+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda roman türü nedir özellikleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  roman türü nedir özellikleri nelerdir
  roman türü nedir özellikleri nelerdir roman hakkında geniş ve açıklayıcı bilgi verebilir misin? Roman nasıl yazılır roman neleri anlatmak için yazı olmaktadır bana roman ile ilgili bilgi verirseniz çok sevinirim. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  roman türü nedir hakkında bilgi

  Roman, Olmuş ya da olabilir nitelikteki olayları ve konuları ele alan edebî türlere denir.

  Roman” kelimesi, Roma İmparatorluğu sınırları içinde yaşayan halk kitlelerinin konuştuğu halk Lâtincesine verilen addır. Sonraları herkesin anlayabilmesi için bu dille yazılan destan ve hikâyelere “roman” adı verilmiştir. Kelimenin aslı buradan gelir. (H. F. GÖZLER, Örnekleriyle Türkçe ve Edebiyat Bilgileri, s. 303)

  roman-t-r-nedir.jpg
  İyi bir roman ilgi çekici olmalı, herkesi ilgilendiren insancıl bir tema taşımalıdır. Romandaki olaylar arasında dengeli bir sıralama ve bağ bulunmalıdır. Olaylar akla yakın olmalı, romanın konusundan doğmalıdır. Romandaki varlıkların kişilikleri baştan sona dek konuya uygun nitelikte olmalı, birbiriyle çelişmemelidir.

  Roman yazarı; romanda yarattığı kişilerini kendi kişiliği içinden görebilmelidir. Romandaki davranışlar ve konuşmaların, kişilerin karakterlerinden çıkmasını sağlamalıdır.

  Okuyucu, romanı iş olsun diye okumaz. Roman okurken avunmak, kendinden uzaklaşmak ister. Romandaki kişilerle ilgilenmeye başlar. Olaylar karşısındaki davranışlarının ne olacağını merak eder. Onların başarılarından mutluluk duyar. Onların sıkıntılarına üzülür. Kendisini onların yerine koyar. Onların davranışlarını eleştirir. Bu davranışlar içinde yapılmaması gerekeni, yapılmamış olanları bulur. Romanı okuyup bitirince genel bir yargıda bulunur.

  Türk edebiyatında önceki yüzyıllarda roman türüne benzer edebî eserler mevcuttur. Bunlar:

  1) Halk Hikâyeleri (Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin gibi.)
  2) Meddah Hikâyeleri
  3) Dinî Hikâyeler (Hz. Ali’nin Cenkleri gibi)
  4) Destanî Hikâyeler (Dede Korkut Hikâyeleri, Battal Gazi Destanı gibi)

  Avrupaî tarzda ilk roman, Tanzimat döneminde yazılmıştır. Namık Kemal’in “İntibah”, ilk Türk romanıdır. Nabizâde Nazım’ın “Karabibik”, ilk köy romanıdır. Yusuf Kâmil Paşa’nın Fenelon’dan çevirdiği “Telemak”, ilk çeviri romandır.

  Romanlarda, şu ögeler üzerinde önemle durulmalıdır: Konu, kişiler, çevre, zaman, ana düşünce ve anlatım tarzı (üslûp).

  Romanlardaki olaylar, bir plâna uygun olarak anlatılır. Bu plân şöyledir:

  Giriş (Serim): Roman olayının başı, burada verilir.

  Gelişme (Düğüm): Roman olayının gelişip, açıldığı bölümdür.

  Sonuç (Çözüm): Romandaki olayın açıklığa kavuştuğu, düğümün çözüldüğü bölümdür.

  Romanlar, işlenilen konularına göre şu çeşitlere ayrılır:
  1) Tarihî romanlar
  2) Macera romanları
  a) Polis romanları (Macera ve heyecan duygularını artıran romanlar)
  b) Egzotik romanlar (Yabancı ülkelerin toplumsal özelliklerini, geleneklerini anlatan romanlar)
  3) Köy romanları
  4) Sosyal içerikli romanlar
  5) Psikolojik tahlil romanları
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Romanlar olmuş olayları yada olabilecek olayları konu alan uzun bir yazı türüdür. Roman adını latinceden almaktadır. Roman bir olay yazı türüdür. Romanlar genelde belli bir çevre içerisinde oluşan olayları anlatmaktadırlar. Olay yazısı olan romanlar giriş, gelişme ve sonuç kısmından oluşmaktadır. Köy romanları, egzotik romanlar, tarih romanları gibi roman çeşitleri bulunmaktadır.
+ Yorum Gönder