+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda tübitak nedir görevleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  tübitak nedir görevleri nelerdir
  tübitak nedir görevleri nelerdir kısa bir şekilde anlatabilir misin. Tübitak hangi amaç ile kurulmuştur görevleri nelerdir bana tübitak ve görevleri konusun da bilgi gerekiyor bana bu konuda bilgi verebilirseniz çok memnun olurum. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  tübitak nedir görevleri nelerdir

  tübitak nedir görevleri nelerdir hakkında bilgi

  TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu), bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve teknolojik gelişmeyi, ulusal ekonomik kalkınma hedeflerine göre düzenlemek, koordine etmek, desteklemek ve özendirmekle görevli, idari ve mali özerkliğe sahip bir kuruluştur.

  • Türkiye’nin bilim ve teknoloji politikalarını belirlemek;
  • Akademik ar-ge desteği vermek, özendirmek ve izlemek;
  • Endüstriyel Araştırma-Teknoloji-Geliştirme ve yenilikleri desteklemek, özendirmek ve izlemek;
  • Üniversite sanayi ilişkilerini geliştirmek;
  • Ulusal öncelikler doğrultusunda Araştırma-Teknoloji-Geliştirme çalışması yürüten ar-ge enstitüleri işletmek;
  • Ar-ge faaliyetleri için kolaylık ve teknik hizmet sağlayan birimler işletmek;
  • Geleceğin bilim adamlarını keşfetmek ve teşvik etmek;
  • Bilimsel mükemmelliği teşvike yönelik yıllık ödüller vermek;
  • Uluslararası bilimsel ve teknolojik işbirliklerini organize etmek ve yürütmek;
  • Bilimsel dergiler, popüler bilim kitapları ve dergileri yayımlamak.
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Tübitak türkiyenin bilim ve teknoloji bakımından ilerlemesini sağlamak, Araştırma ve geliştirme sağlamak, üniversite ve sanayi kuruluşlarının amaçlarını ve bağlantılarını sağlamak, başarılı olan öğrencileri tespit edip geliştirmek için çaba göstermek tübitakın görevlerindendir.
+ Yorum Gönder