+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda yapay destan nedir özellikleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  yapay destan nedir özellikleri nelerdir
  Yapay destan nedir özellikleri nelerdir? lütfen kısa bir şekilde anlatabilir misin? bunun dışında bana öncelikle destanın ne olduğunu da açıklayabilir misiniz. bunun dışında yapay destan da konu olarak hangi konular kullanılmaktadır. 2. Asel
  Bayan Üye

  yapay destan nedir özellikleri nelerdir

  Yapay destan nedir özellikleri hakkında bilgi

  Yapma destanlarda;

  * söyleyenleri bellidir
  * yakın tarihimizde meydana gelmiş olaylardan ortaya çıkar
  * aşamalardan geçmez


  Yapay Destanlar: Halkı derinden etkileyen ulusal, toplumsal olayları, bir yazarın kurallarınca işlemesinden doğan, kişisel yaratımla oluşturulmuş eserlerdir.Yazarı belli olan,daha yakın zamanda YAZILAN ve olağanüstü durumlara az yer veren bir destan türü iken,

  Doğal Destanlar: anonim( yazarı belli olmayan),ilkel dönemde yaşanmış olayları konu alan ve SÖZLÜ destan türüdür. Destanlar İslamiyet'in kabulünden önceki Türk Edebiyatı kategorisine aittirler.

  Toplumu derinden etkileyen, belleğinde iz bırakan savaş, göç, doğal yıkımların dilden dile yayılması, toplumun katkısıyla çeşitlenip boyutlan*masından sonra derlenen oylumlu, halkın ortak malı olan eserlerdir. Bir destanın doğal sayılabilmesi için ilkin önemli bir olayın olması gerekir (çekirdek dönemi). Bu olay toplumca zenginleştirilir (gelişme dönemi). Usta biri tarafından yazıya geçirilir (yazıya geçiş dönemi).
 3. Şemsihan
  Devamlı Üye
  yapay destan nedir özellikleri nelerdir  Yapay destan nedir özellikleri nelerdir hakkında bilgi  Yapma Destan
  Bir şairin, toplumu etkileyen herhangi bir olayı tabii destanlara benzeterek söylemesi sonucu oluşan destanlardır. Yazarı belli olan,daha yakın zamanda yazılan ve olağanüstü durumlara az yer veren bir destan türüdür.

  Yapma destanlara örnek:

  Virgilius - Aeneit

  Dante - İlahi Komedi

  Tasso - Kurtarılmış Kudüs

  Milton - Kaybolmuş (Kaybedilmiş) Cennet

  Firdevsi - Şehnâme  Doğal Destan
  Doğal Destanlar anonim (yazarı belli olmayan),ilkel dönemde yaşanmış olayları konu alan ve sözlü destan türüdür. Türk edebiyatında doğal destanlar İslamiyet öncesi ve İslami dönem olmak üzere ikiye ayrılır. Bu destanların çoğu destan döneminde yani İslamiyet öncesi dönemde ortaya çıkmıştır. Destan dönemi çok eski dönemlerde mitolojilerin ortaya çıktığı dönemdir. İnsanların evreni, yaradılışlarını, yaşanılan tüm doğa olaylarını sorguladıkları, adlandırmaya çalıştıkları dönemdir.

  Doğal destanlara örnek:

  İliada, Odysseia - Yunanlıların (Homeros)

  Kalevala - Finlilerin

  Nibelungen - Almanların

  Ramayana, Mahabarata - Hintlilerin

  Cid - İspanyolların

  Chanson de Roland - Fransızların

  Gılgamış - Sümerlerin
  Doğal destan ve Yapma destan arasındaki farklar
  Yapma destanlar;

  - Yazarı bellidir

  - Yazılı destan türüdür

  - Yakın zamanda yer alan olaylar ele alınır

  - Olağanüstü olaylara ve kahramanlara az yer verilir

  Doğal destanlar;

  - Yazarı belli değildir

  - Sözlü destan türüdür

  - Eski dönemler yada ilkel dönemleri konu alan olaylar anlatılır

  - Olağanüstü olaylara ve kahramanlara yer vilerek abartılı üslup kullanılır  Doğal destan ve Yapma destan arasındaki benzerlikler
  - Milletlerin hayatında büyük yankılar uyandırmış olayları konu edinir

  - Uzun manzum eserler olmaları

  - Her ikiside olağanüstü öğeler (benzetmeler) taşıyabilir
 4. Nesrin
  Devamlı Üye
  Bilindiği gibi destanlar ikiye ayrılmaktadırlar bunlar doğal ve yapay destanlar . bunlardan yapay destan bilindiği gibi sonradan yazılan ayrıca yazan kişi yani yazarı belli olan destanlardır zaten bu yüzden yapay destan olarak adlandırılır.

+ Yorum Gönder