+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Temizlik imanın yarısıdır hadisini açıklayınız Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Temizlik imanın yarısıdır hadisini açıklayınız
  Temizlik imanın yarısıdır hadisini açıklayınız? Temizlik ile iman arasında nasıl bir bağlantı vardır bana temizlik ve iman arasındaki bağlantı konusunda bilgi gerekmektedir. Bana bilgi verebilirseniz çok memnun olurum. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Temizlik imanın yarısıdır hadisini açıklayınız

  Temizlik imanın yarısıdır hadisini açıklayınız

  Bu hadisi daha önce 26 numarada tam metin halinde görmüştük. 7'ncı hadis olarak bir kere daha okuyacağız. İmâm Nevevî hadisi buraya konuyla alâkası nisbetinde ihtisar ederek almıştır. Bilindiği gibi, dinin temeli ve bütün ibadet ve tâatlerin aslı imana dayanır. İman kalbî bir amel olup, diğer ibadet ve ameller imanın bir parçası değildir. O halde temizlik nasıl imanın yarısı olarak kabul edilebilir? Çünkü temizlik insanın cismiyle ilgili bir ameldir. Ulemâ bunu çeşitli şekillerde açıklamaya çalışmıştır.

  Bazılarına göre, temizliğin ecri ve sevabı katlanarak devam eder ve sonunda imanın yarısı kadar sevap kazandırır. Bazı âlimlere göre, iman nasıl önceki günahları yok ederse, abdest de öylece yok eder; çünkü imansız abdest sahih olmaz. Dolayısıyla inanan insan bir de ibadet edip iyi işler yaparsa dinini eksiksiz uygulamış olur. Böylece hem imanı hem ameli tam bir insan olur. Temizlik, ameli yani inanmanın gereği olan eylemi ifade eder. Bazıları da buradaki imandan maksadın namaz olduğunu söyleyerek, namazın sahih olması için de temizliğin şart olduğunu, binaenaleyh bu hadisin temizliğin önemini vurguladığını söylemişlerdir. Bu durumda abdestin mutlaka namazın yarısı olması da şart değildir. Bir başka yorum tarzı da şöyledir: İmanın iki şartı vardır; biri şirk başta olmak üzere nefsi her türlü küfürden ve kötülükten arındırmak, diğeri de vücudun uzuvlarını maddî ve manevî kirlerden temizlemek. Şirkten ve küfrün her çeşidinden kalbi arındırıp iman ettikten sonra, Allah'a ibadet için vücudu temizlemek şart olduğundan dolayı böyle denilmiştir. Çünkü temizlik, bütün ibadet ve tâatlerin yapılabilmesinin ve Allah katında makbul olmasının temel şartı olup, diğer şartların hiçbiri ona denk değildir.

  Netice itibariyle bu hadis, bazılarının iddia ettiği gibi amelin imanın bir cüz'ü olduğunu veya abdestin sevabının imanın sevabının yarısı olduğunu göstermez.

  Hadisten Öğrendiklerimiz

  1. Temizlikle iman arasında yakın bir bağ vardır. Çünkü iman etmeyenin abdestinin veya guslünün hiçbir kıymeti yoktur.
  2. İman kalp ve gönül temizliğinin, hadesten ve necâsetten temizlenmek de cisim ve vücut temizliğinin temelidir.
  3. Temizlik, başta namaz olmak üzere abdestli bulunmayı gerektiren ibadetlerimizin sıhhatinin şartıdır.
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  İbadet etmek için öncelikle temizlik yapmak gerekir. İbadet etmek isteyen insanlar ya gusül abdesti yada normal abdest almaları gerekir. Vücut temizliği kadar ibadet edilen yerin ve kullanılan malzemelerin temizliği de önemlidir. Bir diğer önemli nokta ise insanın kalp temizliğidir. İman etmek için kalben de temiz olmamız gerekir.
+ Yorum Gönder