+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Rapor nedir özellikleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Rapor nedir özellikleri nelerdir
  Rapor nedir özellikleri nelerdir lütfen bana yardımcı olunuz 2. Ayşe
  Yeni Üye

  Bir raporun hazırlanmasında göz önünde tutulması gereken nitelikleri de şöyle sıralayabiliriz

  * Konunun uzmanı olmak.

  * Raporun konusunu iyi kavramış olmak.

  * Konuyla ilgili kaynakları taramak.

  * Kaynaklardan elde edilen malzemeyi etkili, çarpıcı, inandırıcı ve doyurucu nitelikte hazırlamak.

  * Objektif davranmak.

  * Bilimsel çalışmaları değerlendirirken raporları bilimsel ölçüler içinde hazırlamak.

  * Raporlarda ileri sürülen olumlu ya da olumsuz görüşleri kesin deliller ile somut bir biçimde açıklamak.

  * Raporları belli bir plân dahilinde hazırlamak ve varılan yargıyı açıkça belirtmek.

  * Gereksiz ayrıntılara girmeden özlü bir biçimde sınırlandırmak.

  * Açık ve net bir ifade kullanmak. Yanlış anlaşılmaya meydan vermemek
+ Yorum Gönder