+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Philipp Eduard Anton von Lenard Hayatı Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Philipp Eduard Anton von Lenard Hayatı Hakkında Bilgi
  Philipp Eduard Anton von Lenard Hayatı Hakkında Bilgi 2. Asel
  Bayan Üye

  Philipp Eduard Anton von Lenard Hayatı Hakkında Bilgi

  Philipp Eduard Anton von Lenard Kimdir Hakkında Bilgi

  Philipp Eduard Anton von Lenard 7 Haziran 1862’de Pozsony1 (Pressburg),
  Macaristan’da dogdu. Ailesi aslen Tirol’den geliyordu. Babası Philipp Lenard von Lenardis,
  basarılı bir sarap üreticisiydi. Annesi, Antonie Baumann, Lenard çocukken öldü ve daha
  sonra babası ile evlenen teyzesi tarafından yetistirildi. Lenard, milliyetçi bir atmosfer içinde
  tek çocuk olarak büyüdü ve hayatının büyük kısmını Almanya’da geçirdi. 1871-1874 yılları
  arasında Pressburg Katedral Okulu’nda, 1874-1880 yılları arasında ise Pressburg
  Ortaokulu’nda ögrenim gördü. Erken yasta matematige ve fizige ilgiliydi, deneylerini ve bu
  konular üstündeki çalısmalarını, kolej kitaplarını rehber alarak gerçeklestirdi.


  Babası onun aile meslegi olan sarap isine girmesini planladıysa da Lenard bilim
  üzerine çalısmak istiyordu. Sadece sarap kimyası üzerine Viyana ve Budapeste’deki teknik
  kolejlerde okursa babası ona daha yüksek bir egitim saglayacaktı. Bu yüzden 1881’de
  Budapeste ve Viyana Üniversitesi’nde dogal bilimler üzerine çalıstı. Okuldan ilham alamayan
  Lenard, 1882’de okulu bırakıp babası için çalısmaya basladı. 1883’de Almanya’ya yolculuk
  edebilmek için gerekli parayı toplayabildi. Orda, ona uzunca bir süre ilham veren kimyager
  Robert Wilhelm Bunsen ile tanıstı. Bunsen’in çalısmaları Lenard’ı etkileyerek bilime yöneltti.
  Basarılı bir sekilde Budapeste’de Bunsen’in (1811-1899), Viyana’da Helmholtz’un (1822-
  1894), Berlin’de Königsberger’in ve en son Heidelberg’de Quincke’nin (1834-1924) yanında
  çalıstı ( 1886-1889 ). 1886’da Heidelberg’deki “ Salınımlar Üzerine Düsen Damlalar ” tezi
  ile Doktor ünvanını aldı.

  Lenard, 1888’de Heidelberg’de Quincke yanında çalısırken katot ısınlarıyla ilk
  çalısmasını yaptı. Daha sonra, katot ısınlarının ultraviyole ısınlarına benzer olup olmadıgını,
  bu ısınların (ultraviyole ısınlar gibi) bosaltma tüpünün duvarındaki pencereden geçip
  geçmedigini açıklayan bir deneyle kanıtlamaya çalıstı.1890’da ngiltere’de kısa bir süre
  kaldıktan sonra Polonya’daki Breslau Üniversitesi’ne geçti. 1891’de, elektromanyetik
  dalgaları kesfeden Heinrich Rudolf Hertz’in yanında asistan olarak, Bonn Üniversitesi’nde
  çalısmaya basladı.

  Lenard’ın Bonn’da Hertz ile Geçen Yılları ( 1891-1894 )


  Lenard, 1 Nisan 1891’de Bonn’a geldi ve Hertz’in yanında iki yıl dokuz ay boyunca
  asistan olarak çalıstı. Bonn’a büyük bir hayranlık duyuyordu. Bunun iki sebebi vardı; birincisi
  Hertz’in 1883’te Berlin’de yayınlanan katot ısınları ile ilgili makalesi, ikincisi Bonn sehrinin
  Heinrich Geissler (1814–1879) ve onun patronu olan Bonn Üniversitesi Fizik ve Matematik
  Profesörü Julius Plücker’e (1801–1868) kadar dayanan, katot ısınları arastırmalarıyla ilgili
  zengin tarihiydi. Geissler, 1855’te katot ısınları alanında gelistirmis oldugu vakum
  pompasının yardımı ile ünlü “ Geissler Tüpleri ”ni kesfetmisti. Bu tüplerden bazıları hala
  Bonn Fizik Enstitüsü’nde bulunuyordu. Bu durum, Hertz ve Lenard’ın katot ısınları
  problemini Hertz’in yeni arastırma laboratuarında çözmeleri için onlarda bir istek olusturdu.


