+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda bilim adamı nedir özellikleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  bilim adamı nedir özellikleri nelerdir
  bilim adamı nedir özelliklerini kısa maddeler halinde anlatır mısın? Bilim adamlarının diğer insanlardan ayrılan özellikleri nelerdir bana bilim adamlarının nasıl özelliklere sahip oldukları konusunda bilgi verirseniz sevinirim. 2. Asel
  Bayan Üye

  Bilim adamı nedir özellikleri hakkında bilgi


  BİLİM: Tarafsız gözlem ve deneylerle elde edilen düzenli bilgiler topluluğudur.
  bilim adamı nedir.jpg
  Bilim Adamının Özellikleri
  * Bilim adamı meraklıdır ve iyi bir gözlemcidir.
  * Bilim adamı karalıdır.
  * Şüphecidir.
  * Çalışmalarının sonucuna ulaşıncaya kadar sürdürür.
  * Bilim adamı objegtif ve titizdir.
  * Zamanını verimli kullanır.
  * Düşünen ve yeni fikirler üreten bir insandır.
  * Diğer bilim adamlarıyla iş birliği içindedir.

  Bilimsel Yöntem
  Bir plan dahilinde gözlem ve deneylere dayanarak bilimsel gerçekleri ortaya koyan çalışmadır.Bilimsel yöntemin temeli sorular yöneltmek ve sorulara yanıt aramaktır.

  Bir bilim adamı bilimsel yöntemle bir problemi çözerken şu yolu izler:

  1-Problemin belirlenmesi
  2-Gözlem yaparak verilerin toplanması
  3-Hipotezin kurulması
  4-Hipoteze dayalı tahminler yapılması
  5-Kontrollü deneyler yaparak hipotezin doğrulanması
  6-Deneylerin sonucuna genellemeler yapılması.
  7-Teori ve kanun.

  Gözlem
  Doğru olaylar hakkında duyu organları veya araç gereç yardımıyla elde edilen gerçek bilgilere gözlem denir.Gözlem ikiye ayrılır:
  1-Nitel gözlemadece duyu organlarıyla yapılır.Yanılma payı yoktur.Sonuç kesindir.
  Örnek:Şekerin suda çözülmesi
  2-Nicel gözlem:Ölçü aletleriyle yapılır.Yanılma payı yoktur.Sonuçlar kesindir.Ayrıntılıdır.Bu yüzdende güvenilir.
  Örnek:Terazi ile ağırlığın belirlenmesi

  Hipotez (Varsayım)
  Probleme konulan geçici çözüme hipotez denir.hipotez problemi çözmek için yapılan araştırma ve gözlemler sonucu elde edilen bilgilerin yardımıyla kurulur.

  Hipotezin Başlıca Özellikleri :
  Eldeki bütün verilere uygun olmalı ve onları açıklamalıdır.
  Yeni gerçeklerin tahminine olanak sağlamalıdır.
  Probleme çözüm önermelidir.
  Deney ve gözlemlere açık olmalıdır.
  Yeni deney ve gözlemlerle denenebilir olmalıdır.
  Hipotezin Muhtemel Üç Sonucu Vardır
  1-Doğrudan kanıtlanıp doğrudan geçerli haline gelebilir bir hipotez gözlem ve deneylerle doğrulanırsa teori değil gerçektir.
  2-Yeni gerçeklerle desteklenerek teori veya kanun haline gelebilir.
  3-Çürütülüp terkedilir.

  Tahmin(Yargı)
  Tahmin hipotezden mantık yoluyla çıkan sonuçtur.Tahmin eğer ……… ise …….. ‘dır Kalıba uygun olarak yapılır.

  Kontrollü Deneyler
  Deneye etki eden tüm faktörler sabit tutularak her seferinde sadece bir faktörde değişiklik yapılarak düzenlenen deneylere kontrollü deneyler denir.Kontrollü deneyler hipotezin yeterlilik ve gerçekliliğinin araştırılması amacıyla yapılır.

  Teori
  Yeni bulgularla desteklenmiş olduğu bilim adamlarının çoğu tarafından kabul edilen hipoteze denir.Genel olarak doğrudurlar. Mutlak ve kesin sonuç değildir. Teoriler çürütülerek terk edilirler
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Bilim adamları diğer insanlara göre daha farklı düşünebilme yaptığı hatalardan ders alma ve yinede yapmaya devam etme gibi özellikler bulunmaktadır. Bilim adamları çok iyi bir gözlemci olmak zorundadırlar. Yaptıkları gözlemler sayesinde çok büyük başarılara imza atmaktadırlar.
+ Yorum Gönder