+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Koşuk nedir özellikleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Koşuk nedir özellikleri nelerdir
  Koşuk nedir özellikleri nelerdir 2. Şemsihan
  Devamlı Üye

  Koşuk nedir özellikleri nelerdir
  Koşuk nedir özellikleri nelerdir
  Genellikle kendi başına bütünlüğü olan dört dizeli bentlerden oluşan koşuklar, manilere ve koşmalara kaynak olmuştur.
  Türkler islamiyet öncesi belli dönemlerde, "sığır töreni" adı verilen av törenlerinde, "Şölen" adı verilen kurban törenlerinde ziyafetler ve yengi ile biten savaşlar sonunda, tüm boyların erkekleri biraraya gelerek eğlenirdi. Bu eğlencelerde söylenen çoklukla aşk, doğa ve yiğitlik konularını işleyen şiirlere "koşuk" adı verilir.Ayrıca halk edebiyatında en çok kullanılan ve en çok sevilen nazım biçimidir. Halk şiirindeki karşılığı koşmadır. Koşuk örneklerini Kaşgarlı Mahmut'un Divan ü Lugati't-Türk adlı eserinde görmekteyiz.


  Koşuk türünün belli başlı özellikleri şunlardır:


  Hece vezni ve yarım kafiye ile söylenen şiirlerdir.
  Kopuz eşliğinde söylenir.
  Yiğitlik, aşk, tabiat konularını işler.
  Nazım birimi dörtlüktür.
  Bu şiirlerde düz kafiye kullanılır: aaaa, bbba, ccca. (aaab cccb dddb)
  Bu şiirlerin İslâm sonrası halk edebiyatındaki adı koşma'dır.
  Sığır denilen sürek avlarında söylenen lirik şiirlerdir.


  Koşuk Örnekleri  Özgün hali


  Öpkem kelip ogradım
  Arslanlayu kökredim
  Alplar başın togradım
  Emdi meni kim tutar


  Kanı akıp yoşuldu
  Kabı kamug deşildi
  Ölüg birle koşuldu
  Togmuş küni uş batar


  Kaklar kamug kölerdi
  Taglar başı ilerdi
  Ajun tını yılırdı
  Tütü çeçek çerkeşür


  Etil suwı aka turur
  Kaya tübi kaka turur
  Balık telim baka turur
  Kölün takı küşerür  Günümüz Türkçesi


  Öfkelenip dışarı çıktım
  Arslan gibi kükredim
  Yiğitler başını doğradım
  Şimdi beni kim tutabilir.


  Kanı akıp boşandı
  Derisi baştan başa deşildi
  Ölülerle bir oldu
  Doğan güneş işte batıyor


  Kuru yerler hep gülerdi
  Dağbaşları göründü
  Dünyanın soluğu ılındı
  Türlü çiçekler sıralandı


  İtil suyu akar durur
  Kaya dibini oyar durur
  Bütün balıklar baka durur
  Gölü bile taşırırlar  Özgün hali


  Yay yarupan ergüzi
  Aktı akın munduzı
  Toğdu yaruk yılduzı
  Tıngla sözüm külgüsüz


  Agdı bulut kükreyü
  Yağmur tolı sekrüyi
  Kalık anı ügriyü
  Kança barır belgüsüz


  Türlük çeçek yarıldı
  Barçın yadım kerildi
  Uçmak yeri körüldi
  Tumluk yana kelgüsüzGünümüz Türkçesi


  Bahar geldi
  Kar suları seller gibi aktı
  Tan yıldızı da doğdu
  Sözümü gülmeden dinle


  Bulut gürleyerek yükseldi
  Yağmur, dolu yağdı
  Rüzgar önüne kattı
  nereye gider bilinmez


  Rengarenk çiçekler açıldı
  İpek yaygılar serildi
  Cennet yeri görüldü
  Soğuklar artık gelmez
+ Yorum Gönder