+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda türkiye'de nüfus artışı ve nedenleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  türkiye'de nüfus artışı ve nedenleri
  Bana türkiye'de nüfus artışı ve nedenlerini anlatan bir metin paylaşır mısın? Türkiyede nüfus artışının getirdiği olumsuzluklar ve son yıllarda neden nüfusun azaldığı konusunda bilgi verebilir misiniz? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  türkiye'de nüfus artışı ve nedenleri hakkında bilgi
  türkiye'de nüfus artışı ve nedenleri.JPG
  Türkiye'de nüfus artışını etkileyen temel faktör doğal nüfus artışıdır. Nüfus artışında doğumlar kadar ölümler de etkilidir. Doğumlarla ölümler arasındaki fark doğal nüfus artışını oluşturur. Türkiye'nin doğal nüfus artışı incelendiğinde özellikle 1950'lerden itibaren ölüm oranlarında, 1960'lardan itibaren ise doğum oranlarında bir düşmenin söz konusu olduğu görülmektedir.

  Buradan anlaşıldığına göre doğum oranları azalırken ölüm oranları da azalmakta, yani insan ömrü uzamaktadır. Sayfa 181�deki şekilde görüldüğü gibi Türkiye'de nüfusun artmasında doğal artışlardan başka nedenler de rol oynamaktadır.

  1927-1935 yıllarında nüfus artışının % 28,9'luk kısmını başka ülkelerde yaşayan Türklerin siyasal baskılar nedeniyle yurdumuza göç etmesi oluşturur. 30 Haziran 1939'da Hatay'ın ana vatana katılması 1935-1940 yıllarında %12,5'lik bir artışa neden olmuştur.

  1945-1950 yıllarında seferberlik hâlinin kalkması, ekonomik şartların düzelmeye başlaması, evlenmelerin artması, doğum oranlarının yükselmesi, bu ve bundan sonraki dönemdeki artışları da etkilemiştir.

  1960-1965 yıllarında 200 bin kadar işçinin yurt dışına çalışmak için gitmesi nüfus artışında bir yavaşlamaya neden olmuştur.

  1975 yılından itibaren nüfus artış hızımızın düşmesinde, kentleşme ve sanayileşmeyle birlikte doğum oranlarında meydana gelen azalmanın da etkisi olmuştur. Ayrıca cumhuriyetin kurulduğu yıllarda yurdumuzun uzun yıllar süren savaşlarda erkek nüfusunun önemli bir kısmını kaybetmiş olması, toplam doğurganlık oranını oldukça düşürmüştür. Bu nedenle 1965'e kadar nüfus artışını teşvik edici politikalar izlenmiştir. 1965'ten itibaren doğurganlığı teşvik edici politikaların yerine nüfus planlamasına önem verilmesi ise nüfus artışının yavaşlamasında etkili olmuştur.

  - Kentlerde konut sıkıntısı baş göstermekte ve gecekondulaşma görülmektedir.

  - Kırsal kesimde yapılan yatırımlardan verim alınamamaktadır.

  - Ülkemizin batı ve orta kesimlerinde yer alan illerde nüfus artışında doğurganlığın yanı sıra göçlerin de etkisi vardır.

  - Kırsal kesimdeki nüfus artışı sonucu her geçen gün kişi başına düşen arazi miktarı azalmaktadır.  Nüfus Artışının sonuçları

  Türkiye'de nüfus artışı bazı sorunlara yol açmaktadır. Çevre sorunları oluşur, göç artar, millî gelir azalır ve refah seviyesi düşer, hizmetler aksar, bağımlı nüfus artar, konut sıkıntısı yaşanır, düzensiz şehirleşme görülür.
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Türkiyede 10 yıl öncesine kadar sürekli doğum yapılmakta ve kadınlar nasıl korunacakları konusunda çok fazla bir bilgiye sahip değillerdi. Buna bağlı olarak nüfus hızlı bir şekilde artmış bu durumda işsizliğe ve maddi imkansızlıklara neden olmuştur. Bunu önlemek için insanlar doğum kontrol konusunda bilinçlendirilmiş ve hızlı nüfus artışının önüne geçilmiştir. Son yıllarda kadınlarında iş hayatına katılmış olmaları nedeni ile kadınlar artık çocuk doğurmamaya başlamış bu durumda son yıllarda yaşlı nüfusa neden olmuş ve ülkenin nüfusu azalmıştır.
+ Yorum Gönder