+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Yazıcı nedir çeşitleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yazıcı nedir çeşitleri nelerdir
  Yazıcı nedir çeşitleri nelerdir? Yazıcı alacağımda nasıl bir yazıcı alacağım konusuna bir türlü karar veremiyorum hangilerini önerirsiniz. Hangi özellikte yazıcılar daha kaliteli lütfen yardım eder misiniz? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Yazıcı nedir çeşitleri nelerdir

  Yazıcı nedir


  Papatya çarklı yazıcılar, mükemmel baskı kalitesi sağlarlar ve karbon kopya çoğaltabilirler. Baskı sırasında kullanılan teknik bakımından daktiloya en çok benzeyen bu yazıcı türünün basabileceği bütün şekiller papatyaya benzeyen bir yazıcı kafa üzerinde yer alır. Baskı çarkı denilen çarkın üzerinde 92 (bazen daha fazla) karakter yerleştirilmiştir. Bir elektro-mıknatıs tarafından hareket ettirilen bir çekiç ile bu kabartma karakterler kağıt üzerine basılır. Arada bulunan mürekkepli şeridin izi kağıda basılmış olur. Bu yazıcılar grafikleri ve farklı yazı tiplerini ancak özel bir grafik baskı çarkıyla basabilirler.

  Yeni şekiller için yeni yazma kafaları imal etmek gerekir. Yavaş olarak çalışırlar. Bir karakteri tek bir vuruşta basmalarına rağmen papatya çarkının dönüş hızından dolayı çok yavaş kalır.

  Baskı kaliteleri elektrikli bir daktilo kalitesinden farksızdır. Daktilo ile akrabalıklarından ötürü çoğu papatya çarklı yazıcı bilgisayardan bağımsız bir daktilo olarak kullanılabilecek şekilde üretilirler

  2. Nokta Vuruşlu Yazıcılar.

  Mevcut yazıcı türleri içinde en ucuzu olduklarından en yaygın kullanılan yazıcılardır. Kimi kaynaklarda “iğneli yazıcı” yada “matris yazıcı” (dot matrix printer) diye adlandırılan bu yazıcıların yazma kafası bir matris şeklinde dizilmiş küçük iğneciklerden (yada mikro çekiçlerden) oluşur.

  Yazıcı kafası bir adım motoru tarafından bir dişli kayış yada daha farklı bir yöntemle yatay olarak hareket ettirilir. Bu sayede yazıcı kafa yatayda istenilen her konuma getirilebilir. Dikey doğrultuda kafa hareket etmez bunun yerine kağıt dikey doğrultuda hareket eder.

  Bilgisayardan gelen sinyale bağlı olarak kafanın içindeki elektro-mıknatıslar yardımıyla bu çekiçlerin bazıları öne çıkar, aynen daktiloda olduğu gibi, mürekkepli bir şerit üzerinde nokta vuruşlarla şekil tanımlanır. Fakat nokta vuruşlu yazıcının daktilodan çok önemli bir farkı var; yazma kafaları basılabilir bir şekil içermediği için istenildiği takdirde programlama yolu ile yeni şekillerin tanımlanması mümkündür. Çünkü kafa üzerindeki çekiçlerden (iğnelerden) hangisinin harekete geçeceği bilgisayarın kontrolündedir. Daktilolardan ikinci farkı ise, yazıcı kafanın her iki yönde yani hem soldan sağa hem de sağdan sola hareket etmesidir.

  Bugün 9 ve 18 iğneli yazıcılar kullanılmaktaysa da genellikle 24 iğneli matris yazıcılar tercih edilmektedir. İğne sayısının artışı tekbir karakteri daha fazla nokta vuruşuyla oluşturmayı, dolayısıyla birim alan daha fazla nokta sığdırabilmeyi mümkün kılar. 9 iğneli yazıcılarda ortalama çözünürlük 216 x 240 dpi (Dot Per Inch) civarındadır. 9 iğneli yazıcılar her karakter için dikeyde 9 nokta veya daha çok 7 nokta kullanırlar. Buna karşın 24 iğneli yazıcılarda 21 ya da 20 iğne kullanılır.

  Nokta vuruşlu yazıcılar her bir karakteri noktalardan oluşmuş bir matris kullanırlar.

