+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Dünyada nüfusun neden dengeli bir şekilde dağılmadığını açıklayınız Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Dünyada nüfusun neden dengeli bir şekilde dağılmadığını açıklayınız
  Dünyada nüfusun neden dengeli bir şekilde dağılmadığını açıklayınız 2. Asel
  Bayan Üye

  Dünyada nüfusun neden dengeli bir şekilde dağılmadığını açıklayınız

  Dünyada nüfusun neden dengeli bir şekilde dağılmıyor

  Sebebi coğrafi şekiller, ekonomik koşullardır.
 3. Ziyaretçi
  ülkelerneden gelişmiş gelişmekte olan gerikalmış olarak sınıflandırınız
 4. Ziyaretçi
  ülkeler neden dengeli gelişmiş gelişmekte olan ve geri kalmış olarak sınıflandırılmaktadır?

 5. IŞILAY
  Devamlı Üye
  Ülkenin gelişmişlik düzeyi neyle ölçülür

  Ülkelerin kalkınmışlığı çoğu zaman ekonomik büyüklüğü veya sermaye yatırımları ile ölçülmektedir. Ülkemiz egemenleri bu gün dünyanın on altıncı büyük ekonomisi olmakla övünmektedirler.
  Bu ne derece doğrudur? Eğer yüzde 99’un ürettiğine yüzde birlik bir kesim el koyuyorsa ve ülkenin yüzde 20 si açlık sınırındayken yüzde birlik nüfus milyarlarca dolar sermayeye sahipse bu kalkınmışlık oranını ne derece gösterecektir. Burada kalınmışlıktan bahsedilecekse eğer bu yüzde birin kalınmışlığı olacaktır.

  Bazen kalkınmışlık oranı sanayi üretimi ile tanımlanmaktadır. Kişi başına düşen çelik üretimi ya da kişi başına düşen elektrik üretimi kalkınmışlık göstergesi olarak ele alınmaktadır.
  Türkiye’nin enerji görünümü adlı raporda 2008 yılı kişi başına yıllık elektrik enerjisi tüketimi şöyle verilmektedir: gelişmiş ülkeler ortalaması 8 900 kwh, Türkiye 2.791 kwh, ABD 12.322 kwh. Yani gelişmiş ülke ortalamalarının çok gerisinde…

  Basın özgürlüğü açısından ele aldığımızda Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütünün 2011 yılı için yıllık raporuna göre basın özgürlüğünün en iyi olduğu ülkeler sıralamasına göre Finlandiya ve Norveç ilk sıraları alırken Türkiye 148. sırada yer almaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde geçen yıl en fazla mahkûm edilen ülkeler sıralamasında ilk sırada Türkiye yer aldı.

  En sağlıklı 100 ülkeler sıralamasında ise Japonya birinci olurken Türkiye 42. sırada yer aldı.
  Birçok bakımdan kalkınmışlık düzeyi ölçülebilmektedir. Ancak ister insani ve demokratik haklar sıralamasında olsun isterse ekonomik bakımdan olsun Türkiye gelişmiş ülkeler arasında yer almamaktadır. Bu elbette vatandaşlar olarak ülkemizin dünya sıralamasında aldığı yer açısından bizim arzuladığımız bir tablo değildir.

  Ülkenin ekonomik kalkınma düzeyi çok iyi olsa hatta ABD gibi ilk sırada olsa bile vatandaşlardan bir tanesi bile aç yatarken o ülkenin yöneticileri rahat uyuyorsa o gelişme düzeyi neye yarar. Vatandaşlar yarınından emin değilse; her gün işten atılacağı korkusu içindeyse, söyleyeceği sözleri tutuklanacağı korkusuyla söyleyemiyorsa, gazeteci yazacağı yazıyı içeri atılacağı korkusuyla yazamıyorsa, ülkede yaşayan vatandaşların bir bölümü ana dilinde eğitim istediği için yargılanıyor ve mahkemelerde anadilinde ifade veremiyorsa böyle bir ülke ekonomik olarak kalkınmışlık düzeyi ilk sırada olsa ne olur.

  Üretilen tüm değerler ülke vatandaşlarına ekonomik ve sosyal refah olarak dönmüyorsa milyonlarca emekçinin yarattığı değerler bir avuç sermaye sahibinde toplanıyorsa böyle bir ülkede kalkınmışlık huzur değil ister istemez huzursuzluk getirecektir.

