+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Gezi yazısı nedir özellikleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Gezi yazısı nedir özellikleri nelerdir
  Gezi yazısı nedir özellikleri nelerdir? Gezi yazısı nasıl yazılır belli bir yazım kuralı var mıdır bana bu konuda bilgi verebilirseniz çok sevinirim. Gezi yazısı kurmaca mıdır yoksa gezilen yerler ile ilgilimi yazılıdır bana bu konuda bilgi verebilir misiniz? 2. Ayşe
  Yeni Üye

  Gezi yazısı nedir özellikleri nelerdir

  Gezi yazısı nedir özellikleri nelerdir hakkında bilgi

  Gezi yazısı nedir özellikleri nelerdir? Tanımı hakkında kısaca bilgiler. Gezi yazısı türünün niteliği ve üslubu nasıl olmalıdır.

  Gezi yazısı, bir yazarın gezip gördüğü mekan ve şehirleri ya da köyleri (herhangi bir yeri) kendi üslûbuyla özgün bir biçimde kaleme alarak konu etmesi ile oluşan metindir.

  - Gezi yazıları her zaman kronolojik sıralamaya uygun olarak yazılır.

  - Gezi yazıları özgün olmalıdır. Yani sizden daha önce bir kişi aynı yeri kaleme aldıysa ve oranın bir takım özelliklerinden bahsetmiş ise, sizin yazınızın önceki yazıda mevcut özelliklerden farklı olması gerekir. Mesela siz arada geçen zamanda bu yerde meydana gelen değişiklikleri konu edinerek o yeri tarif edebilirsiniz. Buradan da anlaşıldığı üzere gezi yazıları o yöre hakkında tarihi belge niteliği taşımaktadır.

  - Yazar o yöre hakkında yazdıklarını tutarlı bir biçimde yazarak resimler ile ispat etmelidir.

  - Yazar, kendine özgü bir üslup ile yazmalıdır.

  - Gezi yazılarında, gezen kişiye gezgin denir. Gezgin, gezdiği yer hakkında dikkatini çeken olayları konu edinebilir ve güncel olaylar ile bütünleştirerek anlatır.

  - Gezilen yer hakkında oranın ne kadar güzel olduğu gibi duygu ve düşüncelere yer verilebilir.

  - Anlatılanlar gerçektir, hikayeler gibi hayal ürünü tarzında değildir ve olamaz.

  - Yazar, gezi yazısı yazabilmesi için kuvvetli bir gözlem gücüne sahip olması gerekir.

  Gezi yazısı nedir özellikleri nelerdir? Bu makalemizi nasıl buldunuz? Yorumlarınızı ve eleştirilerinizi bekliyoruz.
 3. Zühre
  Devamlı Üye
  GEZİ YAZISI (Edebiyat)

  Bir sanatçının gezip gördüğü yerler hakkımda yazdığı yazılara gezi yazısı ya da seyahatname denir. Bu yazılar yazarın gözlemine ve doğru olarak duyduklarına dayanır. Bu sebeple de coğrafya, tarih, toplum bilim, hukuk dallarına kaynaklık eder.

  Gezi yazıları kitap halinde olabileceği gibi dergi ve gazetelerde de yayımlanabilir. Edebiyatımızda Divan Edebiyatı zamanından beri yayımlanabilir. Edebiyatımızda Divan Edebiyatı zamanından beri görülmek*tedir. Evliya Çelebi bu türün en ünlülerindendir. 10 ciltlik bir seyahatnamesi vardır.

  Gezi yazılarında gezilen yerin diğer yerlerden farklı olan özellikleri, insanların ırkları, dilleri, inançları, yaşayışları, tarihleri, uygarlıkları ve ekonomik alandaki durumu da belirtilir.

 4. Zeyneb
  Bayan Üye
  Gezi Yazısı

  Gezi yazısı edebiyatta gezilip görülen yerler hakkında yazılan yazılardır. Kişi gezi esnasında birçok yer görür, birçok insanla tanışır; bunları hafızada tutmak güç olacağından gezi esnesında not alınır ve gezi yazılarında bunlar hikaye edilir. Gezi yazısında yazar daima gezdiği yerleri anlatmalı, uydurma, yanlış bilgiler vermemelidir. Gördüklerini okuyucunun daha iyi algılaması için, karşılaştırma yapar. Okur sanki o yerleri yazarla birlikte gezer gibi olur.

  Eski edebiyatımızda gezi yazısına seyahatname denir. Bu alanda Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi ünlüdür. Ancak asıl gezi yazıları Avrupa’ya açılma döneminde görülmeye başlanmış, gidieln Avrupa şehirleri ile ilgili yazılar yazılmıştır. Namık Kemal, Ziya Paşa bunların başında gelir.

  Gezi yazılarını kitaplaştıran yazarlarımız da vardır. Ahmet Mithat Efendi, Avrupa’da Bir Cevelan; Cenap Şahabettin Hac Yolunda, Avrupa Mektupları; Ahmet Haşim, Frankfurt Seyahatnamesi; Reşat Nuri, Anadolu Notları; Falih Rıfkı, Deniz Aşırı, Zeytin Dağı, Taymis Kıyıları bunlardan bazılarıdır


 5. Gülşen
  Devamlı Üye
  Gezi yazıları genellikle gezilen ve görülenler ile ilgili yazılan yazılardır. Gezi yazılarında gezilip görülen yerler ve karşılaşılan durumlar konu alınır. Gezi yazıları bir edebi türdür. Gezi yazıları doğru olmak zorundadır. Gezi yazılarında uydurmamaya dikkat etmek gerekmektedir.

+ Yorum Gönder


gezi yazısı nedir özellikleri nelerdir