+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda karbonhidratlarda dehidrasyon tepkimelerinin tanımını yapınız Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  karbonhidratlarda dehidrasyon tepkimelerinin tanımını yapınız
  karbonhidratlarda dehidrasyon tepkimelerinin tanımını yapınız 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  karbonhidratlarda dehidrasyon tepkimelerinin tanımını yapınız

  karbonhidratlarda dehidrasyon tepkimelerinin tanımını yapınız


  KARBONHİDRATLAR (C,H,O) Bitkiler de fotosentezle üretilir. Birinci derece enerji kaynağı olarak kullanılır. (1 gr. karbonhidrattan 4,2 kcal enerji açığa çıkar. Yapısında O2 oranı yüksek olduğu için (yağ ve proteinlere göre) yıkımı kolay. Yapı maddesi olarak kullanılır. Hücre zarı ve hücre çeperi yapısına katılır. (Yağ ve proteinlere göre daha az katılır) Nükleik asitlerin yapısına katılır. MONOSAKKARİTLER (MONOMER) 5 C' li Şekerler 6 C' lu Şekerler
  (Pentoz) (Hektoz)
  *riboz (RNA ve ATP'nin yapısına *Glikoz (üzüm şekeri)
  katılır.) *Fruktoz (meyve şekeri) ---} C6H12O6
  *deoksiriboz (DNA) *Galaktoz (süt şekeri) Hidrolize uğramaz (monomer yapıda yani sindirilmiştir.) Suda çözünürler Hücre zarından geçerler. Sağlıklı bir insanın kanında ağırlıkça yaklaşık %0,1 oranında glikoz bulunur. Oranın bu düzeyin altına düşmesi halinde ilk zarar görecek organ beyindir. Not: Beyin hücreleri ancak glikoz ve oksijen varlığında çalışabilir. Beyin hücreleri glikozu depo etmez. DİSAKKARİTLER (ÇİFT ŞEKERLER) İki monosakkarittin birbirlerine glikozid bağı ile bağlanması ile oluşur.
  Not : İki veya daha çok bileşiğin su açığa çıkarak birleşmesine dehidrasyon sentezi denir. Büyük bir bileşiğin su alarak daha küçük bileşiklere ayrışmasına hidroliz denir. Tüm sindirim olayları birer hidrolizdir. POLİSAKKARİTLER Çok sayıda monosakkaritin birleşmesiyle oluşur.En önemlileri nişasta,glikojen,selüloz.Hepsinin temel yapı birimi glikozdur. Nişasta; bitkilerin depo ettiği en önemli besindir.Hayvan hücresinde bulunmaz.Sindirim sisteminde nişastayı sindirecek enzim bulunur. Glikojen; hayvansal hücrelerin hazır enerji deposu.Glikozun fazlası hayvansal hücrelerde glikojen olarak depolanır.Hayvansal nişasta da denir.
  Not : Glikozun fazlası karaciğerde yağa dönüştürülür.Yağların yapı taşları da karaciğerde glikoza dönüştürülebilir. Selüloz; suda çözünmeyen çok sert bir maddedir.Bitki hücrelerindeki Çeperin ana yapı maddesidir.
  Not : İnsan ve omurgalı hayvanların selülozu sindiren enzimleri yoktur.Ot yiyen hayvanların sindirim sistemlerinde yaşayan bazı bakteriler ve bir hücreli canlılar selülozu sindirip glikoz açığa çıkararak glikozun kullanılmasını sağlarlar.
+ Yorum Gönder


karbonhidratlarda dehidrasyon tepkimelerinin tanımı