+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda peygamberimizin hz. hatice'den sonra eşi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  peygamberimizin hz. hatice'den sonra eşi
  peygamberimizin hz. Hatice'den sonra eşi hakkında bilgi verebilir misin? Umarım bana yardımcı olursunuz?. Hz. Hatice nasıl bir kadındı ve Peygamberimiz ile evlendiğinde kaç yaşındaydı bana bu konuda yardımcı olacak bilgiler paylaşırsanız çok sevinirim. 2. Şemsihan
  Devamlı Üye

  peygamberimizin hz. hatice'den sonra eşi  Peygamberimizin hz. hatice'den sonra eşi kimdir  Kaynaklarımızın bildirdiğine göre Esedoğulları’ndan Huveylid’in kızı olan Hatice (r.anha), Hz. Peygamber (sav)’den önce ilk olarak Ebu Hâle ile evlenmişti. Bu evlilikten, Rasûl-i Ekrem'in şemailine dair rivayetiyle tanınan ve onun terbiyesinde yetişen Hind adlı oğlu dünyaya geldi. Hz. Hatice’nin (r.anha) Ebu Hâle'den bir de kızı olduğu söylenmektedir. İlk eşinin ölümünden sonra da Atîk b. Âbid ile evlenen Hz. Hatice, bu izdivaçtan Hind adında bir kız dünyaya getirdi.

  İkinci eşinin ölümünden sonra bir kez daha dul kalan Hz. Hatice (r.anha), zenginliği yanında, akıllı, zeki, namuslu ve güzel oluşu sebebiyle pek çok kişinin evlenmek istediği bir kadın olarak teklifler almış, bütün talepleri geri çevirmiş, ancak Hz. Muhammed (sav) ile evlenmeyi bizzat kendisi isteyerek ona eş olmuştur.

  Hz. Peygamber’in Hz. Hatice (r.anha) validemizle evlendiği sırada yirmi beş yaşında olduğu rivayeti ağırlık kazanmakla birlikte, Hatice (r.anha)’nin yaşıyla ilgili kaynaklarda farklı bilgiler vardır. Genel kanaat, Hatice (r.anha)’nin evlendiğinde kırk yaşında olduğu şeklindedir. Ancak evliliği esnasında onun daha genç yaşlarda bulunduğu da zikredilir. Siyer müelliflerinden İbn Sa’d’ın, Hatice (r.anha)’nin yirmi sekiz yaşında olduğu yolundaki rivayeti, bu evlilikten yedi çocuğun dünyaya gelmiş olması dikkate alındığında daha isabetli görünür.

  Hz. Muhammed (sav) ile Hz. Hatice (r.anha)’nin evliliklerinin ilk meyvesi oğulları Kâsım olup, daha iki yaşında iken vefat etmiştir. Nitekim Rasûl-i Ekrem bu sebeple Ebu’l-Kasım olarak künyelenmiştir. Kasım’dan sonra sırasıyla Zeynep, Rukıyye, Ümmü Külsum ve Fatıma adında kızları; Tahir ve Tayyib (Abdullah) isimlerini verdiği oğulları dünyaya gelmiştir. Tayyib ile Tahir’in iki ayrı çocuk değil, Abdullah isimli oğlunun lakapları olduğu da rivayet edilir. Allah Rasûlü’nün Hz. Hatice (r.anha)’den doğan bütün erkek çocukları İslam öncesi dönemde vefat etmişler, hayatta kalan kızları ise Müslüman olup Medine’ye hicret etmişlerdir
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Hz. Hatice Peygamberimizin ilk eşidir. Hz. Hatice peygamberimiz ile evlendiğinde 40 yaşındaydı. Peygamberimiz ise 25 yaşındaydı. Hz. Hatice peygamberimizden önce evlilik yapmıştı ve ticaret ile uğraşan bir kadındı. Hz. Hatice Peygamberimiz ile evlenmeden önce iki evlilik daha yapmıştır. Hz Hatice peygamberimize çocuk veren tek kadındır. Peygamberimizin bütün çocukları Hz. Haticeden doğmuştur.
+ Yorum Gönder