+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda 2.murat döneminde yaşanan sehzade mustafa isyanı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Güneş Hoca
  Devamlı Üye

  2.murat döneminde yaşanan sehzade mustafa isyanı
  2.murat döneminde yaşanan sehzade mustafa isyanı ile ilgili kısaca bilgiler veriniz. bunun dışında bu 2.murat döneminde yaşanan sehzade mustafa isyanının başlamanedeni nedir ve bu isyan tam olarak nasıl son bulmuştur kısaca açıklayabilir misiniz. 2. Şemsihan
  Devamlı Üye

  2.murat döneminde yaşanan sehzade mustafa isyanı

  2.murat döneminde yaşanan sehzade mustafa isyanı.jpg
  Karamanoğlu ve bazı Anadolu Beylerinin, hatta Manuel'in teşvikleriyle iddia-ı saltanat ederek, isyan meydanına çıkan şehzade Mustafa Sultan, (Şehzadelere Sultan unvanıyla hi-tab edilmesi, padişahlarla karıştırılmaması İçin şöyle bir yol bulunmuştu. Padişahlara Sultan unvanıyla hitab ve yazıla*cağı zaman kendi isminden euvel (Misalde olduğu gibi; mi*sal: Kanuni Sultan Süleyman şekliyle, görüldüğü gibi Sultan Unvanı ismi has'tan evvel söylenmiş oluyor. Buna mukabil padişah olamamış Şehzadelere misalde olduğu gibi; misal: Cem Sultan görüldüğü gibi burada ismi has Sultan ünuantn dan evvel söylenmektedir.) İznik'i sıkıştırmaya başlamıştı. Karamanoğlu bu küçük şehzadeyi «..sen şimdi küçüksün, onun için Sultan Murad seni öldürmüyor. Büyüyüp, buluğa erince görürsün ki, seni o zaman Öldürür.» diyerek bu kötü işe razı etmişti.

  Ne var ki bu gaile, fazla uzun sürmemiş, çünkü Çelebi Sultan Mehmed Hazretlerinin hizmetinde iken Süleyman Çe*lebi tarafına kaçarak ihanet ehli olduğunu gösteren Şurubdar İlyas Bey, lalası olduğu Mustafa Sultanı, birtakım vaad ve za*fer müjdeleriyle oyaladıktan sonra, ikinci Sultan Murad'ın İmrahoru Mezid bey'e teslim etmiş, Mezid Bey ise Çelebi Mustafa Sultan'ı asarak, onun hayatına ve bu gaileye son vermişti.

  Padişah, hazır Anadolu'ca geçmişken Aydın'a yeniden Bey olmuş Cüneyd Bey'î İdam edip, Aydın, Menteşe, Hamid ve Karaman taraflarını Devlet-i Âliyye'nin hudutlarına ilhak eylemiştir. Padişahın lalası Yürgeç Paşa da bu sırada Anado*lu'nun doğudaki sınırlarını bir hayli intizama sokuyordu
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  2.murat bilindiği gibi osmanlı devletinin 6. padişahıdır. bunun dışında bilindiği gibi 2.murat bilindiği gibi tam olarak 23 yıl boyunca tahta kalmış ve bu dönem de bilindiği gibi 2.murat dönemi olarak bilinmektedir. bu dönemde bilindiği gibi pek çok önemli şey olmuş ki bunalrdan biri belkide en önemlisi şehzade mustafanın çıkardığı isyandır.
+ Yorum Gönder