  Hertz, 1892’de yayınlanan kısa ve öz makalesinde,
  katot ısınlarının, ince altın, gümüs ve alüminyum
  tabakalardan, uranyum cam tarafından üretilen
  fosforesansın dedektör olarak kullanılmasıyla,
  geçebileceklerini gösterdi. Bu önemli bulusun ardından
  Hertz, Lenard’a laboratuarında bu olayı gösterdi. Ardından
  Lenard olanları söyle tarif etti :


  “ Hertz bana iki bölmeyi alüminyum tabakalarla ayırmamız ve bir bölümde ısınları
  genel yoldan üretmemiz gerektigini söyledi. Böylece tabakanın yumusaklıgı nedeni ile iki
  bölme arasında meydana gelen basınç farkının düsürülmesi sonucu, bu bölmede ısınların
  önceden gözlenmis olandan daha net bir sekilde gözlenebilecegini ve yayılan katot ısınlarının
  gözlem bölmesinden tamamen bosaltılmasının mümkün olabilecegini belirtti. Baska bir
  deyisle ısınların maddedeki bir olgu mu yoksa bosluktaki bir olgu mu oldugunu anlayabiliriz
  dedi. ” ve Lenard, Hertz’in son cümlesinin en önemli kısım oldugunu ayrıca vurguladı.


  Katot ısını tüpünün sol kısmının Lenard Penceresi ile birlikte çizimi


  Bu olay, katot ısınları arastırmasında Lenard’a “Lenard Penceresi” bulusunun
  olusumunda büyük katkı sagladı. Bu bulus, karısık üretim isleminin rahatsız eden etkilerinden
  olumsuz etkilenmeyen saf bir çevre olusumuna olanak sagladı. Bu yöntemle Lenard, orta
  derece bir vakumda kendi katot ısınlarını olusturma imkanı buldu ve bu ısınları metal tabakalı
  pencereden daha iyi bir vakum ortamı bulunan gözlem bölgesine veya bosluk ya da basınçları
  degisebilen gazlarla doldurulmus ve katot ısınları degerlerinin ölçülebilecegi bir bölmeye
  aktarabildi.
  Lenard, katot ısınlarının yaklasık bir atmosferlik bosluk basıncındaki hareketini
  Lenard Penceresi’ni kullanarak inceledi. Katot ısınlarının, ürettikleri flüoresans
  yogunluklarının baslangıç degerinin yarısına gelinceye kadar 0.5 cm ilerleyebildiklerini
  kesfetti. Katot ısınlarını bosluk molekülleri ile degistirerek, birtakım bulgular elde etti. Bu
  bulgular sonucu katot ısınlarının, molekül veya atomlardan çok daha küçük yapılardan
  olustugunu fark etti. Tabii katot ısınları Lenard için hal⠓bosluktaki olgu” özelligini
  koruyordu.
  Lenard, katot ısınları hakkındaki deneyleri için 1905’te Nobel Ödülü’ne lâyık görülse
  de ödülün verilecegi bes konudan ikisi, fotoelektrik etkisine baglı metal plakalara tutulan
  ultraviyole ısıgın ürettigi düsük enerjili katot ısınlarının arastırılması hakkındaydı. Tekrar
  görüldügü gibi Hertz, Lenard’dan daha önce davranmıstı. Lenard Bonn’daki geri kalan
  zamanında katot ısınları üzerine yogunlastı ve 1894 Eylül’ünde Bonn’dan ayrılmadan önce,
  katot ısınlarının gazlarla, manyetik sapmayla ve dagılmayla yayılması üzerine üç önemli
  belge yayımladı. Quincke ile çalısmak için 1896’da Heidelberg’e dönmeden önce, iki yıl
  boyunca ekipman bakımından zayıf olan fizik enstitülerinde çalıstı. Heidelberg’de ise daha
