+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Belçika ülkesi hakkında bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Belçika ülkesi hakkında bilgiler
  Belçika ülkesi hakkında bilgil verirseniz memnun olurum. bunun dışında bana Belçika ülkesinin tam olarak hangi kıtada yer aldığını ne kadarlık bir nüfusa sahip olduğunu ve son olarak Belçikanın başkentinin neresi olduğu hakkında da bilgi verebilir misiniz. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Belçika ülkesi

  Konum: Batı Avrupa’da, Kuzey Denizinin kıyısında, Fransa ile Hollanda arasında yer almaktadır.
  Coğrafi konumu: 50 50 Kuzey enlemi, 4 00 Batı boylamı
  Harita konumu: Avrupa
  Yüzölçümü: toplam: 30,528 km²
  kara: 30,278 km²
  su: 250 km²
  Sınır: toplam: 1,385 km
  Sınır komşuları: Fransa 620 km, Almanya 167 km, Lüksemburg 148 km, Hollanda 450 km
  Kıyı şeridi: 66.5 km
  İklimi: Ilıman iklime sahiptir, kışlar hafif, yazlar serin geçer. Genellikle hava rutubetli, yağmurlu ve bulutludur.
  Arazi yapısı: Kuzeybatıda yatık kıyı ovaları, merkezde yuvarlak tepler, güneydoğuda Ardennes ormanında engebeli dağlar yer almaktadır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: En alt nokta: Kuzey Denizi 0 m; en yüksek nokta: Signal de Botrange 694 m
  Doğal kaynakları: Kömür, doğal gaz
  Kullanılabilir topraklar: işlenebilir toprak arazi: %27.42
  sürekli ekinler: %0.69
  otlaklar: %20
  ormanlık arazi: %21
  diğer: %30.89
  Doğal afetler: Su baskınları kıyıya yakın arazilere zarar verdiğinden, bu alanlar beton direklerle sahilden ayrılmışlar.

  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 10,414,336 (Temmuz 2009 verileri)
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %16.7 (erkek 883,254; kadın 846,099)
  15-64 yaş: %65.9 (erkek 3,450,879; kadın 3,389,565)
  65 yaş ve üzeri: %17.4 (erkek 746,569; kadın 1,062,701) (2006 verileri)
  Nüfus artış oranı: %0.13 (2006 verileri)
  Mülteci oranı: 1.22 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
  Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05 erkek/kadın
  15 yaş altı: 1.04 erkek/kadın
  15-64 yaşlarında: 1.02 erkek/kadın
  65 yaş ve üzeri: 0.7 erkek/kadın
  toplam nüfusta: 0.96 erkek/kadın (2006 verileri)
  Bebek ölüm oranı: 4.62 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 78.77 yıl
  erkeklerde: 75.59 yıl
  kadınlarda: 82.09 yıl (2006 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 1.64 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
  HIV/AIDS – hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.2 (2003 verileri)
  HIV/AIDS – hastalıkları taşıyan insan sayısı: 10,000 (2003 verileri)
  HIV/AIDS – hastalıklarından ölenler: 100 ün altında (2003 verileri)
  Ulus: Belçikalı
  Nüfusun etnik dağılımı: Flaman %58, Valon %31, diğer %11
  Din: Roma Katolikleri %75, Protestanlar ve diğer %25
  Diller: Flamanca %58, Fransızca %32, Almanca %10
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
  toplam nüfus: %99 (2003 verileri)

  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi tam adı: Belçika Krallığı
  kısa şekli : Belçika
  Yerel tam adı: Royaume de Belgique/Koninkrijk Belgie
  yerel kısa şekli: Belgique/Belgie
  ingilizce: Belgium
  Yönetim Biçimi: Meşruti Krallık
  Başkent: Brüksel
  İdari bölmeler: Ülke, Flaman Bölgesi’nde 5, Valon Bölgesi’nde de 5 olmak üzere 10 eyalete ayrılmıştır. Flaman Bölgesindeki eyaletler, Batı Flandre, Doğu Flandre, Anvers, Limburg, Flaman Brabant olup, Valon Bölgesindeki eyaletler ise Namur, Liège, Hainaut, Lüksemburg, Valon Brabant’dır. Ülkede 589 belediye bulunmaktadır. Kendi meclisleri bulunan belediyeler, belediye başkanının başkanlığında çalışan belediye encümeni tarafından yönetilir.
  Bağımsızlık günü: 21 Temmuz 1831 (Hollanda’dan ayrıldı)
  Milli bayram: Bağımsızlık günü, 21 Temmuz (1831)
  Anayasa: 7 Şubat 1831 tarihinde kabul edilmiştir. 1970 yılında yapılan bir düzenleme ile idari yapısını değiştirmiştir. Söz konusu düzenleme ile federal bir yapıya kavuşan ülke idaresi, 1980, 1988-1989 yıllarında devam eden yeni düzenlemelere ek 14 Temmuz 1993 tarihinde yapılan ve tam olarak Mayıs 1995′de seçimlerin yapılması ile yürürlüğe giren son anayasal düzenlemeyle, yine monarşi ile yönetilen bugünkü federal ve üç bölgeli hale getirilmiştir.
  Hukuk sistemi: Genel hukuk İngiliz yapısal teorisinden etkilenerek düzenlenmiştir.
  Oy kullanma yaşı: 18 yaş ve üzeri; her kes için geçerli ve zorunludur.
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACCT, AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), AsDB (Asya Kalkınma Bankası), AG (Avustralya Grubu), Benelux (Belçika, Hollanda, Lüksemburg Ekonomik Birliği), BIS (Uluslararası İmar Bankası), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı), EAPC (Avrupa – Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), EIB (Avrupa Yatırım Bankası), EMU (Avrupa Ekonomi ve Para Birliği), ESA (Avrupa Uzay Ajansı), Avrupa Birliği, FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G- 9, G-10, IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IEA (Uluslararası Enerji Ajansı), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), MINURSO (BM Bati Sahra Referandum Misyonu), MONUC (BM Kongo Operasyonu), NATO (Kuzey Atlantik Asemblesi), NEA (Nükleer Enerji Kurulu), NSG, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü),OPCW, OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UNMOGIP (BM Hint Pakistan Askeri Gözlem Grubu), UNMOP (BM Prevlaka Gözlem Misyonu), UNRWA (BM Filistin Mültecileri Yardım Komisyonu), UNTSO (BM Mütareke Gözlem Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WADB (Batı Afrika Kalkınma Bankası), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WEU (Batı Avrupa Konseyi), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü), ZC

