+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Kurana göre cin ve şeytan hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kurana göre cin ve şeytan hakkında bilgi
  Kurana göre cin ve şeytan hakkında bilgi verebilir misiniz? Kuranda cinlerden ve şeytandan nasıl bahsedilir bana bu konuda bilgi verebilirseniz çok sevinirim. Kuranı kerimde cin ve şeytanların nasıl anlatıldığı konusunda bilgi ihtiyacım var bana bu konu da bilgi verebilirseniz çok sevinirim. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Kurana göre cin ve şeytan hakkında bilgi

  Kurana göre cin ve şeytan

  Şeytan, ateşten yaratılmış, cinler alemine ait bir varlıktır. Ateşten yaratılmış olmayı ileri sürerek Adem’e secde etmekten kaçınmıştır. Böylece Allah’a isyan etmiş ve Allah’ın lanetine uğramıştır. Cezası kıyamet gününe kadar ertelenmiş ve bu zamana kadar doğru olmayan isyancı insanları saptırmak görevini üstlenmiştir. Kur’an’da onun isyanı şu şekilde anlatılmaktadır;

  “Meleklere, Adem’e secde edin demiştik. İblisten başka hepsi secde etmişti. O cinlerden idi, Rabbinin buyruğu dışına çıktı.” (Kehf 50)

  “Allah şeytana buyurdu ki sana emrettiğim vakit seni secde etmekten alıkoyan nedir? İblis; ‘Ben ondan daha hayırlıyım. Çünkü beni ateşten, onu topraktan yarattın.’dedi. Allah ise (cennetten ve meleklerin arasından) ‘oradan in, orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık çünkü sen aşağılıklardansın’ dedi. Şeytan ‘bana tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver’ dedi. Allah ‘haydi sen mühlet verilenlerdensin’ buyurdu” (Araf 12-15)

  Şeytan ilk günahı Cennette bulunan Hz. Adem ve Havva’ya işletmiştir. Allah, Cennette bulunan Hz. Adem ve Havva’ya bütün nimetleri serbest bırakmış fakat tek bir ağaca yaklaşmamalarını istemiştir. Şeytanın onlara tuzak kurması sonucu onlar o yasak ağacın meyvesinden yemişler ve Allah’a verdikleri sözü tutmamalarının bir cezası olarak Cennetten çıkarılmışlar ve yeryüzüne gönderilmişlerdir. Bundan sonra şeytan kıyamete kadar insanları Allah’ın yolundan ayırmak ve günah işlemelerini sağlamak amacıyla çalışacaktır.

  Şeytan, melek ve cin gibi Kur’an’da varlığı kesin olarak bildirilmiş varlıklardandır. İnsanları kötülüğe çağırmaya gayret eder. Çünkü kibir ve gururundan dolayı Allah’a isyan etmiş ve kıyamete kadar insanları Allah’ın yolundan uzaklaştırmak için bir imtihan aracı olmuştur. Önemli olan, bizlerin kötülüğün sembolü olan şeytanın çağrısına kulak vermemesidir. (Anlatım: Dr. Mustafa Akman)
 3. Ziyaretçi
  çok güzel olmuşteşekürler din performansımdan kesin yüz alacağım ama sadece şeytandan bahsedilmiş
 4. CAVİDAN
  Devamlı Üye
  Kuran-ı Kerimde cinlerle ilgili ayrıntılı bilgi cin suresinde bulunmaktadır.

  Cinler gaybı bilemezler. (Sebe, 34/14) Allah'ın peygamberlerine bildirdiği şeyleri öğrenemezler: "Şüphe yok ki onlar (meleklerin sözünü) işitmekten kat'i surette azledilmişlerdir. " (eş-Şuarâ, 26/212)
  Cinler insanlardan önce yaratılmışlardır, Kur'an-ı Kerîm'de çok zehirli bir ateşten yaratıldıkları haber verilir:
  "Cânnı da, daha önce çok zehirli ateşten yarattık. " (el-Hicr, 15/27)
  Cinlerin erkek ve dişi olanları vardır. Evlenirler, çoğalırlar, yerler, içerler. İhtiyarı, genci vardır. Cinler de mükellef olup insanlar gibi Allah'ın emir ve yasaklarına uymak zorundadırlar: "Ben cinleri ve insanları ancak ibadet etsinler diye yarattım. " (ez-Zariyat, 51/56).
  Cinlerin yaratılışları greği türlü şekillere girmeye, ağır işler görmeye elverişlidir. Nitekim Kur'an'da ifade olunduğuna göre (en-Neml, 27/39), Hz. Süleyman Belkıs'ın tahtını Yemen'den getirmek isteyince, bir cin (ifrit), daha sen makamından kalkmadan ben sana onu getiririm, benim herhalde buna yetecek gücüm var demiştir. Süleyman (a.s.) Kudüs'te, getirilecek taht Yemen'deydi. Onu bir saniyede getirmek büyük bir hız ve güce sahip olmak demekti. Süleyman peygamber, cinleri ağır ve güç işlerde çalıştırmıştır.

 5. Gülşen
  Devamlı Üye
  Kuranı kerimde cin ve şeytan ateşten yaratılmış varlıklar olarak anlatılmaktadır. Cinler insanlar gibi ibadet etmek için yaratılmışlardır. Cinlerin bazıları Allahın emirlerine uyarken bazıları uymamaktadır. Cinler insanlar gibi değillerdir çabuk ölebilirler. Şeytan ise Allhın emirlerine karşı gelmiş ve Allah tarafından lanetlenmiştir. Şeytan insanların sapmaları için çalışmaktadır.

 6. Ziyaretçi
  hep şeytandan bahsedilmemiş aralarda cin geçiyoo

+ Yorum Gönder


cin ve şeytan hakkında bilgi,  kurana göre cin ve şeytan hakkında bilgi,  kurana göre cin ve şeytan,  cinler ve şeytanlar hakkında bilgi,  cin ve şeytan hakkında bilgi kısa,  cin ve şeytan ile ilgili bilgiler