+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda kişilik nedir özellikleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  kişilik nedir özellikleri nelerdir
  kişilik nedir özellikleri nelerdir? Kısaca anlatmanızı istiyorum. Kişilik nasıl oluşur bana kişilik ile ilgili çok acil bilgi gerekmektedir bana kişilik konusunda bilgi verebilirseniz çok sevinirim. 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  kişilik nedir özellikleri nelerdir

  Ruh bilimcilere göre kişilik, bireyin kendine özgü ve ayırıcı davranışlarının bütünü olarak tanımlanır. Batı dillerinde, kişilik sözcüğünün karşılığı olarak kullanılan sözcükler (personality, personalité, persönlichkeit), Latincede tiyatro oyuncularının rollerine uygun olarak yüzlerine taktıkları “maske” anlamına gelen “persona” sözcüğünden türetilmiştir. Kişiliğin bir yanı, insanın öteki kişilerle ilişkilerinde aldığı tavır, gösterdiği davranış, yani taktığı maskedir. İnsan, çevresiyle sürekli ilişki içindedir ve çoğu kez duygularına, düşüncelerine, tutum ve davranışlarına, olduklarından daha değişik bir biçim vermeye çalışır. Kimi insanda bu durum süreklidir; kimisi ise yerine göre değişik görünmek ister. Böylece insan, sürekli ya da zaman zaman takılan bir maskenin arkasına sığınarak, kendisini istediği ya da istendiği gibi göstermeye çalışır. O halde kişilik kavramı, bireyin başkalarıyla kurduğu ilişkilerdeki tepkiyi ve kendisini gösterme biçimini de içermektedir.


  Ruhbilim açısından kişilik sorununa yaklaşanlar, kullandıkları yöntemlere göre, değişik açıklamalar ve yorumlar yapmışlardır. Bunlar, temel gruplar olarak şunlardır:


  · Kişilik, bütün bedensel özelliklerin, içgüdülerin, dürtülerin, eğilimlerin, kazanılmış deneyimlerin bütünüdür.
  · Kişilik, bir insanın gelişme evrelerinde gerçekleştirdiği bağlantıların bütünüdür. Bu bütünlük içinde tutum ve davranışa yansıyan özellikler yer alır.
  · Kişilik, eğilim ve deneyimlerin belirli evreler içinde bütünleşmesi sonucu oluşan bir süreçtir.
  · Kişilik, bir insanın çevresine uyum sağlamak amacıyla yaptığı davranışlarının bütünüdür.
  Kişilik, bireysel farklılığa dayanan duyguların, düşüncelerin, becerilerin, yeteneklerin, alışkanlıkların oluşturduğu işlevsel bir bütündür
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Kişilik insana doğuştan gelmektedir. Kişilik sonradan oluşmaz ve insana özgüdür. İnsanı diğer insanlardan ayıran özelliklerin tümü kişiliği ile alakalıdır. Kişilik doğum ile gelir ve kazanılan deneyimler ile şekillenir.
+ Yorum Gönder