  Ekonomik Göstergeler

  Ekonomiye genel bakış: Gelişmiş pazar ekonomisi, büyük ölçüde hizmet sektörü, hafif ve ağır sanayi ve dış ticarete dayanır. Hava ve demiryolu taşımacılığı ile radyo-televizyon yayınları dışında ekonomiyi tümüyle denetimde tutan özel girişimin karşısında hemen hemen hiçbir devlet rekabeti yoktur. Ülkenin kuzeyi, madencilik ve ağır sanayinin gerilemekte olduğu güney bölgelere göre daha hızlı bir büyüme içindedir. Belçika, kobalt,germanyum ve radyum gibi maddelerin işlenmesinde dünyada önemli yer tutar. Anvers bölgesinde yoğunlaşmış olan rafinerilerde de ham petrol işlenir. Ekonomide başlıca gelir kaynağını, ithal edilen hammaddelerin imalatı ve işlenmesi ile mamul malların ihracatı oluşturur.
  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi – 322.3 milyar $ (2005 verileri)
  GSYİH – reel büyüme: %1.5 (2005 verileri)
  GSYİH – sektörlere göre: tarım: %1
  endüstri: %24
  hizmet: %74.9 (2005 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2.8 (2005 verileri)
  İş gücü: 4.77 milyon (2003)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: hizmet %74.2, endüstri %24.5, tarım %1.3 (2003 verileri)
  İşsizlik oranı: %8.4 (2005 verileri)
  Bütçe: gelirler: 180.4 milyar $; giderler: 180.5 milyar $ (2005)
  Endüstri: inşaat ve metal ürünleri, motor ve taşıt ürünleri, besin maddeleri ve meşrubat,kimyasallar, ham maddeler, tekstil,cam, petrol, kömür
  Endüstrinin büyüme oranı: %-0.2 (2005 verileri)
  Elektrik üretimi: 78.77 milyar kWh (2003)
  Elektrik üretimi için kaynaklar: Fosil yakıtlar: %40.01
  hidro: %0.42
  nükleer: %58.33
  diğer: %1.24 (2003)
  Elektrik tüketimi: 79.66 milyar kWh (2003)
  Elektrik ihracatı: 8.3 milyar kWh (2003)
  Elektrik ithalatı: 14.7 milyar kWh (2003)
  Tarım ürünleri: şeker pancarı, taze meyve ve sebze, hububat, tütün; sığır, dana, domuz, süt
  İhracat: 269.6 milyar $ (2005)
  İhracat ürünleri: Demir çelik, taşıt, traktör, mücevher, petrol
  İhracat ortakları: Almanya %19.4, Fransa %17.3, Hollanda %11.7, Birleşik Krallık %8.2, ABD %6.4, İtalya %5.3 (2005)
  İthalat tutarı: 264.5 milyar $ (2005)
  İthalat ürünleri: benzin, hububat, kimyasallar, besin maddeleri
  İthalat ortakları: Hollanda %17.8, Almanya %17.2, Fransa %11.4, Birleşik Krallık %6.8, İrlanda %6.5, ABD %5.4 (2005)
  Dış borç tutarı: 1.345 trilyon $ (2008 verileri)
  Para birimi: Euro (EUR)
  Para birimi kodu: EUR
  Mali yıl: Takvim yılı

  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 4.801 milyon (2004)
  Telefon kodu: 32
  Radyo yayın istasyonları: FM 79, AM 7, kısa dalga 1 (1998)
  Radyolar: 8.075 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 25 (plus 10 repeaters) (1997)
  Televizyonlar: 4.72 milyon (1997)
  Internet kısaltması: .be
  Internet servis sağlayıcıları: 61 (2005)
  Internet kullanıcıları: 5.1 milyon (2005)

  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: toplam: 3,521 km
  Karayolları: toplam: 149,757 km
  asfalt: 117,110 km
  asfalt olmayan: 32,647 km (2003)
  Su yolları: 2,043 km (1,528 km ticari amaçla kullanılmaktadır)
  Boru hatları: ham petrol 161 km; petrol ürünleri 1,167 km; doğal gaz 3,300 km
  Limanlar: Antwerp (dünyanın en kalabalık limanlarından biri), Brugge, Gent, Hasselt, Liege, Mons, Namur, Oostende, Zeebrugge
  Hava alanları: 43 (2006)
  Helikopter alanları: 1 (2006 verileri)
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Belçika bilindiği gibi başkenti brüksel olan bir ülkedir. bunun dışında bu ülke yani Belçika bilindiği gibi kıta olarak da avrupa kıtasında yer almak da ve toplam da da 11 milyondan fazla olan bir nüfusa sahiptir. ayrıca natonun merkezş Belçika da yer almaktadır.
+ Yorum Gönder