  anlamlı çalısmalar yaparak katot ısınları üzerine üç belge daha yayımladı. 1899’da ultraviyole
  ısık tarafından üretilen katot ısınları ile ilgili çalısmalarına basladı ve 1900’de fotoelektrik
  etkisi hakkındaki ilk belgesini yayımladı.
  Böylece açıkça görülüyor ki Hertz, Lenard’ın fotoelektrik etkisine ilgisini tazeliyor ve
  katot ısınlarına ilgisinin azalmasında etkili oluyordu. Üstelik kisiliklerinin birbirinden çok
  farklı olmasına ragmen, ikisi arasındaki iliski gayet uyumluydu. Lenard, 1894’te Annalen’de
  yayımladıgı katot ısınları belgesinde, kendisine birçok önemli öneride bulunan, pencere
  deneyinde kullandıgı metal tabakaları saglayan ve her konuda destek olan Hertz’e bolca
  tesekkür etmistir.2 Hertz, en son hastalık döneminde Lenard’dan “ Miscellaneous Papers ” ve
  “ Principles of Mechanics ” ( Toplanmıs çalısmalarının üç kitabından ikisi ) adlı kitapları için
  editör olmasını ve basım asamasını takip etmesini istedi. 1894 Eylül’ünde Bonn’dan
  ayrılmadan önce Lenard, bu istekleri özenli bir sekilde yerine getirmeye çalıstı. Hertz’in
  meslektasları tarafından büyük bir övgü gören, onun “ Miscellaneous Papers ” adlı kitabı için
  mükemmel bir giris bölümü hazırladı. Fakat “ Principles of Mechanics ” adlı kitabında
  durum biraz farklıydı. 1894 Ocak’ında, 36 yasında ölen Hertz, vasiyetinde bu kitapla ilgili
  hiçbir kaygısının olmadıgını ve Lenard’ın basım isinin üstesinden gelecegi konusunda
  kendisine tam güveni oldugunu belirtiyordu. Lenard’ın sadakati ve arkadaslıgına minnettar
  oldugu için, çocuklugundan beri sahip oldugu degerli mikroskobunu ona miras bıraktı.
  Ancak Lenard’ın, kendisi bir kuramcı olmadıgından ve mekanigin temellerini çok az
  bildiginden dolayı, “ Mechanics ” hakkında bazı endiseleri vardı. Hertz’in el yazısındaki
  resmi sertligin, yazdıgı diger bütün seylerden farklı olması Lenard’ı çok sasırtmıstı. 24 Nisan
  1894’te Helmholtz’a yazdıgı bir mektupta Lenard, “ Mechanics ” in ikinci bölümündeki iki
  pasaj için ondan yardım istedi. Hertz, kitabı her ne kadar baskıya vermis olsa da, fiziksel
  durumu bu bölümü devam ettirmesine engel olmustu. 21 Mayıs’ta Helmholtz’un gönderdigi
  cevap mektubunda Hertz’in yazısını gelistiremedigini ve bu yazıyı anlamak için gerekliLenard basta hayrete sonra ise dehsete kapıldı. Eger Hertz gibi büyük bir fizik
  kuramcısı bile bu konu hakkında yorum getirmekte zorluk çektiyse, onun ögrencisi olan
  Lenard elyazılarını anlayarak nasıl basıma hazır hale getirebilecekti ? Yine de kendi
  laboratuarında arastırmalarıyla mesgul olmayı seçebilecekken bu ise baglı kalmayı tercih etti.
  1894’te Agustos ayında yayımladıgı belgede Hertz için duydugu derin saygının ve
  takdir duygusunun varlıgı açıkça belli olmaktadır.3 Ayrıca Hertz’in isteklerini yerine getirmesi
  sonucunda yasadıgı mutlulugunu eski meslektaslarından olan astronom Max Wolf’a yazdıgı
  mektupta da vurgulamıstır.

