+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda divan edebiyatı nedir özellikleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  divan edebiyatı nedir özellikleri nelerdir
  divan edebiyatı nedir özellikleri anlatan bir yazı paylaşır mısıniz. bunun dışında bana divan edebiyatının ne zaman başladığını ve bu edebiyatta en çok önemli olan türün hangisi olduğu ve son olarak bu edebiyatın en önemli ismini verebilir misiniz. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  divan edebiyatı nedir özellikleri nelerdir hakkında bilgi

  Divan Edebiyatı Türkler, 10.yüzyılda İslamiyet’i benimseyince dil, kültür, uygarlık değerleri ve bilim alanında Arap ve Fars ( İran ) etkisi de başlamıştır. İslamiyet Türkler, İranlılar ve Araplar arasında ortak düşünce ve zev*kin doğmasına yol açmıştır.
  Bilim dili olarak Arapça, sanat – edebiyat dili ola*rak da Farsça seçildi. Bu, Türkçenin gelişimini ö-nemli öiçüde etkilemiştir. Bu süreçte adına “Osmanlıca” denen Arapça, Farsça, Türkçe karışımı yapay bir dil doğmuştur. Şairlerin, şiirlerini “Divan” adlı kitapta toplamala*rından dolayı bu edebiyata “Divan Edebiyatı” den*miştir. Bu edebiyatı , “Klasik Türk Edebiyatı” ya da “yüksek zümre edebiyatı ” gibi adlarla da anılmak*tadır.
  Divan edebiyatının dayandığı temel kültür kay*nağı İslamiyettir. iran mitolojisi, İslam inançları ve İslami büimler.tasavvuf felsefesi, peygamberi erle ilgili öykü ve mucizeler, Türk tarihi ve kültürü, Divan edebiyatının kültür kaynaklarındandır.

  divan edebiyatı nedir.jpg
  Divan Edebiyatı Özellikleri:

  1. Arap ve İran kültürü, estetik anlayışı Divan edebiyatını önemli ölçüde beslemiştir. Sanatçılar, Arap ve İran sanat – edebiyat geleneklerine bağh kalmışlardır.
  2. Divan şiiri halktan kopuktur. Saray çevresi ve medreselilerin oluşturduğu, zevk aldığı bir edebiyat*tır.
  3. İlk örnekleri 13.yüzyılda görülen Divan şiiri, varlığını, 19.yüzyılın ortalarına kadar sürdürmüştür. ilk Divan şairi dindışı şiirler yazan Hoca Dehhani’dir. İlk Divan şairleri, şiirlerinde ağırlıklı olarak Türkçeyi kullanmışlar ancak dil, 16. yüzyıldan sonra oldukça ağırlaşmıştır.
  4. Toplumla ilgili konular işlenmemiş, bireysel konulara yer verilmiştir. Sanatçılar çeşitli olumsuz*luklar düzene değil, kişiye bağlamışlardır.
  5. Aşk, şarap, tasavvuf, rintlik gibi değişmeyen konular işlenmiştir. Klasik aşk öyküleri, din ve ta*savvuf, felsefe…
  6. Konudan çok, konunun işleniş biçimine (kurallara önem vermişlerdir. Yeni konular bulma yerine var olan konularda daha güzel yazma çaba*sına girmişlerdir. Bu yanıyla Divan şiiri, hem konu hem de biçimce özgün değil, taklide dayalıdır. Ör*neğin, bir Arap halk öyküsü olan Leyla ve Mecnun pek çok sanatçı tarafından kullanılmıştır.
  7. Sanatçılar “mazmun” adı verilen ortak ben*zetmeler kullanmışlardır. Örneğin ok yerine kirpik diş yerine inci, boy yerine servi, dudak yerine gon*ca…
  8. Söz ve anlam sanatçılarına, mecazlı anlatıma geniş ölçüde yer verilmiştir. Bunlar, sanatçıyı usta kılan önemli öğelerindendir.
  9. Şiirde her beyit anlamca ötekilerden bağım*sızdır. Konu bütünlüğü, bütün güzelliği değil, parça güzelliği temel alınmıştır.
  10. ölçüsü aruz, nazım birimi beyittir. ( Dörtlük ve bentlerle yazılanlar da vardır: şarkı, terkib -i bent…
  11.Daha çok tam ve zengin uyak kullanılmış, “gö için uyak” anlayışı benimsenmiştir.
  12. Arap ve iran edebiyatlarından alınma gazel, kaside, mesnevi, müstezat, rubai…gibi nazım bi*çimleri kullanmıştır. Tuyuğ ve şarkıyı Divan şairleri katmıştır edebiyatımıza.
  13. Genelde aruzu kullanan Divan şairlerinden Nedim, Aşık Paşa ve Şeyh Galip’in heceyle şiir denemeleri vardır.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  divan edebiyatı bilindiği gibi türklerin islamiyeti kabul etmesi ile beraber ortaya çıkmış olan bir edebiyattır. bu edebiyatta bilindiği gibi en çok uğraşılan tür şiirdir hatta bu edebiyat şiir üzerine kurulmuştur. son olarak divan edebiyatı bilindiği gibi yazılı bir edebiyattır.
+ Yorum Gönder