+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Şekip mosturoğlu'nun basın açıklaması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Şekip mosturoğlu'nun basın açıklaması
  Şekip mosturoğlu'nun basın açıklaması 2. Şemsihan
  Devamlı Üye

  Şekip mosturoğlu'nun basın açıklaması


  Şekip mosturoğlu'nun basın açıklaması hakkında  Dün ve bugün yazılı ve görsel basında, müvekkilimize ait resim, görüntü gibi öğelere de yer verilerek, kamuoyunda Şike Davası olarak bilinen ve İstanbul 16.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmekte olup yakın zamanda karara bağlanan dava dosyası ile ilgili olarak bazı sanıklar hakkında "mahkumiyet kararının kesinleştiği" şeklinde "maalesef yanlış bilgi ve algıya dayanan yanıltıcı haberlere" yer verilmiştir.


  Bilindiği üzere mahkemece, sanıklar hakkında bazı isnatlarla ilgili beraat, bazı isnatlarla ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılması, bazı isnatlarla ilgili olarak ise mahkumiyet kararı verilmiş, bu mahkumiyet kararı tarafımızca temyiz edilmiş olup ’Yargıtay tarafından bir karara varılmadıkça bu kararın kesinleşmesi gibi bir durum’ söz konusu değildir.

  Yargıtay incelemesi ise henüz başlamamıştır

  Verilen hükmün, sanık hakkında hiçbir hukuki sonuç doğurmaması anlamına gelen: ’Hükmün açıklanmasının geri bırakılması’ kararına ilişkin olarak ise ’Bu karar henüz bir hüküm niteliğinde olmadığından ve dolayısıyla temyize tabi bulunmadığından tarafımızca ilgili yasada öngörüldüğü şekilde kararın veriliş usulüne ilişkin olarak itiraz yoluna başvurulmuş; yapılan bu itiraz incelemesi ise tamamen yargılama usulüne ilişkin sebeplerle reddedilmiş olup, bu karar ile hükmün açıklanması beş yıl süre ile geriye bırakılmıştır.’

  Bu sürenin bitiminde ise olağan olarak, "davanın düşmesine" karar verilecektir.

  Dolayısıyla bu karar, bir mahkûmiyet kararı olmadığından; itirazın reddedilmesi ile birlikte kesinleşmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

  Belirttiğimiz üzere müvekkilimiz hakkında verilen mahkûmiyet hükmüne ilişkin temyiz incelemesi ise henüz başlamamıştır ve bu inceleme tamamlanmadıkça hükmün kesinleşmesi gibi bir durum da söz konusu olmayacaktır.

  Bu nedenle müvekkilimize ait görsel öğelere yer verilerek; mahkûmiyet hükmünün kesinleştiğine dair yapılan haberler, gerçeği yansıtmamaktadır.

  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  Av.Mehmet Şekip Mosturoğlu vekili Av.Naim Karakaya
+ Yorum Gönder