+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda yazılı yasanın özellikleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  yazılı yasanın özellikleri nelerdir
  yazılı yasanın özellikleri nelerdir kısa ve açıklayıcı olsun umarım bana yardımcı olursunuz? Yazılı yasa denirken ne kast edilmektedir. Yazılı yasalar ile ne yapılması hedeflenilmektedir. Yazılı yasalar ile ilgili bilgi verebilir misiniz? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  yazılı yasanın özellikleri nelerdir

  yazılı yasanın özellikleri nelerdir.jpg
  Yazısız-Yazılı Anayasalar: Anayasanın maddî ve şeklî bakımdan tanımına bakıldığında, muhteva ve şekil yönünden öteki yasalardan farklılık gösterdiği görülür. Başka söyleyişle anayasa, devletin siyasî kuruluşuna, kamu otorite ve organlarıyla bunlar arasındaki ilişkilere; hükümetin oluşturulmasına, devletin şekline, özetle bu ve benzer konulara ilişkin kuralların bütünüdür. İşte bu noktada anayasanın öteki yasalardan farklı biçimde olduğu hususu, yani hazırlanma ve değiştirilme usûl ve organlarının farklılığı önem arzetmektedir. Bu bakımdan belli usûl ve organlar tarafından yazılı bir şekilde meydana getirilen anayasaya, yazılı anayasa; buna karşılık anayasaya ilişkin kuralların bu tarzda yazılı olarak değil de, örf ve âdetlere, geleneklere göre oluşturulmasına da "yazısız" (teamülî) anayasa denilir.

 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Yazılı yasalar hukuk kurallarıdır. Hukuk kuralları insanların haklarını korumak ve nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgi vermek amacı ile konulmuştur. Hukuk kuralları insanların haklarını korumak için konur uymayanlar cezai işleme tabi tutulur.
+ Yorum Gönder


yasanın özellikleri