+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Bir haritada bulunması gereken özellikler nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Bir haritada bulunması gereken özellikler nelerdir
  Bir haritada bulunması gereken özellikler nelerdir? Bir harita nasıl olmalıdır hangi konularda bilgi vermelidir? Bir haritada olması gereken özellikler konusunda bana bilgi verebilirseniz çok memnun olurum. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Bir haritada bulunması gereken özellikler nelerdir

  Bir haritada bulunması gereken özellikler

  Bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için gerekli olan koşullar şunlardır:

  1. Kuşbakışı olarak çizilmiş olması
  Haritası çizilen alanın tam tepeden görünüşü kuşbakışı olarak adlandırılır. Haritaların çiziminde tepeden görünüm sağlanamaz ise yeryüzü şekillerinin biçimlerinde, boyutlarında ve birbirlerine göre uzaklıklarında değişmeler olur.

  2. Ölçekli olması
  Haritalardaki küçültme oranına ölçek denir. Bir başka ifade ile harita üzerindeki uzunlukların gerçek uzunluklara olan oranıdır. Yer şekillerinin biçimleri ve boyutları, oldukları gibi aktarılamadığı için, belli bir ölçek dahilinde küçültülmesi gereklidir. Ölçek iki şekilde gösterilir.

  a. Kesir ölçek: Küçültme oranı kesirli sayılarla ifade edilen ve haritalarda en çok kullanılan ölçeklerdir. 1/500, 1/5.000, 1/50.000, 1/500.000 gibi.
  Kesir ölçeklerde pay her zaman 1 dir. Paydada yer alan sayı ise, haritası çizilen alanın kaç defa küçültüldüğünü gösterir.

  b. Çizik (Grafik) Ölçek:Eşit dilimlere ayrılmış bir çizgi üzerinde harita üzerindeki uzunlukların gerçek uzunluklara oranının gösterildiği ölçeklerdir.

  Herhangi bir yerin, kuşbakışı görünüşünün ölçeksiz ve kabataslak olarak bir düzleme aktarılmasına kroki denilmektedir. Harita ile kroki arasındaki fark, krokinin ölçeksiz, haritanın ise ölçekli olmasıdır.

  3. Bir düzleme aktarılmış olması
  Dünya’nın kutuplardan basık, Ekvator’dan şişkin kendine has küresel bir şekli vardır. Dünya’nın küresel yüzeyi düzleme aktırılırken bazı güçlüklerle karşılaşılır. Bunun nedeni, küresel yüzeyin düzleme aktarılmasının geometrik açıdan imkânsız olmasıdır. Buna bağlı olarak haritalar çizilirken, kara ve denizlerin yerküre üzerindeki biçimleri ve genişlikleri tam olarak yansıtılamamakta ve boyutlarında gerçeğe uymayan bozulmalar olmaktadır. Haritalarda görülen ise, gerçeğin az ya da çok benzeridir.
  Harita çizimindeki zorluklar dikkate alınarak bazı metodlar geliştirilmiştir. Buna projeksiyon (izdüşüm) yöntemleri adı verilir.
  Projeksiyonlar, izdüşüm (Yükseltinin sıfır m. kabul edilmesi) esasına göre çizildiğinden, yükseltinin fazla olduğu yerlerde ve ülkelerde izdüşüm alan ile gerçek alan arasındaki fark artar.
  Türkiye’de, izdüşüm alan ile gerçek alan arasındaki farkın en fazla olduğu bölgeler Doğu Anadolu ve Karadeniz, en az olduğu bölgeler ise Marmara ve Güneydoğu Anadolu’dur.

  Başlıca projeksiyon yöntemleri şunlardır:
  · Silindir Projeksiyon: Ekvator ve çevresindeki bölgelerin çiziminde kullanılır.
  · Konik Projeksiyon: Kutuplar ve çevresindeki bölgelerin çiziminde kullanılır.
  · Düzlem (Ufki) Projeksiyon: Bu projeksiyonla elde edilen haritalarda biçim ve alan bozulmaları çok fazladır. Bu haritalar daha çok denizcilik ve havacılıkta kullanılır.
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Bir harita öncelikle ülke veya dünya konusunda bilgi vermektedir. Bir haritanın kuş bakışı ile çizilmesi gerekir. Ölçekli olması gerekir. Kesik ölçekli olması gerekir bir haritada en fazla kesik ölçek kullanılmaktadır. Bir düzleme aktarılmış olması gerekir.
+ Yorum Gönder


haritada bulunması gereken özellikler,  bir haritada bulunması gereken özellikler,  haritalarda bulunması gereken özellikler,  haritada bulunması gereken unsurlar,  haritalarda bulunması gereken unsurların özellikleri,  harita üzerinde hangi bilgiler bulunur