  Hertz’in Ölümünden Sonra Lenard’ın Tutumu ( 1894-1947 )

  Lenard’ın davranısları Hertz’in ölümünden sonra anlasılamaz bir hâle geldi. Hertz’in
  Lenard’a karsı olan saygısı ve cömertligi hiçbir zaman degismemistir. Ancak Lenard
  insanların hareketlerini, kendi elde ettigi sonuçlar ısıgında ve benimsedigi nedenleri ile tekrar
  degerlendiriyordu. Yıllar geçtikçe kendini, önceden yol gösterici olarak gördügü Hertz’den
  daha üstün görmeye baslamıstı.
  Bu degisimin ilk kanıtı, Nobel Ödülü aldıgı 28 Mayıs 1906 günü görüldü. 1892’deki
  katot ısınlarının metalik tabakalardan geçisini gözlemledikleri deneyi anlatırken Lenard,
  Hertz’in kendisine enstitüde çalısmak için yeterli zamanı ve ortamı vermedigini vurguladı.
  Ayrıca onun hakkındaki uygun gerçekleri takdir etmekten kaçındı.
  Hertz’in hastalıklarla yasadıgı zorluklara ve geri kalan tüm gücünü “ Principles of
  Mechanics ”e vermesine ragmen Lenard bunları görmezden geldi. Bu, Lenard’ın diger
  insanlara tahammül edemediginin bir göstergesiydi. Düsünceleri hep kendinde baslayıp
  kendinde bitiyordu ve diger insanların da mesgul ve kötü günleri olabilecegini unutuyordu.
  Lenard hakkındaki ikinci bir elestiri ise, Hertz’in üç serilik “ toplanmıs çalısmaları ”
  eserinin iki kitabını hazırlamasının, kendi çalısmalarını zorlastırdıgı konusundaydı. Ancak su
  bir gerçektir ki Lenard laboratuarda çalısmalarını ilerletebilecek yarım sene gibi bir süreyi bu
  eserin tamamlanması için kullanmıstır. Bonn’dan ayrıldıktan sonra arastırmasına engel olan
  en büyük zorluk, gerekli ekipmanı bulunmayan Breslau Üniversitesi’nin, teorik fizik alanında
  yaptıgı teklifi kabul etmis olmasıydı. O yılın sonunda sadece bir yıl kaldıgı Aachen’e geçti.
  1896’da Heidelberg’de teorik fizik alanında tekrar çalısmaya basladı ( Ona tezde yardımcı
  olan Quincke buna sevinmisti ). Heidelberg’deki yıllarında tanıstıgı Katharina Schlehner ile
  1897 yılında evlendi. Bu evlilikten bir oglu ve bir kızı oldu.
  Daha sonra 1898’de profesör ve fizik enstitüsü baskanı olarak Kiel Üniversitesi’nde
  çalısmak için Heidelberg’den ayrıldı. Lenard’ın arastırması için, kariyerindeki bu üç yıllık
  dönem, önemli bir kayıptı. Fakat Hertz gibi büyük bir fizikçi bile iki yılda bir üniversite
  degistirip yeni laboratuar kurmak zorunda kalsaydı, çok az basarılı olabilirdi.
  Daha sonraları Lenard, Hertz’e olan borcunu unutmus gibi gözüküyordu. Katot ısınları
  ve fotoelektrik etkisi üzerine yaptıgı arastırmalar ona 1905’te Nobel Ödülü kazandırdıysa da
  bu ona yetmedi. William Conrad Röentgen’in ( 1845-1923 ) X ısınları kesfi için aldıgı Nobel
  Ödülü’nü4 ( 1901 ) de kendisinin hakkettigini düsünüyordu. Bu olayda, kendisine birçok
  sorumluluk yükleyerek arastırmasının gecikmesine sebep oldugunu düsündügü Hertz’i
  suçluyordu.
  1914’te Büyük Savas’ın baslarında Alman vatanseverliginin etkisiyle ngilizler
  hakkında karalayıcı bir kitap yazdı. Kitabında, ngilizlerin, Alman bilim adamlarının fizik
  bilimine yaptıgı katkıları reddederek veya saklayarak, onların çalısmalarını çaldıklarını iddia ediyordu. Bu savasla birlikte Lenard’ın fizige olan ciddi katkıları, yerini politik aktivitelere
  bıraktı. Böylece Hertz’den daha da uzaklasmıs oldu.
  1929’da Almanya’da baslayan “ Aryan Fizik ” hareketinin temel kitabı olan
  Lenard’ın “ Grosse Naturforscher ” kitabında, basta Heinrich Hertz’in olmak üzere, 19.
  yüzyılın sonlarına kadar yasamıs 65 büyük bilim adamının biyografisi bulunuyordu.
  Ancak Hertz’in hayatı ve arastırmaları hakkındaki bilgiler inanılmaz derecede
  yetersizdi. Fizige bakıs açısından kendi düsünceleri, Hertz’inkinden daha ön plandaydı. Bu
  kitabın amacı bütün büyük fizikçilerin ırkçı Aryan-Alman soyundan geldigini ispatlamaktı.
  Fakat Hertz’in babasının %100 Yahudi olması Hertz’i de en azından yarı Yahudi yapıyordu.
  Elektromanyetik dalgaların kesfinin, Alman fizikçilerinin5 büyük bir zaferi oldugunu
  kanıtlamak için ırkçılıgı, kitabının ilk baskılarında önemsiz göstermeye çalıstı.
  Kitabının 1943’teki 6. ve Almanca olan son baskısında, Hertz’in deneylerinde basarılı
  olmasının sebebini Aryan olan annesine benzemesine, “ Principles of Mechanics ” eserinde
  ortaya çıkan Yahudi ruhunu da babasına benzemesine baglıyordu. Bu iddiaları tabii ki
  saçmaydı. Çünkü Hertz, profesyonel hayatı boyunca teori ve deneyler arasında gedip
  gelmistir. Örnegin, 1880’de Berlin’de verdigi tezi, 1884’te Kiel’de Maxwell’in denklemlerini
  önceki elektromanyetik teorileri ile karsılastırdıgı yazıları ve 1890’da duran ve hareket eden
  cisimlerdeki temel elektromanyetik denklemleri içeren belgeleri, tamamen teoriye dayanır.
  Lenard’ın, Hertz’den giderek uzaklasması son kitabında daha belirgin sekilde anlasılıyor ve
  kitabında, Bonn’da Hertz’in yanında asistan olarak çalıstıgından hiç bahsetmiyordu.
  Lenard’da olusan bu paranoya, Hertz’in bir sekilde onu reddettigi düsüncesine kapılmasına
  neden oluyordu. Lenard, kendi deneysel buluslarını olduklarından daha degerli, bunları karsılastırdıgı
  diger bulusları ise degersiz görüyordu. Bu bakıs açısı Lenard’ın, Hertz’in 1894’teki
  ölümünden sonra onunla ilgili olan düsüncelerini asamalı olarak degistirmistir.

