+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda zabıt katipliği nedir görevleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  zabıt katipliği nedir görevleri nelerdir
  zabıt katipliği nedir görevleri hakkında bilinmedik bilgileri paylaşabilir misin? Zabit katipliği konusunda bana bilgi verebilir misiniz? Zabıt katipleri ne iş yapar bana bu konuda bilgi verebilirseniz çok sevinirim. 2. Asel
  Bayan Üye

  zabıt katipliği nedir görevleri nelerdir

  Zabıt katipliği nedir görevleri hakkında bilgi

  Zabıt Katibi Nedir Görevleri Nelerdir ?
  Zabıt kâtibi, sadece kalem içerisinde sekreterya hizmeti veren, alınan ifadelerde veya yapılan duruşmalarda tutanak düzenlemekle görevli olan, yazı yazan ya da salt dikte işini yapan personel değildir. Zabıt kâtibi yargı erkinin periferdeki görevlisi olup aynı zamanda çalıştığı kurum ile kamu arasında bir arayüzdür. Zabıt Katibi adliyelerde mahkeme veya savcılıklarda, bölge idare ve iş mahkemelerinde, seçim kurulları veya müdürlüklerinde veya icra dairelerinde (icra memuru sıfatı ile) çalıştırılmak üzere, Adalet Bakanlığı’nca genel idare hizmetleri sınıfında istihdam edilen; kalem işleri, yazışma, dosyalama vb. işleri yerine getirmekle yükümlü, 657 sayılı kanuna tabi yardımcı yargı personelidir. Zabıt katibi çalıştığı birimde, vatandaş ile kurum arasında gerçekleşen iletişimin başlangıç noktası ve en önemli aktörüdür.

  Zabıt Katibinin Görevleri:

  1-Yazi Isleri Müdürünün tayin ve tevdi ettigi isleri görmek ( Yönetmelik 1 ve 2. madde )
  2-Mahkeme defterlerinin temiz ve düzgün olarak tutulup yazilmasi, mahkemeye ait tüm yazismalari vaktinde yapmak ve dava dosyalarini düzenli ve sirali bir sekilde bulundurup saklamak ( Yönetmelik 4. madde )
  3-Durusmalara katilarak hâkimin nezareti ve emri altinda tahkikat ve muhakematin cereyanini tutanaga kaydetmek, tutanaklari temiz ve okunakli olarak yazmak ve hazir bulunan hâkimle birlikte imzalamak ( Yönetmelik 30. madde, HUMK 151, 152 ve 157. madde )
  4-Ara karari geregince yapilacak yazisma ve islemler için taraflarin ödemesi gereken miktari, is sahibine ve vezneye ya da yazi isleri müdürüne bildirmek, ara karar gereginin yerine getirildigini tutanak altina isaret ve imza etmek ( Yönetmelik 32. madde )
  5-Daha önce avans olarak yatirilmis paradan ara karari geregini yerine getirmek üzere vezneden ya da yazi isleri müdüründen gerekli kismini almak ve bu isi karar verilmesinden iki gün içinde yapmak ( Yönetmelik 35. madde )
  6-HUMK’nin 157. maddesinde yazili kimselerin ( her iki taraf ve vekilleri ) dosyayi incelemesine nezaret etmek ( Yönetmelik 39. madde ).
  7-Mahkemece verilen ve acele islerden sayilan nafaka takdiri, nüfus kayitlarinin düzeltilmesi ve mirasçilik belgesi verilmesi gibi davalara iliskin kararlari digerlerinden önce ve çabuk yazmak ( Yönetmelik 49. madde ).
  8-Mahkemece görevlendirildigi durumda, ihtiyati haciz disindaki tedbirlerin tatbikini yapmak ( HUMK 106. madde ).
  9-Mahkeme disinda hâkim veya naip huzuruyla yapilacak tüm islemlerde hazir bulunmak (HUMK 154. madde ).
  10-Mahkemeden önce ve gerekmesi halinde muhakemenin bitmesinden sonra dava dosyasini inceleyebilecek mahkeme üyelerine vermek ve vakti zamaninda noksansiz almak (HUMK 158. madde ).
  11-Cevabi zamaninda gelmeyen müzekkerelerin tekidini yapmak.
  12- Kanun ve yönetmelikle yüklenmis diger görevler.

  a) Kalem hizmetlerinin yürütülmesi, (Yönetmelik 5. madde)
  b) iş bölümüne göre kendisine verilen işleri zamaninda yerine getirmek, biriktirmemek,
  (Yönetmelik 6. madde)
  c) Yazi işleri müdürünün denetiminde Ceza hukuku ile ilgili mevzuat hakkinda bilgilenmek,
  (Yönetmelik 7. madde)
  d) Defterlere sayfa numarasi vererek mahkeme mührünü basip hakime imzalatmak, (Yönetmelik
  57. madde)
  e) Cumhuriyet Başsavciliği veya mahkemelerdeki defterler ve kartonlari temiz, düzgün, sağlikli
  bir şekilde tutmak, (Yönetmelik 23, 58. madde)
  f) Defterlerde düzeltme yapildiği takdirde yanliş olan bölümün üzerini ince bir çizgi çizip defter
  kenarina düzeltme yaptiktan sonra keyfiyet C.savcisi ve Hakimi veya Mahkeme başkaninca onaylatmasi.
  (Yönetmelik 58. madde)
  g) Dava dosyalarini gününde esas defterine kaydetmek, (Yönetmelik 60. madde
  h) Açilan her dava için ayri bir dosya düzenlemek, (Yönetmelik 67. madde)
  i) Mahkemelerce verilen kararlar ve suretlerinde imzasinin bulunmasi zorunludur.
  (Yönetmelik 66, 68. madde)
  j) Her türlü tebligat işlemlerini yapmak, (Yönetmelik 77, 82. madde)
  k) Tutuklu saniğa duruşma gün ve saatinin tebliği için cezaevi müdürlüğüne yazi yazmak,
  l) Tutanak ve diğer yazili kağitlari yönetmeliğin 79. maddesine göre kullanmak.
  m) Dosyalari yönetmeliğin 80. maddesine göre düzenlemek ve dizi listesi hazirlamak,
  n) Duruşma günü listesi hazirlamak, (Yönetmelik 81. madde)
  o) Mağdurun, şikayetçinin, suçtan zarar görenin ve katilanin vekilleri ile müdafiin kovuşturma
  zamaninda delilleri incelemesine nezaret etmek, (Yönetmelik 83. madde)
  p) Ara kararlarin yerine getirilmesini sağlamak, (Yönetmelik 85. madde)
  q) Karara karşi istinaf, temyiz ve merci tayini isteminde bulunulmasi ile noksan ikmali için iade
  hallerinde “Dosya gönderme formu” doldurularak Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet
  Başsavciliğina veya Yargitay Cumhuriyet Başsavciliğina gönderilmek üzere imzaya sunmak
  (Yönetmelik 87. madde)
  r) Keşif, otopsi, yer gösterme, ölü muayenesi ve duruşmalarda hazir bulunmak ve tutanaklari
  imzalamak, (MK 188-219-220)
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Zabıt katipleri sadece zabıt tutmak ile sınırlı bir işe sahip değildir. Zabıt katipleri mahkeme defterlerini temiz ve düzenli olarak kullanmak zorundadırlar. Zabıt katipleri yapılacak ödemeler konusunda bilgi vermek ile görevlidir. Duruşma günlerinin listesini hazırlamakta zabıt katiplerinin görevlerindendir.
+ Yorum Gönder