+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda rubai nedir özellikleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  rubai nedir özellikleri nelerdir
  rubai nedir özellikleri nelerdir rubai hakkında geniş ve açıklayıcı bilgi varsa paylaşabilir misiniz. bunun dışında bana rubainin tam olarak hangi dönem edebiyatında var olduğunu ve bu rubai ile en çok yazan kişi kimdir. bir de bir rubai örneği alabilri miyim. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  rubai nedir hakkında bilgi

  Rubai, kendine özgü bir ölçüsü olan, 4 dizelik ( mısralık ) bir divan edebiyatı nazım biçimidir. Rubailerde birinci, ikinci, dördüncü dizeler uyaklı, üçüncü dize ise serbesttir. İki beyitlik kıtalar biçiminde yazılmış rubailer de vardır. Her dizesi birbiriyle uyaklı rubailere “rubai-i musarra” ya da “terane” adı verilir. Rubainin, aruzun hezec bahrinden 24 kalıbı bulunur.
  rubai nedir.png
  Rubainin her dizesi ayrı bir ölçüde olabildiği gibi, dört dizesi de aynı ölçüde olabilir. Rubailer genellikle mahlassız şiirlerdir. Ve divan şairlerinin divanlarının sonunda rubaiyyat başlığı altında sıralanırlar. Bu türün tartışmasız en büyük şairi Ömer Hayyam’dır.

  Türk edebiyatında Mevlana’nın Farsça yazdığı felsefi rubailer bu türün hızla yayılmasına neden oldu. Kara Fazlî, Fuzuli 16. yüzyılda bu türün en usta örneklerini verdiler. Divan edebiyatı’nda 17. yüzyıl rubainin altın çağı oldu. Azmizade Haletî, yazdığı bin kadar rubai ile “en büyük Osmanlı rubai şairi” olarak tanındı. Cumhuriyet döneminin en büyük rubai ustası ise Yahya Kemal Beyatlı’dır. Arif Nihat Asya ise rubailerini “Rubaiyyat-ı Arif ” adlı eserinde toplamıştır.

  ÖZELLİKLERİ:
  1. Kafiye düzeni aaxa ya da aaaa biçimindedir.

  2. Rubailerde aşk, şarap, dünyanın türlü nimetlerinden yararlanma, hayatın anlamı ve hayat felsefesi, tasavvuf ve ölüm gibi konular işlenir.

  3. Rubai diğer nazım şekillerinden farklı olarak özel bir ölçüyle yazılır. 24 kalıbı vardır.

  4. Rubaide ilk iki dize fikrin hazırlayıcısıdır. Asıl söylenmek istenen düşünce 3. veya 4. dizede ortaya çıkar.

  5. Genelde mahlasız şiirlerdir.

  6. Rubai edebiyatımıza İran Edebiyatından geçmiştir.

  7. Rubai’nin en büyük şairi İranlı Ömer Hayyâm (XII yy)’dır. Türk edebiyatının en usta şairleri Kara Fazlî, Azmizâde Haletî, Nâbî ve son dönemde de Yahya Kemâl’dir.

  Ömer Hayyam dan Rubai Örnekleri:
  1) Ömür defterinden bir fal açtım gönlümce;
  Halden anlar bir dost gelip falı görünce;
  Ne mutlu sana, dedi; daha ne istersin:
  Ay gibi bir sevgili, yıl gibi bir gece.

  2) Ben olmayınca bu güller, bu serviler yok.
  Kızıl dudaklar, mis kokulu şaraplar yok.
  Sabahlar, akşamlar, sevinçler tasalar yok.
  Ben düşündükçe var dünya, ben yok o da yok.

  3) Gören göze güzel, çirkin hepsi bir;
  Aşıklara cennet, cehennem, hepsi bir;
  Ermiş ha çul giymiş, ha atlas;
  Yün yastık, taş yastık, seven başa hepsi bir.

  4) Bu uçsuz bucaksız dünya içinde, bil ki,
  Mutlu yaşamak iki türlü insana vergi;
  Biri iyinin kötünün aslını bilir,
  Öteki ne dünyayı bilir, ne kendini.

  5) Bu dünyaya kendi isteğimle gelmedim ben;
  Şaşkınlıktan başka şeyim artmadı yaşarken.
  Kendi isteğimle de gidiyor değilim şimdi,
  Niye geldik kaldık, niye gidiyoruz bilmeden.

  6) Felek doğruyu eğriyi tartaydı,
  Her işine güzel demek kolaydı.
  Böyle mi yaşardı iyiler dünyada,
  Evrenin özü doğruluk olaydı?

  7) Doyacak kadar aşın varsa,
  başını sokacak bir damın,
  insanoğluna kulluk etmiyorsan,
  başkasının sırtında değilse geçimin,
  tamam, güneşli günler içindesin.

  8) Gönül dedi: Ben neyim ki, bir damla sadece;
  Ben nerde, görmediğim koca deniz nerde!
  Böyle diyen gönül denize kavuşunca
  Baktı kendinden başka şey yok görünürde.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Rubai bilindiği gibi divan edebiyatı nazım şekillerinden biridir. bunun dışında rubai bilindiği gibi aruz ölçüsü ile yazılır ayrıca birim olarak bir dörtlüktür. son olarak bence en güzel rubai örnekleri ömer hayyamın yazdıklarıdır.
+ Yorum Gönder


rubai nedir özellikleri