+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Anı nedir özellikleri nelerdir anı türünün temsilcileri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Anı nedir özellikleri nelerdir anı türünün temsilcileri
  Anı nedir özellikleri nelerdir anı türünün temsilcileri kimlerdir. Anı nasıl yazılır anıda hangi tür olayları konu alınır bana Anı yazımı konusunda acil bilgi gerekmektedir bana anı konusunda bilgi verebilirseniz çok memnun olurum. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Anı nedir özellikleri nelerdir anı türünün temsilcileri

  Anı nedir özellikleri nelerdir


  Bir kimsenin, özellikle tanınmış kişilerin yaşadıkları dönemde gördükleri ya da yaşadıkları ilginç olayları gözlemlerine ve bilgilerine dayanarak anlattıkları yazı türüdür.
  Tanınmış sanatçı, siyasetçi, ve bilim adamlarının yazdığı anılar onların yaşayışlarını, yaşadıkları dönemdeki önemli olayları anlatması bakımından önemlidir.
  Özellikleri :
  1 – Yaşanmakta olanı değil, yaşanmış bir konuyu anlatır.
  2 – İnsan belleğinde iz bırakan olay ve olguları anlatır
  3 - Tarihsel gerçeklerin öğrenilmesine katkı yaptığı için tarihçilere ışık tutar.
  4 – Tanınmış, bilim, sanat ve politika adamlarının yaşamlarını çalışma ve
  araştırmalarını anlatır.
  5 – Yazarın unutulmasını istemediği gerçekleri kalıcı kılar.
  6 – Geçmiş birinci kişinin ağzından kişisel yargılar ve yorumlarla verilir.

  TARİHSEL GELİŞİMİ
  Batıda en çok yaygın bir tür olup ilk örneğini eski Yunan sanatçısı
  Ksenophon’un “Anabasis” adlı eseriyle vermiştir. Alman filozofu Eflatun’un birçok eseri bu türdendir
  18. yüzyılda J. J. Rouseau’nun “ İtiraflar” Goldoni’nin “İyilkik Sever Somurtkan”, Goethe’nin “Şiir ve Gerçek Andre Gide’nin “Jurnaller “bu alanda önemli eserlerdir.
  19. yüzyılda Fransız edebiyatında :Victor Hugo’nun”Gördüklerim”, Stendhal!ın “Bencillik Anılar, Verlaine’nin “ İtiraflar Rus yazar Tolstoy’un İtidafım” 20. yüzylda dünyanın her ülkesinde çok sayıda edebiyatçı bu türde eserler vermeye devam etmektedir.
  Bizde, 7. yüzyıla ait “Göktürk Yazıtları” bu türün ilk örneği sayılmaktadır. 16. yüzyılda Hindistan’da bir imparatorluk kurmuş olan Babür Şah’ın yazdığı “Babürname” , 17. yüzyılda Ebul Gazi Bahadır Han’ın yazdığı “Şecere-i Türk” , Katip Çelebi ve Naima’nın bir çok eseri bu türün örneklerindendir.
  Eski edebiyatta anı özelliği taşıyan “Vakainameler, Gazavatnmeler, sefaretnameler bu türün öenekleri sayılmaktadır
  Edebi tür anlamında anı ise bizde Tanzimat döneminde başlamıştir. Önceleri Ebuziya Tevfik ve Ali Suavi çıkardıkları gazetelerde anılarını yayınlarlar Daha sonra
  Akif Paşa’nın “Tabsıra”
  Namık Kemal’in “Magaza Mektupları” ,
  Ziya Paşa’nın “Defter-i Amel”
  Ahmet Mithat Efendi’nin “Menfa”
  Muallim Naci’nin “Ömer’in Çocukluğu”
  Servet-i Fünun Döneminde;
  Ahmet Rasim’in “Eşkal-i Zaman”, “Falaka” “ Maharir “,”Şair “
  Halit Ziya’nın “Kırk Yıl”, Saray ve Ötesi
  Hüseyin Cahit Yalçın’ın : “ Edebi Hatıralar”.
  Son Dönem Edebiyatında
  Yakup Kadri: “Zoraki Diplomat, Vatan Yolunda , Gençlik ve Edebiyat
  Hatıraların”
  Ruşen Eşref Ünaydın : “ Atatürk’ü Özleyiş”
  Falih Rıfkı Atay : “Çankaya”
  Halide Edip . “Türk’ün Ateşle İmtihanı”
  Yahya Kemal: “ Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım “
  Yusuf Ziya Ortaç “ Porteler,” Bizim Yokuş”
  Ahmet Hamdi Tanpınar . “ Kerkük Anıları”
  Samet Ağaoğlu: “ Babamın Arkadaşları”
  Salah Birsel : “Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu”
  Halikarnas Balıkçısı : “ Mavi Sürgün”
  Oktay Rıfat . “Şair Dostlarım”

  Ayrıca, son dönemde, Celal Bayar, İsmet İnönü, Kazım Karabekir ve Rauf Orbay gibi siyasi kişilerin yazdıkları anılar, yakın tarihimizi aydınlatması bakımından önemli eserlerdir.

  ANI İLE GÜNLÜĞÜN BENZER VE FARKLI YANLARI
  1 – Anı da günlük gibi bir kişinin başından geçen gerçek yaşantılardan kaynaklanan yazı türüdür
  .2- Günlük yaşanırken anı ise yaşandıktan sonra yazılır
  3 - Anılar, yazarların yaşlılık çağlarında yazdıkları ve yaşamları boyunca karşılaştıkları olayları nesnel bir şekilde ortaya koyan yazılardır Günlükler ise daha öznel, derin, içten ve ruhun derinliklerinden kopup gelen Anlık duygu ve düşünceler hakimdir.
  4 - Anı yazılarının anlatım açısından kurgusal niteliklere sahip olduğunu da söyleyebiliriz Günlükler ise kurgudan uzak yoğun düşüncelerin toplamıdır.
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Anı yazan kişiler günlük hayatlarında yaşamış oldukları yada görmüş oldukları olayları yazarlar Anı yazılarında olaylar birinci ağızdan anlatılmaktadır. Anılar tarihi gerçeklere ışık tutarlar. Anı yazıları genellikle konuşma havasında yazılırlar.
+ Yorum Gönder