+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Dünyanın kaç türlü hareketi vardır açıklayınız Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Dünyanın kaç türlü hareketi vardır açıklayınız
  Dünyanın kaç türlü hareketi vardır açıklayınız 2. Asel
  Bayan Üye


  DÜNYA’NIN HAREKETLERİ


  1. Dünya’nın Kendi Ekseni Etrafında Dönmesi (Günlük Hareket)
  Dünya kendi ekseni etrafındaki dönüşünü, batıdan doğuya doğru 24 Saatte tamamlar. Buna 1 Gün denir.
  Dünya’nın Kendi Ekseni Etrafındaki Dönüşünün Sonuçları
  Gece ve gündüz birbirini takip eder.
  Güneş ışınlarının günlük geliş açıları değişir.
  Günlük sıcaklık farkları meydana gelir. Bunun sonucunda;
  – Fiziksel çözülme oluşur.
  – Günlük Basınç farkları oluşur.
  – Meltem rüzgârları oluşur.

  Merkez kaç kuvveti meydana gelir. Bunun sonucunda;
  – Sürekli rüzgârların (Alize, Batı, Kutup) yönlerinde sapmalar meydana gelir.
  – Okyanus akıntıları (Gulf - stream, Labrador, vs.) halkalar oluşturur ve yönlerinde sapmalar olur.
  Yerel Saat farkları meydana gelir.
  Cisimlerin gün içindeki gölge uzunlukları değişir.
  Güneş doğuda erken doğar, batar ve batıda geç doğar, batar.
  Dinamik basınç kuşakları meydana gelir.

  2. Dünya’nın Güneş Etrafında Dönmesi (Yıllık Hareket)
  Dünya, kendi ekseni etrafındaki günlük dönüşünü sürdürürken, bir yandan da Güneş’in çevresinde dolanır. Dünya, Güneş etrafındaki dönüşünü elips şeklindeki bir yörünge üzerinde 365 gün 6 saatte tamamlar. Buna 1 yıl denir.
  Dünya, 939 milyon km lik yörüngesi üzerinde saatte 108 bin km. hızla hareket eder.
  Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığı sabit değildir. Bazen yaklaşırken, bazen uzaklaşır. Bunun nedeni, Dünya yörüngesinin elips şeklinde olmasıdır. Dünya’nın Güneş’e en yakın olduğu 3 Ocak tarihine Perihel (Günberi) denir. Dünya’nın Güneş’ten en uzak olduğu 4 Temmuz tarihine ise Afel (Günöte) denir.

  Dünya’nın Güneş Etrafındaki Dönüşünün Sonuçları
  Mevsimlerin oluşmasına ve değişmesine neden olur.
  Mevsimlik sıcaklık farkları meydana gelir.
  Kara ve denizler arasında sıcaklık farkları oluşur.
  Muson rüzgârları meydana gelir.
  Gece - gündüz uzunlukları değişir.
  Güneş’in ufuk üzerinde doğduğu yer ve saat ile, Güneş’in ufukta battığı yer ve saat değişir.
  Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açıları değişir.
  Cisimlerin gölge boyları değişir.
  Aydınlanma çemberi mevsimlere göre yer değiştirir.
  Güneş ışınları yıl boyunca dönencelere bir kez, dönenceler arasına iki kez dik düşer.