  Nokta vuruşlu yazıcıların en büyük dezavantajı, yazı kalitesinin düşük olmasıdır. Bir nokta vuruşlu yazıcıdan çıkan metinlerde karakterlerin çeşitli noktaların yan yana getirilmesinden oluştuğu hemen görülür. Bunu telafi etmek için bazı matris yazıcılar “near letter qality” diye adlandırılan baskı tarzı seçeneğini sunarlar. Bu yöntemde her satır iki kere üst üste yazılır. Ama ikinci yazışta yazıcı kafası biraz kaydırılır ve böylelikle karakteri oluşturan noktalar arasındaki boşluklarda doldurulmaya çalışılır. Bu baskı kalitesini artırır fakat baskı hızını düşürür. Aynı iğnelerin çift vuruş yapmasıyla BOLD karakterler elde edilir. İtalik karakterler içinse farklı iğneler matrisi kullanılır.

  Nokta vuruşlu yazıcıların renkli olanları da vardır. Yazma şeritleri birkaç renkten oluşan modeller renk gerektiren grafikler için kullanılır. Genellikle Siyah, Kırmızı, Mavi, Sarı bantlar taşıyan şerit, değişik renkler gerektiğinde aşağı yukarı hareket ettirilir. Renkli Nokta vuruşlu yazıcılar sınırlı sayıda renkleri elde etmek için kullanılır. Nokta vuruşlu yazıcılar kenarlarında delikler bulunan “sürekli form” adı verilen kağıtlara baskı yapabildikleri gibi normal kağıtta kullanabilirler.

  3. Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar.

  Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda nokta matrisli yazıcılardan dır. Ancak bu yazıcılar şerit kullanmazlar. Bunun yerine resmi ve karakterleri oluşturmak için vuruşsuz bir yöntem kullanırlar. Yazıcı kafası kağıda değmez. Bunun yerine kafa kağıda mürekkep damlacıkları püskürtür

  Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda kullanılan yöntem nokta matrisli yazıcılarda kullanılan yönteme benzer. Kafa bir adım motoru ile sağa sola hareket ettirilirken kağıt merdaneler yardımıyla sağa sola doğru hareket ettirir.

  Yazıcı kafası dikey olarak yerleştirilmiş birçok püskürtücü ucundan kağıda minik noktalar halinde özel bir mürekkep püskürtür. Mürekkebi kafadan ileri doğru püskürtmek için iki yöntem kullanılır. Isıl Kabarcık püskürtme (Thermal Buble Jet) yöntemi ve pieozo elektrik yöntemi.

  Isıl Kabarcık püskürtme (Thermal Buble Jet) yöntemi; Mürekkebi ani olarak ısıtan, püskürtme ağzının içinde bulunan küçük bir ısıtıcı kullanılır. Mürekkebin bir kısmı buharlaşır ve bu gaz kabarcığı geri kalan mürekkebi ileri doğru dolayısıyla kağıda doğru iter. Bu işlem saniyede birkaç bin defa yapılır.

  Pieozo elektrik yöntemi; Mürekkebi püskürtmek için püskürtücü ağzın tümünü ani olarak daraltır. Piezo elektrik nedeniyle bazı kristallere bir elektrik uygulandığında kristal büzülür. Bunu için her püskürtme ağzına elektriğe duyarlı bir mürekkep kullanıldığında mürekkebin püskürtülmesini kolaylıkla kontrol edilmesini sağlayan bir piezoelektrik kristal yerleştirilmiştir. Bu yöntemde saniyede binlerce mürekkep damlasının püskürtülmesine olanak sağladığı için yeteri kadar yüksek baskı hızlarına ulaşılır. Birçok mürekkep püskürtmeli yazıcı bir sayfayı yaklaşık renkli ve siyah/beyaz durumuna göre 10 ile 20 sn arasında basar.  Piezoelektriklik: Mekanik gerilimlerin etkisinde kaldıklarında kütleleri içinde bir elektrik kutuplanması ve yüzeylerinde elektrik yükleri oluşan ve bir elektrik alanı etkisinde kaldıklarında iç kuvvetlerin etkisi ile biçim değiştiren kimi kristallerin ortaya koydukları olaya denir. Doğal piezoelektrik malzemeler; kuvars ve turmalindir. Ferroelektrik malzemeler denen ve kutuplama sonunda piezoelektrik özellik gösteren malzemeler; lityum tantalat ve lityum nitrattır. Bunlar içinde en çok kullanılanlar Kuvars ve Lityum tantalat tır.

  Mürekkep püskürtmeli yazıcılar vuruşsuz çalıştıklarından karbon kağıdı ile çoğaltılmış baskılara imkan vermezler. Yani bu yazıcıları fatura kesmek gibi çok kopya gerektiren baskı işlemlerinde kullanamayız.