  Lenard ve Diger Nobel Ödüllü Fizikçiler

  Heidelberg Üniversitesi’nde Fizik Enstitüsü Baskanı iken, konferanslarında
  Röentgen’in ne adından ne de yüksek frekans radyasyonu demeyi tercih ettigi X ısınlarından
  bahsetmistir. Hatta Röentgen’in büyük kesfini, Lenard’ın ona ödünç verdigi katot ısını tüpü
  ile yaptıgı hakkında söylentiler çıkmıstı. Tabii ki bu söylentiler dogru degildi ama
  Röentgen’in daha önce yayımlanmıs olan Lenard Penceresi hakkındaki belgeden yararlanarak
  deneyini yapabildigi bir gerçekti. Bu gerçegi yansıtmayan söylentiler Röentgen’in Lenard’a
  karsı olumsuz duygular beslemesine yol açtı. Bu durumda, Röentgen’in hiçbir suçu
  olmamasıyla beraber Lenard’ın yenilgiyi profesyonelce kabul edememesinin etkisi büyüktü.
  Buna benzer bir durum 1897’de J.J.Thomson’un elektronu kesfetmesiyle yasandı. 30 Nisan
  1897’de Londra’da kesifin ilk duyuruldugu Royal Enstitüsü’ndeki Cuma aksamı
  konferanslarından birinde, Lenard’ın elde ettigi deney sonuçlarıyla ilgili söyle konustu :
  “ Lenard’ın katot ısınlarının emilimi hakkındaki deney sonuçlarına baglı olarak,
  hidrojen atomlarından daha küçük yüklerin sayısal degerleri, hipotezimi dogrular
  niteliktedir.”
  Bu konferans notlarını okuduktan sonra Thomson’un, Lenard’ın çalısmalarını
  görmezden geldigini veya öneminin az oldugunu düsündügünü söylemek mümkün degildi.
  Thomson’un yaptıgı sadece Lenard’ın deneylerini dogru bir sekilde yorumlamak ve onları
  kendi yaptıgı deneylerle birlestirerek ünlü bulusunu açıklıyordu. Nobel Komitesi’nin 1905
  yılında fizik ödülünü Lenard’a ve ondan sonraki senedeki ödülü de Thomson’a vermelerinin
  nedeni bu olabilirdi. ki durumda da ödülü, elektronların kesfi için veriyorlardı.
  Beklendigi gibi Lenard, yine negatif bir tepki gösterdi. Verdigi Nobel Konferansı’nda,
  Thomson’un elektron kesfiyle ilgili bir yorumda bulunmamıs, sadece onun kendisiyle birkaç
  belge alısverisinde bulundugunu belirtmisti. Görünüse göre Lenard, ngiliz fizikçilerin ve
  politikacılarının vicdansız olarak niteledigi davranısları hakkındaki yazısında ( 1914 ) da
  Thomson’a göndermelerde bulunuyordu. 1905’te Fotoelektrik etkisi ile ilgili teorik kuralın kesifi hakkında tartıstıgı Einstein
  (1879-1955) ile, kaybettigi fizikçi arkadaslarına bir yenisi daha eklemis oldu. O zamanlar
  Lenard, Einstein’ın fotoelektrik etkisi hakkında 1905’te yayınladıgı belgede adı geçen tek
  fizikçiydi. Einstein Lenard’ın özellikle, 1902 ve 1903’teki deneylerine altı kez deginmisti.
  Lenard, 1909’da Einstein’a yazdıgı mektupta, onu “ derin ve ulasılamaz bir düsünür ” olarak
  tanımlıyordu. Fakat zaman ve politika, Lenard’ın Einstein hakkındaki düsüncelerini
  degistirdi. Almanya’nın Birinci Dünya Savası’nda yenilmesinde, gerçek Alman
