+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda çokgen nedir özellikleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  çokgen nedir özellikleri nelerdir
  çokgen nedir? çokgen in özelikleri ilgili özeliklerini paylaşır mısın? Çok gen nasıl özelliklere sahiptir. Çokgen nasıl çizilmektedir iç açıları nasıldır bana bu konuda bilgi verebilir misiniz? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  çokgen nedir

  Herhangi üçü bir doğru üzerinde olmayan üç veya daha çok noktayı ikişer ikişer birleştiren doğru parçalarının birleşimi olan düzlemsel şekil. Çokgenin doğru parçalarına ’kenar’, kenarlar tarafından meydana getirilen açılara ’çokgenin açıları’, bu açıların köşelerine ’çokgenin köşeleri’ adı verilir. Komşu olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçasına da ’köşegen’ denir. Çokgenler kenarlarının sayısına göre isim alırlar. Üç kenarlı ise ’üçgen’, dört kenarlı ise ’dörtgen’, beş kenarlı ise ’beşgen’ gibi. Çokgenler ’konveks’ ve ’konkav’ olarak da sınıflandırılır.

  çokgen nedir.gif
  Eğer bir çokgende bütün köşegenler çokgenin içerisinde ise, böyle çokgenlere konveks, köşegenlerden biri dışında ise konkav denir. Bir konveks çokgenin bütün kenarları ve açıları eşitse böyle çokgenlere ’düzgün çokgen’ adı verilir. Bu çeşit çokgenlerin köşeleri bir çember üzerindedir. Bir çokgenin alanı, içerisi üçgenlere ayrılarak bu üçgenlerin alanlarının toplanması suretiyle hesaplanır. Bir çokgenin kenar sayısı n ise, iç açılarının toplamı (n-2).180° formülü ile bulunur. Mesela üçgenin iç açılarının toplamı; n=3 olduğuna göre, (3-2).180°=180°’dir.

  ÇOKGENLER
  1. 1.ÇOKGEN:
  Bir düzlemde birbirinden farklı ve herhangi üçü kesiyorsa bu tür çokgenlere içbükey doğrusal olmayan A1,A2,A3..gibi n tane noktayı ikişer ikişer birleştiren doğru parçalarının oluşturduğu kapalı şekillere çokgen denir.

  a. İçbükey çokgenler: Bir çokgenin bazı kenar doğruları çokgeni kesiyorsa bu tür çokgenlere iç bükey çokgen denir.

  b. Dışbükey çokgenler: kenar doğrularının hiç biri,çokgeni kesmiyorsa bu
  çokgenlere dış bükey çokgen denir.

  c. Çokgenin elemanları: A,B,C,D,E noktalarına çokgenin köşeleri denir.
  Komşu iki köşeyi birleştiren [AB],[BC],[CD],[DE]ve[EA] doğru parçaları Çokgenin kenarlarıdır.

  İç bölgede kenarlar arasında oluşan açılara çokgenin iç açıları denir.
  İç açılara komşu ve bütünler olan açılara çokgenin dış açıları denir.
  Köşeleri birleştiren kenarlar haricindeki doğru parçalarına köşegen denir.

  2. Dış bükey çokgenin özellikleri
  a. İç açılar toplamı:dış bükey bir çokgenin n tane kenarı var ise iç açılarının
  toplamı(n-2).180
  b. Dış açılar toplamı:bütün dış bükey çokgenlerde dış açılar toplamı =360
  c. Köşegenlerin sayısı=n(n-3)/2 bir köşeden (n-3) tane köşegen çizilebilir.n kenarlı dış bükey çokgenin içerisinde bir köşeden köşegenler çizilerek (n-2)adet üçgen elde edilir.

  3. Düzgün çokgenler
  Bütün kenarlarının uzunlukları eşit ve bütün açılarının ölçülari eşit çokgenlere düzgün çokgen denir.
  n kenarlı düzgün bir çokgende bir iç açı =(n-2).180/n konveks çokgenlerin dış açıları toplamı 360 olduğundan düzgün çokgenin bir dış açısı=360/n

  4. Düzgün çokgenin alanı
  Alan=n.a.r/2
  b.n kenarlı bir düzgün çokgende bir kenarı gören merkez açı .360/n ve çevrel çemberinin yarıçapı R ise çokgenin alanı Alan=n.R sin /2
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Çokgen üçlü bir doğru üzerinde değildir üç ve daha fazla noktayı ikişer ikişer birleştiren Düzlemsel geometrik şekildir. Çokgenin doğrularına kenar adı verilmektedir. Komşu olmayan iki köşeyi birleştiren doğruya köşegen adı verilmektedir.
+ Yorum Gönder


çokgen nedir özellikleri,  çokgen nedir özellikleri nelerdir,  çokken ve özellikleri nelerdir