  Mürekkep püskürtmeli yazıcıların ikinci bir dezavantajı ise; gerektirdikleri özel mürekkebin pahalı olmasıdır.

  Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda renkli baskı kolaydır. Temel üç renk ayrı ayrı aynı noktaya basıldığında diğer renkler elde edilir. Üç rengi karıştırarak elde edilen siyah tam siyah tonunda elde edilmediği ve üç mürekkebi de harcadığı için ek olarak siyah mürekkepte bulunur. Yalnızca siyah rengin yer aldığı baskılarda bu yöntem daha ucuz olur.

  4. Lazer Yazıcılar

  Lazer yazıcılar vuruşsuz bir yöntem kullanırlar. Lazer yazıcılarda kullanılan baskı yöntemi fotokopi makinesindekine benzer Lazer yazıcılar satır satır yazmak yerine sayfa sayfa yazarlar. Sıklıkla Lazer yazıcı üreticileri Fotokopi makinesi üreticilerinin mekanizmalarını kullanırlar. Örneğin Hewlett Packard lazer yazıcıları Canon Fotokopi makinelerinin baskı mekanizmalarını kullanarak yapılır. Eğer bu yazıcılardan birine sahipseniz tonerini bir Canon fotokopi makinesinin kartuşuyla değiştirebilirsiniz.Lazer yazıcı bütün sayfayı bir kerede basmak için geniş bir bellek kullanır. Lazer yazıcılardaki ROM basılacak dökümanın tam sayfa bir haritasını oluşturur. Bir bit haritası lazer ışını darbeleri ile sonra bu lazer ışını bir sıra aynadan yansıyarak ışığa duyarlı dönen bir silindir üzerine düşürülür. Lazer ışını silindiri tarayarak basılı alanları elektriksel olarak nötr hale getirir. Negatif yüklenmiş toner tozu nötr alanlara yapışır, negatif yüklü alanlara yapışmaz. Merdanenin sıcaklığı karakteri oluşturan noktaların kağıda geçmesini sağlar.

  Grafik çıktılar Lazer yazıcıların zayıf taraflarını ortaya çıkarır. Bir lazer çıktısı alabilmek için bütün resmin yazıcıya yüklenmesi gerekir. Yazıcı baskıya geçmeden önce bir boyutta bir verinin tamamını saklamak zorundadır. Buna göre yüksek çözünürlüklü bir sayfa grafik çıktısı için 1MB yazıcı belleği yeterli değildir. Yazıcının da kendi işletim sistemi bir belleğe ihtiyaç duyar. Lazer yazıcılar sürekli form yazıcı kağıdı kullanmazlar.

  Lazer Yazıcıda Dikkat Edilecek Ölçütler;

  Yazıcının dakikada basabildiği sayfa sayısı (hız), Bir sayfa düzenleme dili ile (PostScript ya da PCL) uyumlu çalışıp çalışmadığı, Baskı yapabileceği kağıt türleri, Kağıt üzerinde maksimum baskı alanı, Basabileceği font saysı, Yazıcının belleğinin büyüklüğü Network ortamında baylaşıma açık olup olmadığı, toner ömrü, fiyatı.

  Lazer yazıcıların hızı ppm (page per minute : dakikadaki sayfa sayısı) ile ölçülür. Bir yazıcının hızında iki farklı ölçüt söz konusudur. Bunlardan birinci sayfanın görüntüsünün bellekten hazırlanıp basılması, ikincisi ise aynı sayfanın birkaç dakika içinde arka arkaya kaç kez basılabileceği.

  Basılacak sayfanın bir görünümü, basımdan önce yazıcının belleğinde oluşturulduğu için bir lazer yazıcının en azından 4 MB belleğe ihtiyacı vardır. (300 dpi’lik bir sayfa bile 1.5 MB bellek gerektirmektedir)

  Bilgisayar ile çalışırken bilgi çıkışı alabileceğiniz bir başka bağlantı noktası da yazıcılardır.

  Günümüzde her şeye elektronik ortamda ulaşabilsek de, gerek kullanım kolaylığı, gerek arşiv niteliği sebebiyle halen basılı medyaya ihtiyaç duymaktayız. Elektronik medya ile basılı medya arasındaki bağlantı noktası olan yazıcılar ve yazıcı teknolojileri ise bu yüzden her geçen gün gelişerek büyüyor. Profesyonel anlamda yayıncılık ve baskı ile ilgili şirketlerin vazgeçilmez yardımcıları olan yazıcılar amatör olarak bilgisayardaki resimleri bastırmak isteyen ev kullanıcısından bitirme ve dönem ödevlerini yazan öğrencilere kadar farklı kullanım alanları buluyorlar. Yazıcılar, bilgisayarda hazırlanmış yazı ve grafiklerin; kağıt, asetat, aydınger vb. üzerine dökümünü almak için kullanılır.