  Dünya’nın Eksen Eğikliği
  Dünya’nın elips şeklindeki yörüngesinden geçen düzleme Ekliptik (yörünge) düzlemi, Ekvator’dan geçen düzleme ise Ekvator düzlemi denir.
  Bu iki düzlem birbiriyle çakışmaz. Çünkü, Dünya’nın ekseni ekliptik düzleme tam dik değildir. Başka bir ifadeyle, Dünya ekseni ile ekliptik düzlemi arasında 66° 33', Ekvator düzlemi ile ekliptik düzlemi arasında 23° 27' lık bir Açı vardır.
  İşte yukarıda, Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketinin sonuçlarında sayılanların asıl nedeni, Dünya’nın ekseninin eğik olmasıdır. Buradan, “Dünya’nın Güneş çevresinde dönüşünün sonuçları, eksen eğikliği ile birlikte ortaya çıkar” sonucunu çıkarabiliriz.
  Dünya ekseninin 23°27' eğik oluşunun sonuçları şunlardır:
  Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısı yıl boyunca değişir.
  Güneş’in doğuş ve batış Saatleri ile yerleri değişir.
  Aydınlanma çemberinin sınırı mevsimlere göre değişir.
  Mevsimlerin oluşumuna neden olur.
  21 Aralık’ta Güney Yarım Küre’nin, 21 Haziran’da ise, Kuzey Yarım Küre’nin Güneş’e daha dönük olmasına neden olur.
  Gece ile gündüz süreleri arasındaki farkın, Ekvator’dan kutuplara gidildikçe artmasına neden olur.
  "Ekvator çizgisi üzerinde yıl boyunca gece ve gündüz süreleri değişmez."
  *Yıl içinde cisimlerin gölge uzunlukları değişir.
  *Dönencelerin ve kutup dairelerinin sınırlarını belirleyerek, matematik iklim kuşaklarının oluşumuna neden olur.

  MEVSİMLER ve ÖZELLİKLERİ
  Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi ve eksen eğikliğine bağlı olarak dört önemli gün ortaya çıkar. Bu Günler aynı zamanda mevsimlerin başlangıcıdır.
  21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine Ekinoks (gece - gündüz eşitliği) tarihleri, 21 Aralık ve 21 Haziran tarihlerine de solstis (gündönümü) tarihleri denir.

  21 HAZİRAN
  a. Kuzey Yarım Küre
  Güneş ışınları Yengeç Dönencesi’ne 90°lik açı ile düşer.
  Yaz mevsiminin başlangıcıdır.
  En uzun gündüz, en kısa gece yaşanır.
  Yengeç Dönencesi’nden kuzeye gidildikçe gündüz süresi uzar, gece süresi kısalır.
  Bu tarihten itibaren gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar. Fakat 23 Eylül tarihine kadar gündüzler gecelerden uzundur.
  Aydınlanma çemberi Kuzey Kutup Dairesi’ne teğet geçer.
  Yengeç Dönencesi’nin kuzeyi, güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dik açı ile alır. Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları küçülmeye başlar.
  Yengeç Dönencesi’nin kuzeyinde en kısa gölge yaşanır. Bu tarihten itibaren gölge boyları uzamaya başlar.

  b. Güney Yarım Küre

  Güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne 43°06' lık açı ile düşer.
  Kış mevsiminin başlangıcıdır.
  En uzun gece, en kısa gündüz yaşanır.
  Oğlak Dönencesi’nden güneye gidildikçe gece süresi uzar, gündüz süresi kısalır.
  Bu tarihten itibaren geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar. Fakat 23 Eylül tarihine kadar geceler gündüzlerden uzundur.
  Aydınlanma çemberi Güney Kutup Dairesi’ne teğet geçer.
  Oğlak Dönencesi’nin güneyi güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dar açı ile alır. Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları büyümeye başlar.
  Oğlak Dönencesi’nin güneyinde en uzun gölge yaşanır. Bu tarihten itibaren gölge boyları kısalmaya başlar.

  23 EYLÜL

  Kuzey ve Güney Yarım Küre
  Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°lik açı ile düşer.
  Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır.
  Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar.
  Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre’de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Güney Yarım Küre’de ise tam tersi olur.
  Bu tarih Kuzey Yarım Küre’de Sonbahar, Güney Yarım Küre’de İlkbahar başlangıcıdır.
  Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür.
  Dünya’da gece ve gündüz birbirine eşit olur.
  Bu tarih Kuzey Kutup Noktası’nda 6 aylık gecenin, Güney Kutup Noktası’nda ise 6 aylık gündüzün başlangıcıdır.