  vatanseverlerinin çabalarını görmezden gelen, üyelerinin büyük çogunlugu Yahudilerden
  olusan ( Bunlara Einstein da dahil olmak üzere ) sosyalist ve barısçıları suçlu buluyordu.
  Lenard, aynı zamanda Einstein’ın tamamıyla teorik ve çogu zaman anlasılamaz
  nitelikte olan ( En azından Lenard için ) çalısmalarından, özellikle “ Görelik Kuramı ”ndan
  hoslanmıyordu. Bunların hepsi, 1920’de Alman Fizik Örgütü’nün organize ettigi, Alman
  Bilim Adamları Dernegi’nin Bad Nauheim’daki görelik kuramı konulu toplantısında tartısıldı.
  Toplantıda, Lenard ile Einstein arasında, Einstein’ın bosluk hakkındaki kuramının fizik için
  gerekliligi konusunda sert tartısmalar yasandı.6 Toplantı sonunda ise Lenard, Alman Fizik
  Örgütü’nün Einstein’ın görelik kuramı hakkında hiçbir itiraza itibar etmeyecegini anlayarak,
  üzgün bir sekilde toplantıdan ayrıldı. O andan itibaren Einstein’a ve Yahudi Fizigi’ne olan
  nefreti giderek derinlesti. 1925’ten sonra her sey o kadar kötüye gitti ki Lenard,
  Heidelberg’deki ofisinin kapısına “ Yahudilere ve Alman Fizik Örgütü diye anılan grubun
  üyelerine giris yasaktır. ” diye bir not astı.
  Bad Nauheim toplantısından bir sene sonra, Einstein’ın teorik fizik ve fotoelektrik
  etkisi kanununun kesfi için verdigi hizmetlerden dolayı Nobel Ödülü alması Lenard’da
  yutulması zor olan acı bir hap etkisi yaratmıstı. Einstein, Lenard’ın çok büyük zorluklarla ve
  uzun ugraslar sonucunda elde ettigi deney sonuçlarından yararlanmıstı. Bu sebepten de dolayı Lenard, Nobel Komitesi’nden çok, Einstein’ı aldıgı ödülü kendisiyle paylasmadıgı için
  suçluyordu. Aynı zamanda Lenard, Einstein’ın, kendi deneylerinin de içinde bulundugu
  fotoelektrik deneylerinden yola çıkarak kurulmus, ısık kuantumu hipotezini içeren
  denkleminden yararlanmayı da reddediyordu.
  Lenard’ın kendi deneylerinin önemini anlamasındaki temel mantık tamamiyle yanlıstı.
  Ayrıca, Einstein’ın 1905’te yayınladıgı üç belgenin her birinin de bir Nobel Ödülü degerinde
  olması ancak sadece fotoelektrik kanunu hakkındaki belgesiyle ödül alması, Lenard’ın
  gözünden kaçan önemli noktalardan birkaçıydı. Nobel Komitesi, özellikle görelik kuramı
  hakkında tartısmak istemese de ngiltere ve diger ülkelerdeki fizikçiler bu kuramın üstünde
  konusuyordu.
  Daha önce bahsedilen Nobel Ödülü almıs bilim adamlarından Röentgen, Thomson ve
  Einstein’ın çalısmalarında Lenard’ın deneylerinden yararlanmalarından gurur duyması
  gereken Lenard, neden bu katkılarından dolayı kendisine Nobel Ödülü verilmedigini
  düsünüyordu. Gerçegi anlamak yerine kendi hataları için diger fizikçileri suçlayan Lenard’ın
  bu özelligi, Hertz ile Bonn’da geçirdigi yıllardan sonra kendisini göstermisti. Sonuç olarak,
  Hertz’in tersine Lenard, birçok düsman edindi ve varolan dostlarını da kaybetti.

