afrikada savaşa katılmış ve üstün başarı gösterdiği için general statüsüne çıkarılmıştır. Savaştan sonra ülkesine dönene general gençler için bir şey yapmaya karar vermiş ve yençlerin doğada daha rahat hareket etmeleri ve kendi kendilerine yetmelerini amaçlayarak izciliği başlatmıştır.
+ Yorum Gönder