  Laser yazıcılar teknolojinin ofislerimize ve evlere gerçek bir armağanıdır. Laser yazıcılar sessiz yüksek baskı kalitesine sahip ve mürekkep püskürtmeli yazıcılara göre daha hızlıdırlar. Son zamanlarda tüm bilgisayar ürünlerinde olduğu gibi laser yazıcılarda da büyük bir ucuzlama oldu. Tüm bu özellikler ve fiyat performans oranıyla laser yazıcılar büroların vaz geçilmez baskı makinaları halini aldı. Laser yazıcılar yüksek kapasiteleriyle ağ sistemlerinde tercih edilirler. Grup kullanımında yüksek performans gösterirler.

  Laser (lazer) yazıcılar, yazıyı bir ışık kaynağı ve toner kullanarak, kağıt üzerinde oluştururlar. Çalışma şekilleri fotokopi makinelerine benzer. Yazı kalitesi diğer yazıcı türlerine oranla çok üstündür. Laser yazıcıların mürekkep püskürtmeli ve nokta vuruşlu yazıcılara göre en büyük özelliği baskı kalitesinin çok daha yüksek olmasıdır. Bu yüksek kaliteyi sağlayan birim alana düşen nokta sayısıdır.

  Nasıl bir yazıcı seçmeliyim?  Yeni bir yazıcı almaya karar verdiğinizde ya da eski yazıcınızı güncellemek istediğinizde öncelikle bu donanımı hangi amaçla kullanacağınıza karar vermeniz yanlış bir seçim yapmanızı engelleyecektir. Laser yazıcı alırken işimizin amaçlarını ve işimizin gerektirdiği baskı yoğunluğunu iyi saptamak gerekmektedir. Örneğin , teknolojiyi her ne kadar yakından takip ediyorsanız olun, işiniz fatura basımı gibi çift kopya baskı ile ilgili ise mecburen nokta vuruşlu bir yazıcı ile çalışmak zorundasınız demektir. Çünkü darbe mantığı ile çalışmayan mürekkep püskürtmeli yazıcılar ve laser yazıcılar çift kopya almak için uygun olmayacaktır. Aynı şekilde renkli çıkışı daha düşük maliyetlerde elde etmek için mürekkep püskürtmeli bir yazıcı doğru tercih olacaktır. Bunun yanında sadece siyah beyaz çıkış sizin için yeterliyse ve yüksek kalite istiyorsanız, orta sınıf bir laser yazıcı alabilirsiniz. Eğer yoğun baskı işlemleriniz, iyi bir baskı kalitesi gerektiren bir işiniz varsa tercihiniz dahili ön bellekli ve grafik işlemcisi güçlü bir laser yazıcı almak olmalı. Eğer bu işe çok fazla para ayırabilecekseniz ve hem kaliteyi hem de renkli çıkışı birarada istiyorsanız renkli bir laser yazıcı alabilirsiniz. Laser yazıcıda dikkat etmemiz gereken yazıcının çözünürlüğü ve baskı hızıdır. Eğer kişisel kullanıcı olarak evimize bir laser yazıcı almak istiyorsak bu durumda yazıcının düşük fiyat ve kaliteli baskı yapmasına dikkat etmelisiniz.

  Kullandıkları tekniklere göre yazıcılar çeşitli şekilde gruplanabilir. Bu gruplardan birini de laser yazıcılar oluşturur. Laser yazıcılar da kendi içinde çeşitli kategoriye ayrılırlar. Bu ayırımda boyut ve laser yazıcıların özelliği ön plana çıkar. Bu kategoriler;

  · Kişisel laser yazıcılar,

  · Offis laser yazıcıları,

  · Çalışma grubu laser yazıcıları,

  · Üretim laser yazıcıları,

  · Renkli laser yazıcılar.  Aşağıda yazıcılar ile ilgili terimler bulunmaktadır:

  Cps:(character per second) Saniyede yazılan harf sayısı, nokta vuruşlu ve mürekkep püskürtmeli yazıcıların hızını ifade etmek için kullanılır.

  Ppm:(page per minute) Dakikada yazılan sayfa sayısı, lazer yazıcıların hızını ifade etmek için kullanılır.

