+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Ales nedir hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ales nedir hakkında bilgi
  Ales nedir hakkında bilgi vermenizi istiyorum Umarım bana yardımcı olursunuz. bunun dışında bana tam olarak alesin açılımının ne olduğunu ve bu alesin ne gibi önemi ve özellikleri olduğu hakkında bilgi verebilir misiniz. sizlere şimdiden teşekkür ederim. 2. Asel
  Bayan Üye

  Ales nedir hakkında genel bilgi

  Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES);
  Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atamalarda,
  Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,
  Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren, yer yıl ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yapılan bir sınavdır.
  ALES, 2007 yılına kadar kullanıldığı yerler daha az kampsamlı olmak üzere LES (Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) olarak yapılmakta idi.

  ALES’e Kimler Başvurabilir?

  ALES’e, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

  ALES Sonuçları Kaç Yıl Geçerlidir?
  ALES sonuçları, yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerlidir. Aday, puanını yükseltmek için ALES'e yeniden girebilir. Başvuru esnasında daha yüksek olan ALES puanını kullanabilir.
  ALES Puanı Nerelerde Kullanılır?
  Bütün yükseköğretim kurumları lisansüstü programlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu sınavın sonuçları kullanılmmaktadır.
  Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için ALES’e girmek gerekir. Alanındaki puan türünde yüz üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılırlar.
  Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla, lisansüstü öğrenimi görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların seçiminde de ALES’in sonuçları kullanılır.
  Bazı kamu kurum ve kuruluşları, yurt dışında lisansüstü öğrenim görecek öğrencilere burs verirken bu sınavın sonuçlarından yararlanmaktadırlar. Yurt dışındaki öğretim kurumları lisansüstü öğrenim görmek üzere kendilerine başvuran adaylardan ülkemizde yapılmış bir sınavın sonuçlarını da istedikleri takdirde, adaylar bu sınavın sonuç belgelerini bu kurumlara verebileceklerdir.

  ALES’in Kapsamı Nedir?
  •Sınav, Sayısal ve Sözel olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Adaylara, toplam 160 sorudan oluşan bir test uygulanmaktadır. Her iki bölüm tek kitapçık halinde adaylara verilmektedir.
  •Testin sayısal bölümünde 40'ar sorudan oluşan Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri (toplam 80 soru); sözel bölümünde ise 80 sorudan oluşan Sözel Testi yer almaktadır. Bütün adaylar her üç testi de cevaplamaktadır.
  •Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Sayısal-2 Testindeki sorular, Sayısal-1 Testindeki sorulara göre daha ileri düzey sorulardır.
  •Sözel Testi ise, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Her üç testteki sorular da, adayların branşları ile ilgili bilgileri ölçmeye yönelik değildir.  Sınav Süresi Ne Kadardır?
  Sınavda Sayısal ve Sözel Bölümden oluşan bir test uygulanmaktadır. Sınav saat 09.30'da başlamakta olup toplam süre 180 dakika (3 saat)’dır.

  ALES Sonuçları Kaç Yıl Geçerlidir?
  ALES sonuçları, yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerlidir. Aday, puanını yükseltmek için ALES'e yeniden girebilir. Başvuru esnasında daha yüksek olan ALES puanını kullanabilir.

  Üniversitelere Başvurmak için ALES’ten Kaç Puan Almak Gerekir?
  • ALES'te adayların, başvurdukları lisansüstü programın puan türünde en az 55,
  •Lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlilik programına başvuracaklar için en az 70 Puan almaları gerekmektedir.
  •Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için, alanındaki puan türünde 100 üzerinden 70 puan alan adaylar, ilgili yönetmeliklerde belirtilen genel ve özel şartları taşımaları halinde giriş sınavlarına başvurabilirler.

  ALES Puanı Nasıl Hesaplanır?

  Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2 ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Ales bilindiği gibi yüksek lisans alımları için yapılan bir sınavdır. bu sınava giren çok kişi gördüm ve onların hepsinin cevabı Alesin çok zor olduğu soruların çok uzun olduğu idi. Ales de özellikle türkçe ve matematik soruları gerçekten de çok zor.
+ Yorum Gönder