+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Avukatlık mesleği hakkında genel bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Avukatlık mesleği hakkında genel bilgiler
  Avukatlık mesleği hakkında genel bilgiler verebilir misiniz. Avukatlar nasıl işler ile ilgilenirler ne gibi görevleri vardır bana avukatlık mesleği ile ilgili acil bilgi gerekmektedir bana bu konuda bilgi verebilirseniz çok mutlu olurum. 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Avukatlık mesleği hakkında genel bilgiler

  Avukatlık Mesleğinin Özellikleri Nelerdir?


  Bireylerin birbirleriyle ve devletle ilişkilerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklarda hukuki bilgisine başvurulan ve bireyleri ilgili yerlerde özellikle mahkemelerde temsil eden ve haklarını savunan kişidir.


  GÖREVLER


  - Bir kimsenin avukatlığını kabul etmeden önce davasını aldığı kişiyi (müvekkilini) dinler yararlı olabileceğine inanırsa davayı kabul eder
  - Dava konusu ile ilgili yasaları yüksek mahkemelerin kararlarını inceler
  - Dava ile ilgili geniş araştırma ve inceleme yapar
  - Mahkemelerde çeşitli davalar açar veya müvekkili aleyhine açılan davaya katılır
  - Dava ile ilgili tanıkları mahkeme heyetine dinletir ve sorular sorar
  - Kararın müvekkili lehine sonuçlanmasını sağlamak için savunma metnini hazırlar ve savunma amacıyla konuşma yapar
  - İcra takipleri yapar
  - Yeni çıkan yayın ve kanunları takip eder ve yorumlar.


  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER


  Kırtasiye malzemeleri (dosya kağıt kalem vb.) daktilo bilgisayar avukatlık cübbesi mevzuat (Anayasa uluslararası sözleşmeler yasa tüzük yönetmelik yargı kararları vb.).


  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER


  Avukat olmak isteyenlerin;
  - Normalin üstünde akademik ve sözel yeteneğe
  - Olaylar ve ilkeler arasında ilişki kurabilme gücüne
  - Olayları derinliğine araştırma merakına
  - Başkalarını anlayabilme ve etkileyebilme yeteneğine
  - Akıcı konuşma becerisine
  - Sorumluluk duygusuna sahip
  kimseler olmaları gerekir.


  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI


  Avukatlar büro ve adliye gibi kapalı ortamlarda gerektiğinde keşif çalışmaları için açık alanlarda çalışırlar. Çalışmaları sırasında müvekkilleriyle yargıç (hakim) ve savcılarla adli personelle emniyet görevlileriyle iletişim halindedir.


  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI


  Bu meslekte iş alanı oldukça geniştir. Kişi kamu kurumlarında özel şirketlerde çalışabileceği gibi kendi işyerini açıp bağımsız da çalışabilir.


  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER


  Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı hukuk fakültelerinde verilmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
  Bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli "Eşit Ağırlık (EA)" puanı almak gerekmektedir.


  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ


  - Temel eğitimin süresi 4 yıldır. Ön eğitim tamamlandıktan sonra 1 yıllık staj dönemi vardır. Eğitim süresince; Medeni Hukuk Anayasa Hukuku İktisat Borçlar Hukuku İdare Hukuku Devletler Umumi Hukuku Ceza Hukuku Mali Hukuk Türk Hukuk Tarihi Sosyoloji Ticaret Hukuku Hukuk Metodolojisi Umumi Hukuk Tarihi Avrupa Hukuku Çevre Korunması Hukuku İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku İcra-İflas Hukuku Adli Tıp Devletler Özel Hukuku Askeri Ceza Hukuku gibi dersler alırlar.
  - Staj süresince stajyer avukatlara yönelik çeşitli seminer ve ödevler verilmektedir. Staj sonunda Baro Yönetim Kurulunca sözlü sınav yapılır başarılı olanlara "Avukatlık" belgesi verilir.


  MESLEKTE İLERLEME


  Hukuk fakültelerinde master ve doktora tezlerini vererek hukuk alanında bir branşta öğretim üyesi olarak çalışabilirler. Avukatlar gerekli eğitimi aldıktan veya stajları yaptıktan sonra hukuk müşaviri savcı hakim noter olabilirler. Ayrıca yürüttükleri davalarda branşlaşma söz konusu olabilir.
  BENZER MESLEKLER: Hakimlik savcılık noterlik.


  BURS KREDİ VE ÜCRET DURUMU


  - Mesleki eğitim süresince koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan öğrenim kredisi çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilirler.
  - Kendi adına çalışan avukatların kazançlarını tahmin etmek oldukça zordur. Meslekte uzmanlaşmalarıyla orantılı olarak kazançları değişmektedir. Değişik kurum ve işletmelerde çalışan avukatlar ise çalıştıkları kurumun ücret politikasına göre gelir elde ederler.
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Avukatlık mesleği yapan kişiler hukuk fakültelerinde dört yıl eğitim aldıktan sonra avukat olmaktadırlar. Avukatlar hem danışmanlık hizmetleri hemde dava işleri ile ilgilenirler. İnsanların haklarını savunmada yetersiz kaldıkları yerlerde belli bir ücret karşılığında davanın takibini yaparlar.
+ Yorum Gönder