  21 ARALIK
  a. Kuzey Yarım Küre
  Güneş ışınları Yengeç Dönencesi’ne 43°06' lık açı ile gelir.
  Kış mevsiminin başlangıcıdır.
  En uzun gece, en kısa gündüz yaşanır.
  Yengeç Dönencesi’nden kuzeye gidildikçe gece süresi uzar, gündüz süresi kısalır.
  Bu tarihten itibaren geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar. Fakat 21 Mart tarihine kadar, geceler gündüzlerden uzundur.
  Aydınlanma çemberi Kuzey Kutup Dairesi’ne teğet geçer.
  Yengeç Dönencesi’nin kuzeyi güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dar açı ile alır. Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları büyümeye başlar.
  Yengeç Dönencesi’nin kuzeyinde en uzun gölge yaşanır. Bu tarihten itibaren gölge boyları kısalmaya başlar.

  b. Güney Yarım Küre
  Güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne 90° lik açı ile gelir.
  Yaz mevsiminin başlangıcıdır.
  En uzun gündüz, en kısa gece yaşanır.
  Oğlak Dönencesi’nden güneye gidildikçe gündüz süresi uzar, gece süresi kısalır.
  Bu tarihten itibaren gündüzler kısalmaya geceler uzamaya başlar. Ancak 21 Mart tarihine kadar, gündüzler gecelerden uzundur.
  Aydınlanma çemberi Güney Kutup Dairesi’ne teğet geçer.
  Oğlak Dönencesi’nin güneyi güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dik açı ile alır. Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları küçülmeye başlar.
  Oğlak Dönencesi’nin güneyinde en kısa gölge yaşanır. Bu tarihten itibaren gölge boyları uzamaya başlar.

  21 MART

  Kuzey ve Güney Yarım Küre
  Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90° lik açı ile düşer.
  Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır.
  Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar.
  Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre’de ise tam tersi olur.
  Bu tarih Güney Yarım Küre’de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre’de İlkbahar başlangıcıdır.
  Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür.
  Dünya’da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur.
  Bu tarih Güney Kutup Noktası’nda 6 aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası’nda ise 6 aylık gündüzün başlangıcıdır.

 3. Ziyaretçi
  çok güzel hepsini çok beyendim alkış
 4. Zeyneb
  Bayan Üye
  Mevsimlerin Başlangıç Tarihleri

  21 MART ve 23 EYLÜL (Bahar Başlangıçları)

  * Güneş ışınları Ekvator'a dik gelir.

  * Güneş ışınları her iki yarımküreye aynı açılarla gelir.

  * Dünya'daki durgun sularda gel-git genliği artar.

  * 21 Mart tarihinden 23 Eylül tarihine kadar ışınlar Ekvator'un kuzeyindeki noktalara dik geldiğinden Kuzey Yarımküre'de gündüzler, Güney Yarımküre'den daha uzundur. 23 Eylül'den 21 Mart'a kadar ise Güney Yarımküre'deki gündüzler Kuzey Yarımküre'den daha uzundur.

  * 21 Mart Kuzey Kutup Noktası'nda, 23 Eylül ise Güney Kutup Noktası'nda 6 aylık gündüzün başlangıç tarihleridir. Güneş, ekinokslarda tam doğudan doğup tam batıdan batar.

  * Güneş'ten her iki yarımküreye gelen enerji miktarı eşit olmasına rağmen, sıcaklık birikiminin farklı olması nedeniyle, sıcaklıklar eşit değildir.

  * Güneş ışınları kutup noktalarına teğet geçtiğinden, aydınlanma dairesi kuup noktaları üzerinde oluşmuştur. Kutuplarda alacakaranlık yaşanır.

  * Tüm Dünya'da gece ve gündüz süreleri eşittir (Ekinoks).Aynı meridyen üzerindeki tüm noktalarda Güneş aynı anda doğup, aynı anda batar.

  * Her iki yarımkürede bahar mevsimlerinin başlangıcıdır. 21 Mart Kuzey Yarımküre'nin ilkbaharı, Güney Yarımküre'nin sonbaharıdır. 23 Eylül Güney Yarımküre'nin ilkbaharı, Kuzey Yarımküre'nin sonbaharıdır.Bu iki tarihte gerçekleşen farklı olayları da şöyle sıralamak mümkündür:21 Mart- Kuzey Yarımküre'de ilkbahar, Güney Yarımküre'de sonbahar başlangıcıdır.

  - Güney Yarımküre yaz, Kuzey Yarımküre kış mevsiminden çıktığı için (sıcaklık birikimi nedeniyle) Güney Yarımküre daha sıcaktır.

  - 21 Mart'tan sonra ışınlar Ekvator'un kuzeyine daha dik geleceği için Kuzey Yarımküre'de gündüzler daha uzun olur.

