+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Mısır uygarlığı hakkında ansiklopedik bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Mısır uygarlığı hakkında ansiklopedik bilgi
  Mısır uygarlığı hakkında ansiklopedik bilgi vermenizi istiyorum mısırlılar hangi çağlar arasında yaşamış ve nasıl özelliklere sahip bir ülkeydi bana Mısır konusunda çok acil bilgi gerekmektedir bana bu konularda bilgi verebilirseniz çok memnun olurum. 2. Asel
  Bayan Üye

  Mısır uygarlığı hakkında ansiklopedik bilgi

  Mısır uygarlığı hakkında bilgi

  Mısır Uygarlığı
  Mısır Uygarlığı, Nil Nehri ve deltasında kurulmuştur. Mısır’ın etrafının çöllerle kaplı olması diğer uygarlıklarla daha az etkileşimde bulunmasına sebep olmuştur.

  İlkçağ Mısır tarihi M.Ö 3000′lerde başlar, Persler’in M.Ö. 525 de Mısır’ı işgal etmeleri ile son bulur. Bu dönem; Eski Krallık, Orta Krallık ve Hiksoslar, Yeni Krallık, Gerileme, Sais Krallığı devirlerine ayrılır.

  Mısır Uygarlığı ilk çağda en gelişmiş uygarlıklardan biriydi.
  Mısır ülkesi Nom (Nomos) denilen illere ayrılmıştı. Her ilin başında merkezden gönderilen valileler bulunurdu.
  Eski Mısır’ı Firavun denilen krallar yönetirdi. Firavunlara “katip” denilen devlet adamları yardım ederlerdi.
  Firavunların idaresinde arabalı ve yaya olmak üzere sınıflandırılan güçlü ve disiplinli ordular bulunmaktaydı.
  Mısırlılar ölümden sonra hayatın devam edeceğine inandıkları için mumyacılığa önem verdiler. Bu durum Mısırlıların tıpta ilerlemelerini sağladı. Mısırlıların inançları “Çok Tanrılı” idi. En önemli tanrıları “Amon – Ra” idi. Nil ve Oziris’te önemli tanrılarındandı.
  Pi sayısını bularak Geometriye önemli katkıda bulunmuşlardır.
  İlk tapu ve kadastro uygulaması Mısır’da görüldü.
  365 günlük ilk takvimi (güneş yılı takvimi) Mısırlılar geliştirip kullanmışlardır. Bu takvimi daha sonra diğer uygarlıklar geliştirip günümüz Miladi Takvimi’ni bulmuşlardır.
  Mısırlılar kendilerine özgü “Hiyeroglif”i (resim yazısını) geliştirdiler. Bu yazıyı daha çok palmiye liflerinden yapılan papirüs ve taş anıtlara yazarlardı.
  Mısır’da hukuk gelişmemiştir. Bunun önemli nedeni Firavun’un ilah olarak görülmesidir.
  Firavunlar için yapılan piramit denilen mezarlar ile tapınaklar en önemli sanat eserlerini oluşturur. Keops piramidi, Mikerinos piramidi ve Karnak Tapınağı ile Luksor Tapınağı ünlü eserleridir.
  Mısır önce Pers istilasına uğradı, ardından M.Ö Makedonyalı Büyük İskender tarafından işgal edildi.
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Mısır uygarlığı ilk çağın en gelişmiş uygarlığıdır. Mısır nil nehri kıyısına kurulmuş bir uygarlıktı. Mısırlılar ilk güneş takvimini kullanana uygarlıktır. Mısırlılar çok güçlü ve başarılı bir uygarlıktı o zamanlarda bile fravunların arabalı orduları vardı. Mısırlıların icat ettiği pek çok şey günümüzde hala çözülememiştir.
+ Yorum Gönder


mısır uygarlığı ansiklopedik bilgi,  mısır uygarlığı ile ilgili ansiklopedik bilgi,  mısır medeniyeti ansiklopedik bilgi