+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda ekosistemde canlıları etkileyen faktörler nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  ekosistemde canlıları etkileyen faktörler nelerdir
  ekosistemde canlıları etkileyen faktörler nelerdir? lütfen içerik biraz uzun olsun. Umarım bana yardımcı olursunuz Canlılar nelerden olumsuz etkilenir ve canlıların etkilenmesini önlemek için neler yapılabilir bana bu konuda bilgi verebilir misiniz? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  ekosistemde canlıları etkileyen faktörler nelerdir hakkında bilgi

  Küresel ısınmayı sade bir tanımlama ile; “atmosfer, okyanuslar ve kara kütleleri yüzeyindeki sıcaklıktaki yükselme” olarak tanımlayabiliriz Bu ısınmaya kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtların yakılması sonucu atmosfere dahil olan sera gazlarının neden olduğu
  sanılmaktadır
  ekosistemde canlıları etkileyen faktörler nelerdir.jpg
  Sera Etkisi


  Dünyamızı aydınlatan ve ısıtan enerjinin kayna ğ ı güne ş tir Güneşten, gezegenimizin yüzeyine ulaşan kısa dalgalı radyasyon, ışıktan ısıya dönüşmek suretiyle dünyamızı ısıtır Yeryüzü, bu radyasyonun bir kısmını uzun dalgalı kızılötesi ışın olarak uzaya geri yansıtır Bu uzun dalgalı kızılötesi ışınların büyük bölümü uzaya geri dönerken, bir bölümü dünya atmosferinde sera gazları vasıtasıyla tutulu kalmaktadır Atmosferde kızılötesi ışınların tutulması ve yansıtılması sırasında, tıpkı seradaki camlar gibi ısıyı muhafaza etme özelliklerinden dolayı bu gazlara “sera gazı” adı verilmiş tir Bu gazların atmosfer içindeki miktarlarının artması ile atmosfer, güne ş yoluyla dünyamıza sağlanan ısının tutulmasını tekrar geriye bırakılmasını sağlayan bir yalıtkana dönüşmektedir

  Sera Gazı Çeşitleri

  Sera gazları tabii olarak do ğ ada bulunurlar ve ayrıca insanların çeşitli faaliyetleri sonucu ortaya çıkarlar

  Sera gazları içerisinde en bol miktarda bulunanı okyanuslar, denizler, göller ve akarsulardan buharlaşma yoluyla atmosfere karışan su buharıdır

  Karbon dioksit (CO2) ikinci en fazla bulunan sera gazıdır Organik maddenin çürümesi, hayvan ve insanlarını solunumu, yanardağ patlamaları gibi birçok do ğ al olaylar sonucu atmosfere dahil olmaktadır Ayrıca, insanlar fosil yakıtlar, katı atıklar, ağaç ve ağaç ürünleri yakmak suretiyle evlerini ısıtmak, motorlu taşıtlar kullanmak ve elektrik üretmek amaçlarıyla atmosfere dahil olan karbon dioksit miktarını arttırırlar 18nci yüzyılın ortalarındaki Sanayi Devrimi’nden bu yana atmosferdeki miktarı 281 ppm’den 368 ppm’e ulaşarak %31’lik bir artış göstermiştir

  Metan (CH4), atmosfer içerisinde daha etkili yalıtkanlık yaratan bir gazdır Aynı miktardaki karbon dioksite oranla en az 20 kat daha fazla ısıyı tutabilmektedir Kömür, doğal gaz ve petrolün üretim ve taşınması esnasında atmosfere dahil olmaktadır Metan, büyükbaş hayvanlar başta olmak üzere kimi hayvanların sindirim yan ürünü olarak ortaya çıkmasının yanında atık alanlarındaki organik maddelerin bozuşmasından da meydana gelmektedir Sanayi Devrimi’nden bu yana atmosferdeki metan miktarı iki kattan daha fazla artmıştır

  Diazot monoksit (N2O), esas olarak tarım topraklarının işlenmesi ve fosil yakıtların yakılması sonucu ortaya çıkmaktadır Çok güçlü yalıtkanlık özelli ğ i olan bir gazdır Aynı miktardaki karbon dioksitin tuttuğundan yaklaşık 300 kat fazla ısı tutma özelliğine sahiptir Atmosferdeki miktarı, sanayileşme öncesindeki düzeyle kıyaslandığında %17’lik bir artış göstermiştir


  Sera gazları, aynı zamanda modern ve teknolojik bir hayatın devamı için gerekli üretim işlemleri sonucunda da meydana gelmektedir

  - Alüminyumun eritilmesinden perflorlu bileşikler meydana gelmektedir
  - Otomobil koltukları, mobilyalar ve yalıtımda kullanılan köpükler de dahil
  olmak üzere birçok maddenin üretimi esnasında hidroflorokarbonlar meydana
  gelmektedir
  - Kimi gelişmekte olan ülkelerde montajı yapılan buzdolaplarına hala soğutucu
  gaz olarak kloroflorokarbonlar kullanılmaktadır

  20nci yüzyıl boyunca, atmosfer içerisinde büyük miktarlarda artış gösteren bu sentetik kimyasalların bazıları atmosfer sıcaklığını arttırma özelliklerinin yanında, dünyamızı morötesi ışınların olumsuz etkilerinden koruyan ozon tabakasına da zarar vermektedirler

  2000 yılında triflorometil sülfür pentaflorid adında yeni bir sentetik bileşiğin atmosferde hızlı bir şekilde arttı ğ ı belirlenmiştir Bu gazın diğer bilinen sera gazlarından çok daha fazla ısı tutma özelliği olması endişe vericidir ve endüstriyel kaynağı hala bulunamamıştır
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Canlılar küresel ısınmadan buzulların erimesinden , ozon tabakasının delinmesinden çok olumsuz etkilenmektedir. Küresel ısınmanın önüne geçmek için kömür gibi yakıtlardan kaçınılması gerekir. Evlerde ısınmak için doğal gazın kullanılması gerekmektedir. Küresel ısınmayı önlemek için toplu taşıma araçlarının daha çok tercih edilmesi bacalara filtre takılması atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde muhafaza edilmesine dikkat etmek gerekmektedir.
+ Yorum Gönder