  Cpi:(character per inch) 2.54 cm.'deki harf sayısı. Yazının yatay olarak boyutunu belirtir. Bu rakam büyüdükçe, satıra sığan harf sayısı artar, dolayısıyla harfler küçülür

  Lpi:(line per inch) 2.54 cm.'deki satır sayısı, satır sıklığını gösterir. Bu sayı büyüdükçe, sayfaya sığan satır sayısı artar

  Yazıcı genişliği:Yazıcının içine alabileceği kağıdın genişliğini gösterir. Nokta vuruşlu, mürekkep püskürtmeli ve çoğu tür yazıcıda kolon cinsinden verilir. Belli bir harf sıklığında, yazıcının bir satıra yazabileceği en çok harf sayısını verir. 10 cpi harf sıklığı esas alındığında 2 temel standart vardır : 80 kolon (dar yazıcı); 136 kolon (geniş yazıcı). Lazer yazıcılar çok özel bazı modeller dışında sadece A4 kağıda (dar) basabilirler

  Emülasyon:(Emulation) Uyumluluk, öykünme. Yazıcının piyasada standart olaraka kullanılan komut dillerinden hangileriyle sorunsuz çalıabildiğini gösterir. Bu, nokta vuruşlu yazıcılarda genellikle IBM Proprinter veya Graphics Printer ve Epson FX veya Epson FX veya LQ; lazer yazıcılarda HP LaserJet II III IV veya Post******; mürekkep püskürtmeli yazıcılarda ise HP Deskjet olur.

  İnterface port:Yazıcının hangi standart ile bilgisayara bağlanabileceğini ifade eder.

  Paralel:(Parallel):"Centonics parallel" de denir. Kişisel bilgisayarlarda en çok kullanılandır.

  Seri (Serial) : RS232C de denir. Bazı yazıcılarda standart çoğunda ise isteğe bağlı olarak bulunur.

  Font:Yazı tipi.

  Kağıt park etme:Yazıcının sürekli formu yazıcıdan çıkarmadan geriye çekerek tek kağıt kullanımına izin vermesidir

  Tampon bellek:(Buffer Memory) Yazıcının içinde, bilgisayardan gelen verileri geçici olarak sakladığı RAM bellektir

  Traktör:(Tractor) Sürekli form kağıdın takıldığı, formu deliklerinden tutup ilerleten mekanizma.

  Kağıt besleyici:Birçok sayfanın (tek kağıdın) konup, yazıcının gerektiğinde almasını sağlayan mekanizma. Lazer ve bazı mürekkep püskürtmeli yazıcılarda standart olarak bulunur; nokta vuruşlu yazıcılarda ayrıca satılır.
  Kopya sayısı:Yazıcının kaç nüsha kağıda basabildiği
  MTBF:Ortalama arızasız çalışma süresi.

  RS232C:Yazıcılar için ek olarak satılan seri port.

  Laser yazıcılar genel olarak aşağıdaki elemanlardan oluşurlar.

  1- Laser/scanner ünitesi.

  2- Fuser unitesi (fırınlama ünitesi).

  3- Power supply ünitesi.

  4- I/O board.

  5- Controller board.

  6- Motor üniteleri.

  1- Mekanik kontrol board (main board üzerinde yer alabilir).

  2- Transfer corona (eski modellerde) veya transfer merdanesi (yeni modellerde).

  3- Kağıt geçiş yolu üniteleri.

  4- High voltaj power supply.( yeni modellerin bazılarında main board üzerinde)

  5- Toner.

  6- Kağıt alma merdaneleri.

  Yukarıdaki elemanlar laser yazıcıları oluşturan belli başlı elemanlardır. Bu elemanların fonksiyonları:

  LASER SCANNER ÜNİTESİ:


  Laser yazıcıların en önemli ünitesidir. Laser ışınını üreten ünitedir. Bilgisayardan gönderilen verilere göre görüntünün oluşturulup drum üzerine aktarıldığı bölümdür.

  LASER/SCANNER ÜNİTESİNİN GÖRÜNTÜYÜ OLUŞTURMASI.

  Laser /scanner ünitesini oluşturan elemanlar;

  · Laser ünitesi.

  · Laser drive board.

  · Scanner motoru.

  · Scanner aynası.

  · Fokuslama lensleri.

  · Silindir lens.

  · Saptırma aynaları.

