+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Suriye hakkında genel bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Suriye hakkında genel bilgi
  Suriye hakkında genel bilgi verirseniz memnun olurum. Suriye hangi kıta da yer alır nasıl bir iklime sahiptir hangi ülkeler ile komşudur bana Suriye konusunda acil bilgi gerekmektedir bana bu konuda bilgi verebilirseniz çok memnun olurum. 2. Şemsihan
  Devamlı Üye

  Suriye hakkında genel bilgi  Suriye hakkında genel bilgiler  Coğrafi Verileri

  Konum: Orta Doğu, Akdeniz kıyısında, Lübnan ile Türkiye arasında yer alır.
  Coğrafi konumu: 35 00 Kuzey enlemi, 38 00 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Orta Doğu
  Yüzölçümü: 185,180 km²
  Sınırları: toplam: 2,253 km
  sınır komşuları: Irak 605 km, İsrail 76 km, Ürdün 375 km, Lübnan 375 km, Türkiye 822 km
  Sahil şeridi: 193 km
  İklimi: Çoğunlukla çöl iklimi.
  Arazi yapısı: Başlıca olarak bozkır ve çöl platoları, dar kıyı ovaları, batıda dağlar yer alır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Tiberias Gölü -200 m
  en yüksek noktası: Hermon Dağı 2,814 m
  Doğal kaynakları: petrol, fosfat, krom, manganez, asfalt, demir, kaya tuzu, mermer, alçıtaşı, hidro enerji
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %24.8 daimi ekinler: %4.47 (2005 verileri)
  Sulanan arazi: 13,330 km² (2003 verileri)
  Doğal afetler: Toz fırtınaları, kum fırtınaları

  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 20,178,485 (Temmuz 2009 verileri)
  Nüfus artış oranı: %2.3 (2006 verileri)
  Bebek ölüm oranı: 28.61 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 70.32 yıl
  erkeklerde: 69.01 yıl
  kadınlarda: 71.7 yıl (2006 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 3.4 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.01 (2001 verileri)
  Ulus: Suriyeli
  Nüfusun etnik dağılımı: Arap %90.3, Kürt, Ermeni, diğer %9.7
  Din: Sünni Müslümanlar %74, Alevi, Şii ve diğer Müslüman mezhepler %16, Hıristiyan %10, Musevi
  Diller: Arapça (resmi); Kürtçe, Ermenice, diğer
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
  toplam nüfusta: %76.9
  erkekler: %89.7
  kadınlar: %64 (2003 verileri)

  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi tam adı: Suriye Arap Cumhuriyeti kısa şekli : Suriye
  Yerel tam adı: Al Jumhuriyah al Arabiyah as Suriyah
  yerel kısa şekli: Suriyah
  Yönetim biçimi: Çok Partili Başkanlık Tipi Cumhuriyet
  Başkent: Şam (Damascus)
  İdari bölümler: 14 bölge; Al Hasakah, Al Ladhiqiyah, Al Qunaytirah, Ar Raqqah, As Suwayda', Dar'a, Dayr az Zawr, Dimashq, Halab, Hamah, Hims, Idlib, Rif Dimashq, Tartus
  Bağımsızlık günü: 17 Nisan 1946
  Milli bayram: Bağımsızlık günü, 17 Nisan (1946)
  Anayasa: 13 Mart 1973
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ABEDA, AFESD (Arap Ülkeleri Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu), AL, AMF (Arap Ülkeleri Para Fonu), CAEU (Arap Ülkeleri Ekonomik Anlaşmalar Konseyi), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), ESCWA (Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-24, G-77, IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IDB (İslam Kalkınma Bankası), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), NAM, OAPEC (Arap Petrol İhracatçısı Ülkeler Örgütü), OIC (İslam Konferansı Örgütü), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNRWA (BM Filistin Mültecileri Yardım Komisyonu), UPU (Dünya Posta Birliği), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü)

  Ekonomik Göstergeler

  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 75.1 milyar $ (2006 verileri)
  GSYİH - reel büyüme oranı: %2.9 (2006 verileri)
  GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %25.5
  endüstri: %22.1
  hizmet: %52.4 (2006)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %7 (2006 verileri)
  İş gücü: 5.505 milyon (2006 verileri)
  İşsizlik oranı: %8 (2005 verileri)
  Endüstri: petrol, tekstil, gıda maddeleri, meşrubat, tütün, fosfat madenciliği
  Elektrik üretimi: 29.64 milyar kWh (2004)
  Elektrik tüketimi: 27.57 milyar kWh (2004)
  Elektrik ihracatı: 0.2 kWh (2004)
  Elektrik ithalatı: 0 kWh (2004)
  Tarım ürünleri: Buğday, arpa, pamuk, mercimek, nohut, zeytin, şeker pancarı, et, yumurta, kümes hayvanı, süt
  İhracat: 6.923 milyar $ (2006 verileri)
  İhracat ürünleri: petrol %65, tekstil %10, sanayi malları %10, meyve ve sebzeler %7, ham pamuk %5, koyun %2, fosfat %1
  İhracat ortakları: Irak %26.3, İtalya %9.9, Almanya %9.9, Lübnan %9.1, Mısır %5.1, Fransa %4.9, Suudi Arabistan %4.6 (2005)
  İthalat: 6.634 milyar $ (2006 verileri)
  İthalat ürünleri: Makine ve parça %23, gıda maddeleri %20, metaller ve metal ürünleri %15, tekstil %10, kimyasallar %10
  İthalat ortakları: Suudi Arabistan %11.6, Çin %6.1, Mısır %5.9, İtalya %5.8, BAE %5.7, Ukrayna %4.6, Almanya %4.5, İran %4.2 (2005)
  Dış borç tutarı: 8.355 milyar $ (2006 verileri)
  Para birimi: Suriye Poundu (SYP)
  Para birimi kodu: SYP  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 2.903 milyon (2005)
  Telefon kodu: 963
  Radyo yayın istasyonları: AM 14, FM 2, kısa dalga 1 (1998)
  Radyolar: 4.15 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 44 (1995)
  Televizyonlar: 1.05 milyon (1997)
  Internet kısaltması: .sy
  Internet servis sağlayıcıları: 1 (2000)
  Internet kullanıcıları: 1.1 milyon (2005)

  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: 2,711 km (2005)
  Karayolları: 94,890 km (2004)
  Su yolları: 900 km
  Boru hatları: ham petrol 1,304 km; petrol ürünleri 515 km
  Limanları: Baniyas, Jablah, Latakia, Tartus
  Hava alanları: 92 (2006 verileri)
  Helikopter alanları: 7 (2006 verileri)
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Suriye bir orta doğu ülkesidir. Türkiye ve lübnan ile sınır komşusudur. Suriyede çöl iklimi hakimdir. Bitki örtüsü olarak bozkırlar hüküm sürmektedir. Suriyenin başkenti şamdır suriyede en çok görülen doğal afetler kum fırtınalarıdır. Resmi dile arapçadır.
+ Yorum Gönder