+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Mahallileşme akımı özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Mahallileşme akımı özellikleri
  Mahallileşme akımı özellikleri 2. Asel
  Bayan Üye

  Mahallileşme akımı özellikleri

  Mahallileşme akımı özellikleri hakkında bilgi

  •Hindistan’da ortaya çıkmış İran üzerinden divan şairlerini etkilemiştir.
  •Türk edebiyatında 17. yy’da görülmüştür.
  •Şiirde anlam derinliği önemsenmiş bunun için hayal gü*cünden yaralanılmıştır.
  •İnsan ruhunun çektiği acılar dolayısıyla da tasavvuf bu tarz şiirlerin ana konusunu oluşturur.
  •Arapça ve Farsça sözcük ve tamlamalarla yüklü, bağlaç*larla örülü ağır bir dil kullanılmıştır.
  •Sanatlı ve süslü ifa*deler hayal gücüyle birleşince soyut, güç anlaşılır bir dil ortaya çıkmıştır.
  •Anlatımlar sanatlı, süslü, soyut ve semboliktir.
  •Naili, Neşati ve Şeyh Galip Sebk-i Hindi akımının en önemli temsilcileridir.

  Türkî-i Basit (Sade Türkçe/Mahallileşme) Akımı
  •15. yy’da divan şairi Necati’nin başlattığı bir akımdır.
  •Mahalli konular, günlük yaşayış şiire girmiştir.
  •Halk zevkine yaklaşılmıştır.
  •Soyuttan çok somut güzeller ve güzellikler işlenmiştir.
  •Günlük konuşma dili, deyim ve atasözleri şiirde kullanıl*mıştır.
  •Bu akım 18. yüzyıl şairi Nedim’le doruk noktasına ulaş*mıştır.
  •Nedim, halk şiirindeki türküye yakın olan “şarkı” türüne en çok örnek veren şair olarak bu akımın en önemli tem*silcisi olmuştur.
  •Nedim şiirlerinde İstanbul’un somut güzelliklerini, eğlence ve gezinti yerlerini divan şiirine sokmuş; Baki gibi İstanbul Türkçesini şiir dili olarak kullanmıştır.
  •Mahallileşme akımının en önemli temsilcileri Necati, Baki, Nedim, Şeyhülislam Yahya ve Enderunlu Vasıftır.

  Hikemi (Hakimane) Şiir
  •Düşünceye ağırlık veren, okura yol gösteren şiirlerdir.
  •İnsanı, dünyayı, olayları değerlendiren çeşitli konular iş*lenmiştir.
  •Anlatım kısa ve özlüdür.
  •Daha öncesinde böyle şiirler yazılmakla birlikte akım ola*rak ortaya çıkması 17. yy’da olmuştur.
  •En önemli temsilcisi Nabi’dir. Nabi Ekolü olarak da bili*nen hikemi şiirlerin önemli diğer temsilcisi 18. yy divan şairlerinden Koca Ragıp Paşa’dır.
+ Yorum Gönder


mahallileşme akımı,  mahallileşme akimi,  mahallileşme akımının özellikleri,  mahallileşme akımı özellikleri,  mahallilesme akimi,  mahallileşme akımı nedir