  · Laser kontrol devresi

  -Laser kesinlik kontolü,

  -Yatay sync kontrolü,

  -laser diode emisyon kontrolü

  Yazıcının I/O kontrol ünitesine bilgisayardan çıktı alma isteği bildirildiğinde; I/O kontrol ünitesi bu isteği DC kontrol ünitesine iletir. Daha sonra DC kontrol ünitesi yazıcı uygun durumda ise –(baskı işlemi yapmıyor ise) sinyal gönderme işlemine geçer. Eğer yazıcı başka bir dökümanın basımıyla ilgili çalışma yapıyorsa bekletme durumuna alır. Yazıcı ilgili dökümanı basmaya hazır durumda ise, DC kontrol ünitesi laser drıver board’a gerekli sinyalleri yollar. Laser driver board laser drive sinyalinin oluşturulmasına sebep olur. Laser ışının oluşmasının ardından scanner ünitesinde oluşan ışın uygun şekilde dağıtılır. Scanner aynaları laser scanner ünitesinin en kritik ve hassas bölümüdür. Scanner aynası, scanner motoru ile birliktedir. Scanner motoru belirli bir hızla dönmektedir. Scanner aynası, scanner motoru üzerindedir ve köşeli bir şekli vardır. Lazer ışını bu köşegen aynaya çarparak yansıtılır. Görüntü oluşturma işlemi bu ünite tarafından yapılır.

  FUSER ÜNİTESİ:

  Photosensitive drum üzerinden kağıda aktarılan toner parçacıklarının kağıt üzerinde kalıcı bir şekilde kalmasını sağlayan ünitedir. Sabitleme ünitesi genellikle iki silindir ve bunları 200 C ısıtan bir ampulden oluşur. Mürekkep tozu bu sıcaklıkta eriyip kağıda kalıcı bir şekilde yapışır. Basılmış kağıt ileriye taşınır ve çıktı bölümünün içine düşer. Fuser ünitesi aşağıdaki elemanlardan oluşur;

  - Yukarı (upper) fuser merdanesi: Kağıda basınç yapan merdane.

  - Aşağı (lower) fuser merdanesi: Kağıda ısıyı aktararak toner partiküllerinin kalıcı bir şekilde kağıda yapışmasını sağlar.

  - Thermistör : Sıcaklık kontrolü yapar. Hedef sıcaklığa ulaşılmasını sağlar.

  - Fuser lamb: Isıyı meydana getiren ünite.

  POWER SUPPLY ÜNİTESİ:

  Laser printer’ın beslemesini sağlayan ünitedir.

  I/O BOARD:

  Bilgisayardan gelen verileri DC kontrol ünitesine aktarır.

  MOTOR ÜNİTELERİ:

  Çeşitli motor üniteleri bulunur. Bunlar;

  1. Pickup Motor:

  Kağıt alma bloğu içinde, genelde iki fazlı step motorlardan oluşur ve kaset pickup board tarafından kontrol edilir.

  2. Ana Motor:

  Mekanik board üzerindeki CPU tarafından kontrol edilir. DC motordur. Aşağıdaki rollerların işlevlerini yerine getirmesini sağlar;

  - Fuser ünitesindeki upper ve lower merdaneler.

  - Kağıt çıkarma üniteleri çarkları.

  - Toner üzerindeki (drum-drum temizleme-deşarj) merdaneler.

  3. Toner motoru:

  4. Drum motoru:

  5. Drum temizleme motoru:

  6. Scanner motoru:

  KONTROL ÜNİTESİ:

  Bu ünite laser yazıcıyı kontrol eder. I/O board’tan print sinyali geldiği zaman mekanik kontrol ünitesine bu sinyali yollar, çeşitli yükleme kontrollarını gerçekleştirir. Aşağıdaki kontrolleri sağlar.

  - Laser scanner kontrolü,

  - Görüntü stabilizasyon kontrolü,

  - Fuser ısı derecesi kontrolü,

  - Güç kesim ölçümü,

  - Çeşitli fonksiyonlar kontrolu,
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Yazıcı çeşidi olarak o kadar farklı özellikte olan yazıcılar var ki insan hangisini alacağına bir türlü kara veremiyor. Yazıcı türleri olarak nokta vuruşlu yazıcılar, mürekkep püskürtmeli yazıcılar ve lazer yazıcılar bulunmaktadır. Son yıllarda en çok lazer yazıcılar tercih edilmektedir. Nokta vuruşlu yazıcılar en ucuz yazıcı türüdür ucuz olması nedeni ile tercih edilmektedir.
+ Yorum Gönder


yazıcı çeşitleri nelerdir kısaca