  Gelişmişlik düzeyi göstergelerinden biride ülke vatandaşlarının örgütlülük düzeyidir.
  Ya da örgütlenme özgürlüğünün düzeyidir. Vatandaşlar sendikaya üye olduğu için ya da hak eylemlerine katıldığı için işten atılıyorsa, yargılanıyorsa gelişmişlikten bahsedilebilir mi?
  1970’lerde ülkenin nüfusu 40 milyon civarındayken sendikalı işçi sayısı 2,5 milyondu bu gün ülke nüfusu 75 milyona çıkmış olduğu halde sendikalı işçi sayısı 600 binlere düşmüşse burada emekçiler açısından bir gelişmişlik söz konusu olabilir mi?

  Öldürülen ya da tecavüze uğrayan kadın sayısı bu gün geçen yıllara oranla görülmemiş sayıda artmışsa; gerek mecliste gerekse kamu alanında yer alan kadın sayısı azalmışsa nasıl bir gelişmişlikten bahsedebiliriz.

  Rant sağlamak amacıyla çevreyi katleden termik santraller, HES vb projeler halka rağmen yapılması gelişmişlik mi oluyor?

  Elbette ülkemizin gelişmemiş, antidemokratik ve insan haklarını ihlal eden bir ülke olması bizleri memnun etmiyor. Yani ülkenin bu duruma gelmesinden bizler gurur duymuyoruz. Ama sorumlusu da biz değiliz; bu güne kadar sermayenin çıkarlarına ülke çıkarlarını feda eden hükümetler sorumludur bu durumdan.


  Halit KATKAT

 6. Ziyaretçi
  çünkiiiii nüfus karıışık dağılmıştır

 7. Ziyaretçi
  ülkeler neden gelişmiş gelişmekte olan ve geri kalmış olarak sınıflandırır

 8. Asel
  Bayan Üye
  ülkeler neden gelişmiş gelişmekte olan ve geri kalmış olarak sınıflandırır

  Geri Kalmış Ülkelerin Ortak Özellikleri

  1 Geri kalmış ülkeler; sanayileşememiş, nüfusunun büyük bölümü tarımda çalışan ülkelerdir Yoksul ülkelerdir Ülke nüfusun büyük bölümü köylerde yaşarKentleşme oranı düşüktür Kişi başına yıllık milli gelir, çoğunlukla 2000 doların altındadır
  2 Eğitim hizmetleri,
  3 Sağlık hizmetleri,
  4 Beslenme imkanları,
  5 Barınma hizmetleri yetersizdir
  6 İç göç ve dışarıya göç fazladır
  7 Geri kalmış ülkelerin nüfus piramidi üçgene benzer
  8 Geri kalmış bir ülkede nüfus kırda yoğunlaştığı için doğum oranları fazladır
  9 Sağlık hizmetleri yetersiz olduğundan, bebek ve çocuk ölümleri fazladır
  10 Gene olumsuz sağlık koşulları nedeniyle, ortalama yaşam süresi kısadır Yaşlı nüfus oranı düşüktür
  11 Sağlık hizmetlerinin yanı sıra, eğitim hizmetleri ve beslenme şartları yetersizdir
  12 Çocuk ve genç nüfus, ülke nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturur

  Gelişmekte Olan Ülkelerin Ortak Özellikleri

  1 Tarımda makineleşmenin artması ve kentte sanayileşme ve dolayısıyla iş imkanları köyden kente göçü artırmaktadır
  2 Ülke sanayileşmektedir
  3 Tarımsal nüfus ve dolayısıyla kır nüfusu her geçen gün azalmaktadır
  4 Nüfusun büyük bölümü bir veya daha fazla kentte yoğunlaşmıştır Kentleşme hızlanmıştır
  5 Ülkenin gelişmesine bağlı olarak, kentlerde; hastane, okul, konut imkanı fazlalaşmış sağlık, eğitim, barınma şartlarında, düzelme görülmektedir
  6 Ülke nüfusu, doğal artış ile bir süre daha artar Kentleşme hızlandıkça doğum oranı da zamanla azalır, ayrıca bebek ölümlerinde azalma ve ortalama yaşam süresinde artış söz konusudur Bunlarda ülke nüfusunu artıran diğer nedenlerdir
  7 Gelişmekte olan ülkelerin nüfus piramidi üçgen şeklinden çok çan eğrisine benzemeye başlamıştır
  8 Gelişmekte olan ülkelerde, doğum oranlarında azalma dikkat çeker (Tunus, 2000)
  9 Ortalama yaşam süresi artmıştır Ülkenin nüfus piramidinde artık 60 yaş sonrası, önemli bir orana sahiptir
  10 Orta yaş ve yaşlı nüfus, genç nüfusa göre oransal olarak artmaya başlar (Brezilya, 2000)
  11 Ülke geliştikçe, nüfus piramidi de, gelişmiş ülkelere özgü olan çan eğrisi şekline dönüşür

