+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda peygamberimizin kur'an okuma ve öğrenmenin önemiyle ilgili hadisleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  peygamberimizin kur'an okuma ve öğrenmenin önemiyle ilgili hadisleri
  peygamberimizin kur'an okuma ve öğrenmenin önemiyle ilgili hadislerinden bazılarını paylaşmanızı istiyorum 2. Şemsihan
  Devamlı Üye

  peygamberimizin kur'an okuma ve öğrenmenin önemiyle ilgili hadisleri  Peygamberimizin kur'an okuma ve öğrenmenin önemiyle ilgili hadisleri hakkında bilgi


  6 Ekim 2011 PerşembeKur’an-ı Kerim'i Öğrenme ve Okumanın Önemi (Hadislerle)


  Sual: Kur'an-ı kerim öğrenirken ve okurken dikkat edilecek hususlar nelerdir?
  CEVAPKur’an-ı kerimi öğrenmek, öğretmek ve okumak çok sevaptır. Kur'an-ı kerimi tecvide uygun öğrenmeli ve her gün az da olsa, okumaya çalışmalıdır! Bu husustaki hadis-i şeriflerden bazıları şöyle:
  (Kur'an öğrenen ve öğreten en hayırlınızdır.) [Buhari]

  (Kur'an okuyan kimse, bunamaz.) [Tirmizi]

  (Kur'an okunan yere rahmet ve bereket yağar.) [Buhari]

  (Kur'an okunan evin hayrı artar, sakinlerini sıkmaz, melekler toplanır, şeytanlar oradan uzaklaşır. Kur'an okunmayan ev, içindekilere dar gelir, sıkıntı verir, bereketsiz olur. Melekler uzaklaşır, şeytanlar oraya dolar.) [Darimi]

  (Her gece on âyet okuyan, gafillerden sayılmaz.) [Hakim]

  (Kur'an okuyun! Kıyamette size şefaat eder.) [Müslim]

  (Kim bir âyet öğrenirse, kıyamette onun için nur olur.) [Darimi]

  (Bir âyet öğrenmek, yüz rekat [nafile] namaz kılmaktan daha iyidir.) [İbni Mace]

  Kur’an-ı kerimi okumak sünnet, dinlemek ise farzdır. Yani dinlemek daha çok sevaptır. Mushafa bakarak dinlemek daha sevaptır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Kur'an okunan yere rahmet yağar, melekler hazır olur.) [Buhari]

  (Kur'andan bir âyet dinleyen sayısız çok sevaba kavuşur.) [İ. Ahmed]

  (Kur'anı öğrenip gece-gündüz okuyana imrenmek gerekir.)[Müslim]

  (Kur'an okuyanla dinleyen, sevapta ortaktır.) [Deylemi]

  (İnsanların en çok ibadet edeni, en çok Kur'an okuyandır.)[Deylemi]

  (Kur'an-ı kerim okuyup, ezberleyen, helalini helal, haramını haram bilen, Cennete girer. Ayrıca [müslüman] akrabasından, hepsi de Cehennemlik olan on kişiye şefaat edip, onları Cehennemden kurtarır.) [Tirmizi]

  Kur’an-ı kerimin fazileti
  Sual: Kur’an-ı kerim okumanın fazileti nelerdir?
  CEVAPKur’an-ı kerimi öğrenmek, öğretmek ve okumak çok sevaptır. Kur’an-ı kerimi tecvide uygun öğrenmeli ve her gün az da olsa, okumaya çalışmalı! Bu husustaki hadis-i şeriflerden bazıları şöyle:
  (Evlerinizde Kur’an okumayı artırın! Kur’an okunmayan evin hayrı azalır, şerri çoğalır, o ev halkına darlık gelir.) [Dare kutni]

  (Kur’an okunan evin bereketi artar. Kur’an okunmayan ev, bereketsiz olur.) [Darimi]

  (Kur’an okuyun! Çünkü kıyamette şefaat eder.) [Müslim]

  (En üstün ibadet Kur’an okumaktır.) [İbni Kani]

  (Kur’an ehli, Cennet ehlinin reisleridir.) [Hakîm]

  (Kur’an okuyanlar, Cennet ehlinin ârifleridir.) [Darimi]

  (Kur’an okunan ev, gök ehline, yerden yıldız göründüğü gibi görünür.) [Beyheki]

  (Kur’an ehli, Ehlullahtır.) [Hatîb] (Ehlullah, Allah dostu, evliya demektir.)

  Kur’an okumayı unutmak
  Sual: Kur’an okumayı öğrendikten sonra, okumasını unutmak ve ezberlediği sureleri unutmak günah mıdır?
  CEVAPEvet, ikisi de günahtır. (İ. Ahlakı)
+ Yorum Gönder


peygamberimizin kuran öğrenme hk hadisleri