+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda gider pusulası neden düzenlenir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Güneş Hoca
  Devamlı Üye

  gider pusulası neden düzenlenir
  gider pusulası neden düzenlenir 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  gider pusulası neden düzenlenir
  GİDER PUSULASI VE DÜZENLENMESİ

  Tanımı: Ticari işletmelerde giderlerin belgelendirilmesi esastır. Belgesi olmayan işlemler defterlere kayıt edilemez. Gider pusulası belge düzenleme sorumluluğu olmayan kişilerden yapılan alış işlemlerinin tacir tarafından belgelendirilmesini sağlayan ticari belgedir.

  Düzeni: Gider pusulasını mal veya hizmet alım satımında satıcının vergi mükellefiyeti olmaması dolayısıyla malı alan işletme düzenler. Gider pusulası en az 2 nüsha düzenlenmesi gerekir. Gider pusulasını mal veya hizmeti alan işletme düzenler ve aslını mal veya hizmeti satan vergi mükellefiyeti olmayan satıcıya verir, ikinci nüsha işletmede kalır.


  Gider pusulası, işin mahiyeti, emtianın cins ve nevi ile miktar ve bedelini ve iş ücretini ve işi yaptıran veya emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla ve soyadlarını (tüzel kişilerde unvanlarını) ve adreslerini ve tarihi ihtiva eder. gider pusulası iki nüsha olarak düzenlenir ve bir nüshası işi yapana veya malı satana verilir.

  Gider pusulası seri ve sıra numaraları ile teselsül ettirilir.
+ Yorum Gönder