  Lenard’ın Ölümü

  Philipp Eduard Anton von Lenard’ın fizik ve kisisel
  hayatındaki basarısızlıkların temel sebebini asırı merkezci
  egosuna baglayabiliriz. O, her seyi kendi dar bakıs
  açısından, çogu zaman egrilterek gördü. Bu onu, seçkin
  deneylere imza atmıs olsa da basarısızlık konusunda basarılı
  bir insan yaptı. Kendisinin Hitler’in etkisi altına girmesine
  izin vererek ırkçı bir politika izledi. Yaptıgı deneylerle
  birçok Nobel Ödülü almıs seçkin bilim adamlarına
  gösterdigi yoldan gurur duyup mutlu olmak yerine, onların
  yaptıgı isi kıskanarak kendisine haksızlık yapıldıgını
  düsünüp mutsuz bir adam olarak, 84 yasında, 20 Mayıs
  1947’de Masselhausen, Almanya’da hayata veda etti.

  Fizikçi Olarak Philipp Lenard

  Lenard’ın 1947’deki ölümüne ait, ngiliz fizikçi E. N. Da C. Andrade’nin7 yazdıkları
  (1887-1947):
  Deneysel bir fizikçi olarak Lenard, zamanının süphesiz en büyük figürlerinden biriydi.
  Elektron üzerindeki çalısması ustaca bir deneysel teknik gerektiriyordu ve kesifleri fizik
  tarihinde derin bir etki yarattı.
  Lenard’ın katot ısınları hakkındaki çalısmalarını dikkatle okuyan herhangi bir fizikçi
  ona katılır. Bu çalısmalar açık sekiller, mükemmel malzeme tarifleri, tablo ve grafik bilgileri
  ve gereken her seyi ile, bir deneyin geçerliligi ve sonuçlarını anlamak isteyen her okuyucuya
  hitap eder sekildeydi. Bu hususta Lenard’ın katot ısınları üzerine arastırmaları Julius Plucker,
  Wilhelm Hittorf ve Eugen Goldstein gibi seleflerinden çok çok üstündeydi. Lenard, katot
  ısınları deneylerinde kullanılan cam tüplerdeki büyük oranda düsürülmüs basıncın önemini
  taktir ediyordu. Çalıstıgı gaz basıncına nasıl ulastıgını ve bu basıncın nasıl ölçüldügünü
  J.J.Thomson da dahil olmak üzere hiçbir bilim adamı açıklayamadı.
  Bu sıralarda bir kuramcı olarak Lenard, özellikle deneylerinde elde edilen bilgilerin
  önemini anlatmak gibi birçok problemle karsılastı. Bazı durumlarda elde ettigi deney
  sonuçlarına yeteri kadar ilgi gösterilmedigini düsünüyordu. Örnegin katot ısınları üzerindeki
  deneyinin havadaki bir çesit açıklanamayan olguya açıklık getirdigi kanısındaydı. 1890’larda
  ngiliz fizikçilerin arasında yaygın görüsün zıttı olan, Hertz’in de içinde bulundugu Alman
  fizikçilerinin havadaki tanecikler üzerindeki düsüncelerinin etkisindeydi.
  Lenard, katot ısınlarının farklı gazlarla emilimini açıklayan birçok önemli deney
  yapmıstır. Bu durumda katot ısınlarının emilimini kontrol eden tek faktörün gazın yogunluguna baglı oldugunu özetlemistir. Emen maddenin kimyasal dogası ve fiziksel hali
  burada rol oynamamıstır.
  Lenard 1899 yılında, ilk olarak 1887’de Heidelberg’de Georg Quincke’nin (1834-
  1924) yanında asistan olarak çalısırken karsılastıgı fotoelektrik etkisine yogunlastı. Bu
  yogunlasmanın nedeni kendi katot ısınları arastırmasında kullanacagı metallerden kopan
  düsük hızlı elektron eldesini arastırmaktı.Ultraviyole ısınlarıyla metallerden yayılan
  elektronların, katot ısınlarının bütün özelliklerine (Ölçülebilen hızlar, elektrik ve manyetik
  alan nedeniyle meydana gelen sapmalar, yükün kütleye oranı, v.b. ) sahip oldugunu gösterdi.
  1903’teki önemli açıklamasıyla Lenard, bir atomun yaklasık tamamının bosluktan
  olustugunu açıkça belirten ilk fizikçiydi. Deneylerinden, Hertz’in de 1892’de gösterdigi gibi,
  katot ısınlarının düsük basınçtaki gazlar içinde uzun yol aldıkları ve ince metal tabakalardan
  geçtikleri anlasıldı. Takip eden yıllarda Lenard, atomların iyonlasma potansiyelleri üzerinde
  birçok çalısma yaptı ve daha sonra birçok kisi tarafından kullanılacak olan temel teknikler
  gelistirdi. Ayrıca katot ısınlarının atom yapısını arastırmada olası yararını belirtti.
  Lenard’ın bu gibi çabaları, flüoresans ve fosforesans çalısmaları üzerine hayatını
  adaması, onun basarılı ve istekli bir deney adamı oldugunu gösterir. Ancak zaman zaman
  laboratuarda gözlemlediklerinin fiziksel önemini kavrayamamıstır. Bunu Nobel Ödülleri’nde
  söyle açıklamıstır : “ Ben hiçbir zaman meyveyi toplayanlar arasında sayılmadım, her zaman
  onları yetistiren ve buna yardım edenler arasında yer aldım. ”

  İnsan Olarak Philipp Lenard

  Philipp Eduard Anton von Lenard’ı bir insan olarak anlamak, deneylerini anlamaktan
  çok daha zordu. Karakteri, birçok iyi yönünün ve aynı zamanda sıra dısı kusurlarının ilginç
  bir karısımıydı. Bu kusurlar yası ile beraber daha açık bir hale geldi. Asırı sekilde bencildi ve
  kendisine söylenen herhangi bir kelimeyi kisisel saldırı kabul ediyordu. çindeki zayıflıgı ve
  varolan boslugu, kendisiyle yeni tanısan insanlara sert ve güçlü görünerek gizliyordu.
  Karakterindeki eksikligi gidermek için derin bir arkadaslıga ihtiyaç duyuyordu. Bunca kisisel
  kusuruna ragmen, is onu kisisel olarak etkilemedigi sürece kibar ve hatta cömertçe
  davranıyordu.

