+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Hanefi mezhebi hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hanefi mezhebi hakkında bilgi
  Hanefi mezhebi hakkında bilgi verirseniz memnun olurum. bunun dışında bana hanefi mezhebinin başının kim olduığunu ve ayrıca hanefi mezhebinin nezamandan beri var olduğu hakkında da bilgi verebilir misiniz. teşekkür ederim. 2. Asel
  Bayan Üye

  Hanefi mezhebi hakkında genel bilgi


  Ehl-i Sünnet fıkıh mezheplerinin tarih itibariyle birincisi olan Hanefî mezhebi, ismini kurucusu sayılan büyük fakih İmam-ı Azam Ebû Hanife'den almıştır. Mezhep imamı Ebû Hanife'nin asıl ismi Numan b. Sabit olup, "İmam-ı Azam" (büyük imam) lakabıyla anılır. Bu mezhebe mensup fakihlere ve bu mezhebin görüşüyle amel edenlere Hanefî denir. Günümüzde Türkiye, Türkistan, Afganistan ve Balkanlar'da bu mezhep çok yaygındır. Hindistan ve Pakistan'da ise, Hanefî mezhebinin tek mezhep olduğu söylenebilir.

  Ebû Hanîfe, hocaları tarafından kendisine intikal ettirilen önceki nesillere ait fıkhî görüşleri, rivâyetleri ve ilmî mirası, içinde bulunduğu devrin şartlarını ve insanların ihtiyaçlarını dikkate alarak, dinin genel ilke ve amaçları açısından yeniden değerlendirmeye ve sınırlı nasslar ile sınırsız olaylar, naklin hükmü ile aklın yorumu, hadis ile rey arasında makul bir denge kurmaya çalışmıştır. Bunun için de, Kur'ân'ın genel ilkelerini, örf ve âdeti, kamu yararını daima göz önünde bulundurmuş ve istihsan metodunu sıklıkla kullanmıştır. İmam-ı Azam'ın talebeleri ve özellikle içtihat derecesine yükselen Ebû Yusuf ve Muhammed, onun tedrisatını devam ettirmişler ve ondan öğrendikleri usule uyarak kaynaklardan hüküm çıkarmayı sürdürmüşlerdir. Hanefî fıkhının delilleri, Kitap, Sünnet, sahabe fetvaları, icma, kıyas, istihsan, örf ve âdet şeklinde sıralanabilir.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Hanefi mezhebi bilindiği gibi islamiyetin dört hak mezheplerinden biridir. bunun dışında bilindiği gibi Hanefi mezhebinde hüküm çıkarmadan önce kuranı kerime bakılır eğer bir şey bulunmaz ise o zaman hadislere başvurulur eğer bunda da bir şey bulunmaz ise o zaman sahabelerin sözlerine başvurulur eğer orda da konu hakkında bir şey bulunmaz ise ozaman son olarak kıyasa başvurulur.
+ Yorum Gönder