  Kuzey Kutup Noktası'nda 6 ay süreli gündüzün, Güney Kutup Noktası'nda ise 6 ay süreli gecenin başlangıcıdır.23 Eylül23 Eylül'de, 21 Mart'taki olaylar Kuzey ve Güney Yarımküreler arasında yer değiştirir.

  21 HAZİRAN KONUMU ve ÖZELLİKLERİ

  21 Haziran'da güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik gelir. Bunun sonucunda aşağıdaki olaylar gerçekleşir:

  Güneş ışınları Kuzey Yarımküre'ye en dik, Güney Yarımküre'ye en eğik açılarla gelir.

  * Kuzey Yarımküre'de yaz mevsimi, Güney Yarımküre'de kış mevsimi başlangıcıdır.

  * Dünya'nın en sıcak yerleri, üzerinden Yengeç Dönencesi'nin geçtiği karaların iç kısımlarıdır.

  * Kuzey Yarımküre'de en uzun gündüz, Güney Yarımküre'de ise en kısa gündüz yaşanır.

  * Bu tarihten sonra Kuzey Yarımküre'de gündüzler kısalmaya (yaz gündönümü), Güney Yarımküre'de ise uzamaya (kış gündönümü) başlar.

  * Aydınlanma çizgisinin sınırları kutup dairelerinden geçer. Kuzey Kutup Dairesi'nde 24 saat süreyle gündüz, Güney Kutup Dairesi'nde 24 saat süreyle gece yaşanır.

  * Kuzey Kutup Kuşağı aydınlık, Güney Kutup Kuşağı karanlık daire içindedir.

  * Gündüz süresi kuzeye gidildikçe uzar. Bu nedenle, ülkemizde en uzun gündüz Sinop'ta, en kısa gündüz Hatay'da yaşanır.

  * Güneş ışınlarının atmosferde katettiği yolun en kısa olduğu yer Yengeç Dönencesi'dir.

  * Öğlen saat 12.00'de Yengeç Dönencesi'nde yataya dik duran cisimlerin gölgesi oluşmaz.

  21 Haziran'da görülen olayların tam tersi 21 Aralık'ta oluşur. Bu nedenle 21 Aralık konumunda görülen olayları öğrenmek için ayrıca çalışma yapmak yerine, 21 Haziran'da görülen olayların tam tersini düşünmek yeterlidir.

  21 ARALIK KONUMU ve ÖZELLİKLERİ
  21 Aralık'ta güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Bunun sonucunda aşağıdaki olaylar gerçekleşir:

  * Güneş ışınları Güney Yarımküre'ye gelebileceği en dik, Kuzey Yarımküre'ye en eğik açılarla gelir.

  * Güney Yarımküre'de yaz, Kuzey Yarımküre'de kış mevsiminin başlangıcıdır.

  * Üzerinden Oğlak Dönencesi'nin geçtiği karaların iç kısımları, Dünya'nın en sıcak yerleridir.

  * Güney Yarımküre'de en uzun gündüz, Kuzey Yarımküre'de ise en uzun gece yaşanır.

  * Bu tarihten sonra Kuzey Yarımküre'de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre'de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar.

  * Güneş ışınlarının atmosferde katettiği yolun en kısa olduğu yer Oğlak Dönencesi'dir.

  * Öğlen saat 12.00'de Oğlak Dönencesi'nde yataya dik duran cisimlerin gölgesi oluşmaz.

  * Aydınlanma çizgisinin sınırları Kutup dairelerinden geçer. Güney Kutup Kuşağı aydınlanma çemberi içinde iken, Kuzey Kutup Kuşağı karanlık çember içindedir.

  * Kuzey Kutup Dairesi'nde sadece bu gün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup Dairesi'nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşanır.

  * Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gündüz Hatay'da yaşanır.


+ Yorum Gönder


dünyanın kaç türlü hareketi vardır kısaca,  dünyanın kaç türlü hareketi vardır,  dünyanın kaç türlü hareketi vardır bunlar sonucunda neler oluşur,  dünyanın kaç türlü hareketi vardır kısa yazı,  dünyanın kaç hareketi vardır,  dünyanın kaç çeşit hareketi vardır