  Lenard’ın büyük bir fizikçi olmaktan çok öyle görülmek için duydugu siddetli istek,
  onda bir paranoya yaratarak fizikteki temel kesifleri yapmasını sagladı. Tanınan bir spektrum
  alan bilimcisi ve 1885’te Berlin’de Lenard’ın okul arkadası olan Heinrich Kayser (1853-
  1940), Lenard’ın laboratuarının, fikirlerinin çalınması korkusundan dolayı, ögrenciler dahil
  olmak üzere ziyaretçilere kapalı oldugunu fark etti. 1905’te fizik alanında aldıgı Nobel
  Ödülü’nden sonra da bu tip garip davranısları devam etti. 1907’de Heidelberg Fizik
  Enstitüsü’nün basına geldikten sonra bariz bir sekilde diktatörlüge soyunmaya basladı.
  Andrade, Heidelberg’i ziyaret ettigi sırada Lenard, fizik bölümünün basındaydı. Herhangi bir
  ögrenci, konusması esnasında Lenard’ın çalısmalarından bahsederken, Lenard konusmayı
  keserek o isi ilk kimin yaptıgını soruyor ve ilk kendisinin yaptıgını ögrenciye onaylatarak
  egosunu tatmin ediyor ve bundan büyük zevk alıyordu.
  Nobel Ödüllü James Franck (1882-1964), Büyük Savas esnasında bir hendekteyken
  Lenard’dan aldıgı bir mektupla büyük bir saskınlıga ugradı. Mektupta Lenard : “ ngilizleri
  alt etmeliyiz çünkü onlar benim fizik alanındaki düsüncelerimi kabul etmediler. ” yazmıstı.
  Büyük Savas’tan sonra Lenard’ın yasadıgı kisisel trajediler onu derinden etkiledi.
  Savas sırasında devletle olan bagları için aldıgı altınların, Almanya’nın yenilmesi ile hiçbir
  degeri kalmadı. Hatta Lenard’ın 1905’te kazandıgı Nobel Ödülü parası bile Weimar
  Cumhuriyeti’nin ilk zamanlarında, Almanya’daki ( Lenard’ın Yahudileri suçladıgı ) büyük
  degisim sebebiyle eriyip gitmisti.
  1922 yılının Subat ayında Lenard’ın oglu Werner, savas sırasındaki beslenme
  yetersizligi sonucu böbrek problemleri yüzünden 22 yasında hayatını kaybetti. Werner onun
  tek oglu oldugu için, bu ölüm Lenard adının kendi ölümüyle birlikte yok olacagı anlamına
  geliyordu8. Bu, Lenard gibi gururlu bir insan için çok büyük bir acıydı. Oglunun ölümü için
  ngiltere’yi, Almanya’ya yiyecek ambargosu koymakla suçladı. Asıl darbe oglunun
  ölümünden dört ay sonra 27 Temmuz’da, Almanya Dısisleri Bakanı ve bir Yahudi olan
  Walther Rathenau’nun suikasti sonucu ulusal yas günü ilan edilmesiydi. Çünkü hükümet
  bütün resmi kurumların kapatıldıgını ve üniversitelerdeki tüm derslerin iptal edildigini duyurmustu. Ancak Lenard, asagıladıgı Weimar hükümetinin resmi bir görevlisi olan bir
  Yahudi’yi onurlandırma niyetinde olmadıgı için Fizik Enstitüsü’nün açık kalması için çaba
  harcadı. Heidelberg’deki bazı ögrenciler tarafından desteklenen bir isçi gurubu enstitü
  binasına zorla girerek Lenard’ı Neckar nehrine atmakla tehdit ettiler. Polis tarafından
  kurtarılan Lenard, güvenligi için bir süre nezarette kaldı. Heidelberg sehri avukatı Hugo
  Marx, olay yerine gittiginde gördüklerini söyle tarif etti : “ kinci katta buldugumuz Lenard,
  bosluga dalmıs bir sekilde, Nobel Ödülü almıs ünlü bir bilim adamının basına böyle bir seyin
  nasıl geldigini düsünüyordu. ” Aynı yıl içinde meydana gelen bu küçük düsürücü olay ve
  oglunun sarsıcı ölümü en cesur adamı bile yerle bir edecek bir etkiye sahipti. Almanya’nın
  savasta yenilmesiyle birlikte bütün bu olaylar, Lenard’ın hayatının geri kalan yirmibes
  yılındaki politik ve bilimsel düsüncelerini kökten bir degisiklige ugrattı. Bu yüzden,
  Lenard’ın birçok bilim adamı ve yazarın degerlendirdigi gibi canavar bir bilim adamı degil de
  duyguları olan bir insan oldugunun akıllarda kalması gerekir.
  Süphe yok ki Lenard birçok kisisel zorluklar yasadı. O açıkça yanlıs yola sapmıs zor
  bir adamdı fakat kesinlikle kötü niyetli degildi. Büstü, 7 Temmuz 1939 günü ( 77 yasındayken
  ) Heidelberg’deki Fizik Enstitüsü bahçesine yerlestirilirken kendisi orada bulunmadıysa da
  adına okunması için kısa bir konusma hazırlamıstı. Bu konusma, Yahudiler’e kuvvetli bir
  saldırı içeriyordu ve bütün hayatını özetliyordu : “ Hofmann heykelinin yansıttıgı adam akıllı
  ve aynı zamanda aptal bir adamdır. ” Bu cümle aslında onu iyi tarif ediyordu. Çünkü Lenard,
  deneysel bir fizikçi olarak inanılmaz derecede akıllı ama elde ettigi sonuçların teorik önemini
  kavramakta ve insanlarla olan iliskilerinde budala idi.
+ Yorum Gönder