+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Asurlular hakkında kısa bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Asurlular hakkında kısa bilgi
  Asurlular hakkında kısaca özetleyerek bilgi verirseniz memnun olurum Umarım bana yardımcı olursunuz. Asurlular nerede kurulmuştur Asurlular hakkında bana bilgi gerekiyor bana bu konuda bilgi verebilriseniz çok memnun olurum. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Asurlular hakkında kısa bilgi  asur, M. Ö. 3000 yıllarından M. Ö. 612’ye kadar Dicle’nin batı kıyısındaki Asur şehri merkez olarak kurulan ve gittikçe genişleyen bir devlet. Başkenti Ninova şehri idi. Bu devlet zamanla Dicle ulu ırmak anlamına gelir
  Mezopotamya, Elam, Suriye ve Mısır’a hakim oldu. Mezopotamya, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden Basra Körfezine kadar uzanan Fırat Nehri ve Dicle Nehri arasında kalan bölgenin ilk çağdaki adıdır.
  Asur Devleti istiklalini kazanmadan önce M.Ö. III. binyıldan M.Ö. 612 yılına kadar ilkin Asur şehrinde, sonraları Mezopotamya, Şam, Suriye ve Mısır'da hüküm sürmüş devlet. Asurlular eski dünyanın en kuvvetli imparatorluklarından
  Sümer, Sümerler, aşağı mezopotamya'da yaşamış bir kavim
  Akkad, Subar, Kut ve üçüncü bkz. Akadlar


  Ur hanedanı hakimiyeti altında kaldı. Sonradan gelen Vücudun herhangi bir yerinde görülen şişliklere halk arasında ur, tıp dilinde ise tümör denir. İyi huylu, kötü huylu ve iltihabi olmak üzere üç çeşidi vardır.
  .Sami kavimleri yerli kabilelerle kaynaşarak Asurluları meydana getirdiler.

  Asur tarihinde beş devlet kuruldu. Bunlar eski, orta ve yeni Asur çağlarında hükümran olmuşlardır.


  Eski Asur çağı
  Bu çağ M.Ö. 2100-1800 yılları arasındadır. Kral İllusuma (M.Ö. 2000) Asurluları müstakil bir devlete kavuşturdu. Kendinden sonra da İrisum ve İkunum bağımsızlığı sağlamlaştırarak memleketi imar ettiler. Bunlardan sonra Asurlu Birinci Sargon, devletin sınırlarını doğuya doğru iyice genişletti ve Anadolu ile olan ticareti geliştirdi. Bu çağa ait tarihi bilgiler ancak kazılarda bulunan eserlerden öğrenilmektedir.

  Orta Asur çağı
  Asur’un siyasi ve kültürel bakımdan hayli değişik olan bir çağıdır. Asur Kralı Asur-Uballit, eski Asur çağının sonlarında Babil ve Mitanni krallıklarının nüfuzu altında kalmış olan devletini bunlardan kurtardı. Hititlerle birlik olup, Mitanni Krallığını ortadan kaldırdı. Kendisinden sonra hükümdar olan Enlil-Narasis (M.Ö. 1340-1326), Adadnararis (M.Ö. 1310-1281), Birinci Salamannasar (M.Ö. 1280-1256), Birinci Tukulti Ninurta (M.Ö. 1255-1218) zamanlarında Asur büyümeye, yükselmeye devam etti. Ancak bir müddet sonra durgunluk devresine girdi. Bu devirde Babil’le devamlı mücadele halinde olan Asur, Babil’e vergi verir duruma geldi. Ancak, Aşşur Reş-işi (M.Ö. 1149-1117) Tıglatpileser-I (M.Ö. 1117-1090) Asurluları tekrar büyük devlet haline getirdiler.

  Orta Asur çağı uzun bir süre devam etti. Hukuk, kültür ve dil alanlarında daha çok Babil etkisinde kalmıştır. Bu devrin en büyük özelliği, gelenek halinde yürürlükte olan hukuki esasların, M.Ö. 1100 yıllarında bir hukuk kitabı halinde derlenmesidir.
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Asurlular dicle nehrinin batısına kurulmuştur Asurlular devleti M.Ö. 3000 yılları ile M.Ö. 612 yılına kadar ayakta kalmış bir devlettir. Asurlular devletinin başkenti Ninova kentidir. Asurlular devleti mezopotamyada hüküm sürmüş bir devlettir.
+ Yorum Gönder


asurlular hakkında kısa bilgi,  asurlular hakkında kısa bilgiler