+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda görsel sanatlar zümre Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  görsel sanatlar zümre
  görsel sanatlar zümre 2. Şemsihan
  Devamlı Üye

  Görsel sanatlar zümre hakkında bilgi


  …………… İLKÖĞRETİM OKULU

  2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI


  GÖRSEL SANATLAR DERSİ I.DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

  Toplantı Tarihi : 09.09.2012


  Toplantı Yeri : Müdür Odası


  Toplantı Saati : 11.00


  Toplantıya Katılanlar : forumacil, forumalev


  GÜNDEM MADDELERİ  1. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerinin incelenmesi.

  2. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının bünyesinde 12.11.2007 tarihinde Görsel sanatlar dersinin uygulanışına yönelik değişikliklerin incelenmesi.

  3. 2504 sayılı tebliğler dergisinde yer alan Atatürkçülük ile ilgili konuların yıllık plana aktarılması ve incelenmesi. 2.dönem konularının belirlenmesi.

  4. Milli Eğitim Bakanlığı Eylül 2005 tarih ve 2576 sayılı tebliğler dergisinde yayınlanan Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’nin incelenmesi. 1. döneme uygun olan belirli gün ve haftaların belirlenmesi.

  5. Derslerin işlenişi konusunda izlenecek yöntem ve teknikler,yapılabilecek değişiklikler.

  6. Yıllık ve günlük planların 1.döneme göre değerlendirilmesi.

  7. Ders araç-gereçlerinin tespiti.

  8. Kaynak tespitinin yapılması.

  9. Ölçme ve değerlendirme esaslarının görüşülmesi.

  10. Proje konularının tespiti ve değerlendirilmesindeki esaslar.

  11. Diğer öğretmenlerle işbirliği esaslarının görüşülmesi..

  12. Öğrenim güçlüğü çeken öğrencilerin bu problemlerinin ortadan kaldırılması için alınması gereken önlemler.

  13. İlköğretimdeki öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre ortaöğretime hazırlanması. Yeni sınav sistemine göre ortaöğretim geçiş sınavının görsel sanatlar dersine etkisi.

  14. Bölgenin eğitim durumlarına göre bölge özellikleri dikkate alınarak öğrencilerin başarılı olması konusunda alınması gereken önlemler.

  15. Yenilenen programa göre önceki senelerde yaşanan sıkıntılar ve yılık ve günlük planlarının hazırlanmasında gidilecek yöntemler.

  16. Dönem içerisinde yarışmalara katılım.

  17. Dilek ve temenniler.
+ Yorum Gönder