+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Romanın özellikleri maddeler halinde Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Romanın özellikleri maddeler halinde
  Romanın özellikleri maddeler halinde verebilir misiniz. Romanlar nasıl yazılır belli yazım kuralları var mıdır. Romanlar konusunda çok acil bilgiye ihtiyacım var bana roman konusunda bilgi vererek yardımcı olursanız sevinirim. 2. Asel
  Bayan Üye

  Romanın özellikleri maddeler halinde

  Romanın özellikleri hakkında bilgi

  İnsan ya da insan topluluklarının başlarından geçmiş ya da geçmesi muhtemel olan sosyal, siyasî, psikolojik, ekonomik, askerî vb. olayların belli bir sisteme bağlı bütünlük içinde anlatıldığı hacimli, olay anlatımına dayalı metinlere roman denir.  Masal, hikâye ve efsane gibi geleneksel anlatı türlerinden farklı olarak batılı ro¬man kavramı ilk olarak Tanzimat döneminde görülmeye başlamıştır.  Türk romanı Tanzimattan günümüze kadar düzyazı dili ve üslûbu bakımından başlıca iki ana kola ayrılmıştır:


  a. Namık Kemal‘in öncülüğünü yaptığı, Halit Ziya, Yakup Kadri, Ahmet Hamdi Tanpınar, Oğuz Atay gibi yazarların sürdürdüğü sanatkârane üslûp çığırı. Bu tarzda yazılmış romanlar, belli bir eğitim ve kültür düzeyine sahip okuyuculara hitap ederler. Ayrıca dil ve üslûbu derinlikli fikir, duygu ve hayallerin ifade aracıdırlar. Bazı bakımlardan bu romanları süslü nesir türüne sokabiliriz.Anı Mektup Biyografi Günlük Roman Tiyatro Fıkra Röportaj Makale Eleştiri Haber Yazısı Deneme Gezi Yazısı Söyleşi  b. Ahmet Mithat‘ın başlattığı, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ahmet Rasim, Ercüment Ekrem, Güzide Sabri, Cahit Uçuk, Turhan Tan, Kerime Nadir, Muazzez Tahsin Berkand, Ahmed Günbay Yıldız gibi yazarların devam ettirdiği popüler roman çığırı. Bu tür romanlar genellikle sade düzyazı üslûbuyla yazılmış olup, geniş halk kitlelerinin kolayca okuyup anlayabileceği türden eserlerdir.
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Romanlar genelde oluşmuş yada olma ihtimali olan olayları konu almaktadır. Romanlar bir olay yazısıdır. Romanlarda belli bir mekan ve zaman vardır. Romanlar giriş, gelişme ve sonuçtan oluşmaktadır.
+ Yorum Gönder


romanın özellikleri maddeler halinde,  roman özellikleri maddeler halinde,  roman türünün özellikleri maddeler halinde,  romanın maddeler halinde özellikleri,  romanın özellikleri madde halinde,  romanın özellikleri nelerdir maddeler halinde