+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Peygamberlerin görevleri hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Peygamberlerin görevleri hakkında bilgi
  Peygamberlerin görevleri hakkında bilgi vermenizi istiyorum. bunun dışında bana kuran da kaç peygamberin isminin geçtiğini ve ilk peygamber ayrıca son peygamberin adını ayrıca onlar hakkında da kısa kıa bilgiler verebilir misiniz. 2. Şemsihan
  Devamlı Üye


  Peygamberlerin görevleri hakkında bilgi hakkında bilgi


  Üstad Bediüzzaman hazretleri, “Kuranın vazife-i asliyyesi: Daire-i rububiyetin kemalat ve şuunatını ve daire-i ubudiyetin vezaif ve ahvalini talim etmektir.” Şeklindeki ifadesiyle, aynı zamanda peygamberlerin (a.s.m.) kutsi vazifelerini de veciz bir şekilde ortaya koymuş oluyor.

  Allahın zatı, sıfatları, fiilleri ve isimleri daire-i rububiyettir. Allahın emirlerine uymak, yasaklarından sakınmak, İlahi isim ve sıfatların bir tecelligahı olan mahlukat alemini tefekkür etmek gibi kulluk görevler ise daire-i ubudiyettir.

  İnsan, peygambere tâbi olmaksızın bu iki sahanın hiçbir meselesinde hüküm veremez. Verirse bu hüküm şahsî ve nefsî kalmaya mahkum olur.

  İşte peygamberler birinci daireyi insanlara tanıtan ve onlara ikinci daireye ait görevlerini öğreten İlâhî elçilerdir.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Peygamberler bilindiği gibi allahu teala tarafından gönderilmiş olan elçilerdir. bunun dışında bilindiği gibi peygamberlerin en önemli görevi allahın varlığını ve birliğini ispat etmektir. bunun dışında peygamberler bilindiği gibiinsanlaramanevi olarak rehberlik ederler
+ Yorum Gönder