+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Johann Heinrich Lambert Hayatı Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Johann Heinrich Lambert Hayatı Hakkında Bilgi
  Johann Heinrich Lambert Hayatı Hakkında Bilgi verebilir misiniz. bunun dışında bana Johann Heinrich Lambertin tam olarak ne işle meşgul olduğunu ve ayrıca bana Johann Heinrich Lambertin tam olarak nerede ve ne zaman doğduğu hakkında bilgiverebilir misiniz. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Johann Heinrich Lambert Hayatı Hakkında Bilgi


  Johann Heinrich Lambert


  Hayatı

  Mülhausen'de doğmuştur. (Şimdiki Mulhouse, Alsace, Fransa) Fakir olan babası kendisine destek veremediği için eğitimini çalışarak finanse etmiştir. Hayatının son on yılını Prusya Kralı'nın himayesinde, Berlin'de geçirmiştir.

  Çalışmaları

  Lambert pek çok farklı konuda çalışmalar sahibi bir bilim adamıydı.

  Trigonometriye hiperbolik fonksiyonları sokan ilk kişi Lambert'dir. Pi'nin irrasyonel bir sayı olduğunu kanıtlamıştır. Konikler hakkında çalışmalar yapmış bu sayede kuyrukluyıldızların yörüngelerini daha kolay hesaplama yöntemleri geliştirmiştir. İlk pratik higrometre ve fotometre Lambert tarafından yapılmıştır. 1760'da ışık yansımaları hakkında Latince bir kitap yayınlamıştır. 1761'de Güneş ve etrafındaki gök cisimlerinin, Samanyolu'nda beraber hareket eden bir grup (Güneş sistemi oluşturdukları hipotezini ortaya atmıştır. Lambert aynı zamanda konusunda klasikleşen bir kitap yazmış ve geometrik perspektifoptik konusuna katkıda bulunmuştur.

  New Organon kitabında Lembert sübjektif ve objektif görünümler üzerine çalışmalar yapmıştır. Lambert-Beer Kanunu ışığın nasıl soğurulduğunu açıklamaktadır. Yazdığı ¨Evrenin Yapısı Üzerine Kozmolojik Mektuplar¨isimli kitapta, görüntülerin insan zihninde oluşma şekilleri üzerine çalışmıştır.

  Lambert, Kant'ın ¨Evrensel Doğa Tarihi ve Gökler Kuramı¨ kitabondan etkilenmiş ve Kant'ın Nebular Hipotez'ine kendi fikirlerini de ekleyerek Güneş Sistemi'nin oluşumu hakkında kendi fikirlerini yazmıştır.

  Lambert, hiperbolik üçgenlerin açıları ve alanları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Lambert, bu üçgenlerin açıları toplamının 180 dereceye tekabül edemeyeceğini göstermiştir. 180 dereceden olan eksikliğin alanla orantılı olduğunu bulmuştur. Bulduğu bu kuralın formulü : CΔ = π — (α + β + γ). C sabitiyle çarpılan bir hiperbolik üçgenin alanı, 180 (Radyan) eksi açıların toplamına eşittir. Üçgenin alanı değiştikçe açılar da değişitr. Bu kurala göre açıları eşit olmayan iki hiperbolik üçgenin alanı eşit olamaz. Öklid geometrisinde üçgenin alanının kenar uzunluklarına göre gösterilmesinin aksine, Lambert hiperbolik üçgenleri açılarına göre gösterilirler.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Johann Heinrich Lambert bilindiği gibi başarılı yetenekli ve ayrıca fizik alanına pek çok katkısı olan bir fizikçidir. bunun dışında Johann Heinrich Lambert bilindiği gibi aslen alman olan biridir. ayrıca gökbilimi ve matematik alanları ile de çalışmaları olmuştur.
+ Yorum Gönder