  Gelişmiş Ülkelerin Ortak Özellikleri

  1 Gelişmiş ülkelerde, nüfusun büyük bölümü sanayi sektöründe ve hizmet sektöründe çalışır
  2 Tarımda çalışan nüfus ortalama olarak % 2 - % 5 oranındadır Tarımsal üretim fazladır
  3 Eğitim, sağlık, altyapı, barınma hizmetleri oldukça gelişmiştir
  4 Kent nüfus oranı % 95 civarındayken, kır nüfusu % 5 civarındadır
  5 Ülke içi nüfus hareketleri, yani iç göç çok düşük oranlardadır
  6 Dış göç alımı, ülke dışına göç verme oranından çok daha fazladır
  7 Gelişmiş ülkelerin nüfus piramidi çan eğrisine benzer
  8 Doğum oranları düşük, bebek ve çocuk ölümü çok azdır Ortalama yaşam süresi fazladır
  9 Doğal nüfus artış hızı düşüktür
  10 Zengin ülkelerdir
  11 Nüfusun yaşlanması söz konusudur
  12 Toplam nüfusunun önemli bir bölümünü orta yaş ve yaşlı nüfus grubu oluşturur
  13 Gelişmiş ülkelerin nüfus piramidinde 80’li, 90’lı yaş grupları önemli bir yer tutar
  14 Gelişmiş bir ülkede piramidin tabanı ile önceki dönemler arasında pek bir değişim yoktur Ülkenin özel şartlarına göre, doğumlarda önemsiz miktarlarda artış yada azalış görülebilir (Belçika, 2000)
  15 Doğum oranları düşük, bebek ve çocuk ölümü çok azdır
  16 Ortalama yaşam süresi fazladır
  17 Nüfusun doğal artış hızı düşüktür
  18 Toplam nüfusunun önemli bir bölümünü orta yaş ve yaşlı nüfus grubu oluşturur
  19 Gelişmiş bir ülkede piramidin yaşlı nüfusu gösteren üst kısımları geniş sayılabilecek bir biçimdedir
  20 Gelişmiş ülkelerin nüfus piramidi çan eğrisine benzer

  KONU İLE İLGİLİ TAVSİYELER:Gelişmiş ülkedeki pozitif özellikler geri kalmış ülkede tam tersidir.Bu noktadan yola çıkarak çalışma yaparsanız kafanız fazla karışmaz.Kendinize iki ülke belirleyin gelişmiş ve geri kalmış olsun sonrada bu iki ülkenin nüfus özellikleri sizce nasıl olur düşünmeye çalışın işi bir oyun noktasına dökebilirsiniz.Örnek İngiltere gelişmiş bir ülke olarak doğum oranları az,nüfus artış hızı düşük gittikçe yaşlanan bir nüfusa sahip,aile planlaması uygulanan,eğitim seviyesi yüksek,yaşam standartları iyi olduğundan insan ömrü uzun ,bağımlı (çocuk) nüfus az üreten aktif nüfus fazla,sağlık hizmetleri iyi olduğu için bebek ölümlerinin az olduğu,göç alan bir ülkedir diye belirlenebilir.
  Şimdi zıt özellikte bir ülke olarak afganistan seçilerek tersi değerlendirmeler yapılabilir.Sorular karşınıza çıktığı zaman hemen bu karşılaştırmadan yola çıkarak gelişmiş ve geri kalmış ülkenizi belirleyip daha doğru ve sağlıklı yorumlar yapabilirsiniz

  Yine dikkat edilmesi gereken hususlardan bazılarıda piramitlerde tabanda daralma varsa bu ülkede doğumlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor yorumu yapılabilirTabanda genişleme nüfus arttırmaya çalışılıyor anlamındadırOrta bölümlerde meydana gelen şişmeler yada çekilmeler o dönem için ya göç alınmış yada verilmiş yada savaş yada doğal afetden dolayı bir nüfus kaybına uğramıştır şeklinde yorumlanabilir


 9. Ziyaretçi
  çünki bazı ülkeler zengin ve gelişmiş bunlar gelişmiş oluyor bazıları orta yani türkiye gibi bazılarıda afrika vb . gibi gelişmemiş.

 10. Ziyaretçi
  ekonomik faaliyetler ve bazı koşullar

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu


dünyada nüfusun neden dengeli bir şekilde dağılmadığını açıklayınız,  dünyada nüfüsun neden dengeli bir şekilde dağılmıyor,  dünyada nüfusun dengeli bir şekilde dağılmadığını açıklayınız,  dünya nüfusunun neden dengeli bir şekilde dağılmadığını açıklayınız,  dünyada nüfus neden dengeli bir şekilde dağılmadığını açıklayınız,  dünyada nüfus neden dengeli bir şekilde dağılmıyor